info@usdl.gr 210 3003090 6970524400 6985959955

Πτυχίο στη Φαρμακευτική

Πτυχίο στη Φαρμακευτική ( 5 χρόνια )

Φαρμακευτική ονομάζεται η επιστήμη υγείας που μελετά τις φαρμακολογικές, φαρμακοχημικές, φαρμακοτεχνικές και τοξικολογικές ιδιότητες των φαρμάκων. Είναι επιφορτισμένη με την έρευνα, την παραγωγή, τον έλεγχο, τη δοκιμή, τη διάθεση και την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων.

Η άσκηση της φαρμακευτικής απαιτεί άριστη γνώση των φαρμάκων, του μηχανισμού δράσης τους, του τρόπου χειρισμού τους, των ανεπιθυμήτων ενεργειών, των αλληλεπιδράσεων, της κινητικής και της τοξικότητάς τους. Ταυτοχρόνως, απαιτεί γνώσεις θεραπευτικής και κατανόηση της παθολογικής διαδικασίας. Ορισμένες ειδικότητες φαρμακοποιών, όπως αυτή του κλινικού φαρμακοποιού, απαιτούν και άλλες ιδιότητες, π.χ. και γνώσεις γύρω από την απόκτηση και εκτίμηση φυσικών και εργαστηριακών δεδομένων.

Διάρκεια Σπουδών (έτη)

5 έτη

Τίτλος Σπουδών

Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) / Pharmacy(BPharm 5 years)

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών

Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνικά ή Αγγλικά (To πρόγραμμα προσφέρεται και στις δυο γλώσσες σε διαφορετικές ομάδες)

Μέθοδος Φοίτησης

Πλήρης (full-time) ή μερική (part-time)

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

300

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

  Επιλέξτε πρόγραμμα

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
  παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας.
  Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας
  για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά
  με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

  Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε πεδίο της επιλογής τους. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Drug Regulatory Affairs.

  Προοπτικές Σταδιοδρομίας

  Οι απόφοιτοι φαρμακοποιοί θα μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικό φαρμακείο, σε νοσοκομειακό φαρμακείο, στην φαρμακευτική βιομηχανία καθώς και στην βιομηχανία καλλυντικών, αλλά και σε Φαρμακορρυθμιστικές αρχές και οργανισμούς.

   

  Περιγραφή Προγράμματος

  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί στην επιστήμη και τον τομέα των φαρμάκων.

  Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι πολύ σημαντικός στον τομέα της υγείας, ως ο πλέον ειδικός στον τομέα των φαρμάκων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα και απαιτήσεις και είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει στον απόφοιτο το σύγχρονο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να γίνει σωστός φαρμακοποιός.

  Η σειρά των μαθημάτων αποσκοπεί στο να παρασχεθούν οι σχετικές φαρμακευτικές γνώσεις, να μπορεί ο απόφοιτος να κατανοεί τη χημεία, την τεχνολογία και ό,τι αφορά στη δράση και στην ασφάλεια των φαρμάκων. ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη γνώση του στη θεραπεία των ασθενών στα ασφαλή πλαίσια.

  Λεπτομέρειες

  Αξιολόγηση

  H αξιολόγηση του κάθε μαθήματος αποτελείται συνήθως από τον ολοκληρωμένο τελικό βαθμό των εξετάσεων, καθώς τους βαθμούς της συνεχούς αξιολόγησης. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις, εργασίες και συμμετοχή στην τάξη. Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση τη βαρύτητα της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης, με βάση τους επιμέρους βαθμούς. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος όρος εξαμήνου (GPA) και ο γενικός μέσος όρος (CPA) .

  Κριτήρια Εισδοχής

  Ακαδημαϊκή Εισδοχή

  Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο  από  7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου,  λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη  ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

  Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

  Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών αναγράφονται πιο κάτω. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

  • TOEFL – 525 και άνω
  • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
  • Internet-based TOEFL – 80 και άνω
  • IELTS – 6 και άνω
  • Cambridge Exams [First Certificate] – B και άνω
  • Cambridge Exams [Proficiency Certificate – C και άνω
  • GCSE English Language “O” Level – C και άνω
  • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
  • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
  • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
  • Anglia – Level B2 και άνω
  • IEB Advances Programme English – Pass
  • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Michigan Language Assessment by: Cambridge Assessment English & University of Michigan – 650 average score for ALL skills και άνω.

  Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

  Για οδηγίες δείτε εδώ: Διαδικασία αίτησης

  Αποφοίτηση

  Πρέπει να συμπληρωθούν 300 ECTS καθώς και όλες οι απαιτήσεις πτυχίου. Απαίτειται ελάχιστος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.‘Αρα, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός ‘D-‘ σημαίνει επιτυχία σε ένα μάθημα απαιτείται μέσος όρος ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση μα:
  Έχουν ολοκληρωμένη και τρέχουσα γνώση στον τομέα της φαρμακευτικής μέσω ενός περιεκτικού ακαδημαϊκού και πρακτικού υπόβαθρου στο συγκεκριμένο πεδίο, και θα είναι σε θέση να αξιολογούν τη σχετική βιβλιογραφία,
  Προσαρμόζονται στις ταχύτατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
  Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου κατανόηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας, της φαρμακογνωσίας, της τοξικολογίας, της φαρμακευτικής χημείας, της φυσικής και των υπολογισμών σχετικών με τη φαρμακευτική επιστήμη, της θεραπευτικής, της φαρμακευτικής πρακτικής και της φαρμακοκινητικής,
  Επιδεικνύουν βασική κατανόηση των σημαντικών σταδίων στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των φαρμάκων και στην εμπορευματοποίησή τους,
  Ως ειδικοί στα φάρμακα, θα εξηγούν τη δράση των φαρμάκων, θα επιλύουν θεραπευτικά προβλήματα και θα προάγουν τη δημόσια υγεία και ευεξία,
  Σχεδιάζουν την πρόληψη, την παρέμβαση και τις στρατηγικές εκπαίδευσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευεξίας,
  Παρέχουν και βελτιώνουν τη φαρμακευτική φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή, ως οι ειδικοί στα φάρμακα,
  Συμμετέχουν και εμπλέκονται ενεργά ως μέλη της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης,
  Υιοθετούν σωστές συμπεριφορές και αξίες και θα επιδεικνύουν προσωπικές ικανότητες που είναι σύμφωνες με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ασθενείς και η κοινωνία στο επάγγελμα, καθώς και με τον επαγγελματισμό που απαιτείται κατά τη συνεργασία τους με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης,
  Συλλέγουν και ερμηνεύουν υποκειμενικές και αντικειμενικές ενδείξεις που σχετίζονται με τον ασθενή, τα φάρμακα, τις αλλεργίες / τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την ασθένεια, πραγματοποιώντας αξιολόγηση ασθενούς.
  Αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων στις αρμόδιες αρχές,
  Εφαρμόζουν πρότυπα, οδηγίες, καλές πρακτικές και καθιερωμένες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφαλή και αποτελεσματική παραγωγή, έλεγχο και χρήση των φαρμάκων,
  Εμπλέκονται στο φαρμακευτικό επάγγελμα με δέσμευση για τη συνεχή βελτίωσή του και την εφαρμογή των νόμων και του κώδικα ηθικής που το διέπουν

  Δομή του προγράμματος

   

  Section: A – Κύρια Μαθήματα

  Min. Credits: 141  Max. Credits: 141

  Min. ECTS Credits: 288  Max. ECTS Credits: 288

  Notes:

   

  Course Code Course Title ECTS Credits
  BIOL-111 Ανατομία του Ανθρώπου 6
  BIOL-112 Φυσιολογία του Ανθρώπου 6
  BIOL-122 Κυτταρική Βιολογία 6
  BIOL-123 Μοριακή Βιολογία και Γενετική 6
  ENGL-121 Αγγλικά για τη Φαρμακευτική 2
  PHAR-102 Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων 1
  PHAR-104 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική 6
  PHAR-106 Εισαγωγή τα Βιοδραστικά Μόρια 5
  PHAR-107 Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική 3
  PHAR-110 Εισαγωγή στη Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες 3
  PHAR-120 Βιοχημεία και Μεταβολισμός 6
  PHAR-150 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6
  PHAR-151 Οργανική Χημεία 6
  PHAR-206 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 6
  PHAR-210 Αρχές Φυσικοχημείας και Φυσικοφαρμακευτικής 6
  PHAR-215 Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία 6
  PHAR-216 Παθοφυσιολογία 4
  PHAR-220 Κλασσική Αναλυτική Χημεία 6
  PHAR-240 Φαρμακευτική Χημεία I 6
  PHAR-241 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 5
  PHAR-250 Φαρμακευτική Μικροβιολογία 5
  PHAR-265 Εισαγωγή στην Παθολογία-Αξιολόγηση Ασθενών 5
  PHAR-270 Αρχές Φαρμακευτικής Ανοσολογίας 5
  PHAR-301 Αρχές Συνταγογράφησης και Συνταγοτεχνίας 5
  PHAR-305 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6
  PHAR-310 Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 4
  PHAR-320 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι 5
  PHAR-321 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II 5
  PHAR-340 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ 5
  PHAR-350 Μεθοδολογία στην Έρευνα 4
  PHAR-360 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι 6
  PHAR-361 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI 5
  PHAR-365 Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι 6
  PHAR-366 Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ 5
  PHAR-370 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά 4
  PHAR-380 Νομοθεσία, Επαγγέλμα και Επαγγελματική Ηθική 4
  PHAR-400 Φάρμακα και Επαγγελματική Πρακτική 6
  PHAR-430 Τοξικολογία 6
  PHAR-435 Κλινική Φαρμακευτική 5
  PHAR-445 Βιοφαρμακευτική/Φαρμακοκινητική 6
  PHAR-451 Αρχές Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας και Φαρμακογωνιδιωματικής 5
  PHAR-455 Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία 4
  PHAR-481 Δημόσια Υγεία 4
  PHAR-491 Διπλωματική Εργασία Ι 6
  PHAR-491A Εργαστηριακή Διπλωματική Εργασία Ι 6
  PHAR-493 Διπλωματική Εργασία ΙΙ 6
  PHAR-493A Εργαστηριακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ 6
  PHAR-500 Πρακτική I 30
  PHAR-501 Πρακτική ΙΙ 30

   

  Section: B – Επιλεγόμενα Μαθήματα

  Min. Credits: 9  Max. Credits: 12

  Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 16

  Notes:
  Course Code Course Title ECTS Credits
  PHAR-420 Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία 4
  PHAR-440 Χημεία Τροφίμων 4
  PHAR-460 Θεραπευτική-Κλινική Φαρμακευτική 4
  PHAR-470 Καλλυντικά 4

   

   

  Αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο.

   

  Semester 1

  Course Code Course Title ECTS Credits
  BIOL-111 Ανατομία του Ανθρώπου 6
  BIOL-122 Κυτταρική Βιολογία 6
  PHAR-104 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική 6
  PHAR-107 Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική 3
  PHAR-110 Εισαγωγή στη Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες 3
  PHAR-150 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6

  Semester 2

  Course Code Course Title ECTS Credits
  BIOL-112 Φυσιολογία του Ανθρώπου 6
  BIOL-123 Μοριακή Βιολογία και Γενετική 6
  PHAR-102 Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων 1
  PHAR-106 Εισαγωγή τα Βιοδραστικά Μόρια 5
  PHAR-120 Βιοχημεία και Μεταβολισμός 6
  PHAR-151 Οργανική Χημεία 6

  Semester 3

  Course Code Course Title ECTS Credits
  ENGL-121 Αγγλικά για τη Φαρμακευτική 2
  PHAR-210 Αρχές Φυσικοχημείας και Φυσικοφαρμακευτικής 6
  PHAR-220 Κλασσική Αναλυτική Χημεία 6
  PHAR-240 Φαρμακευτική Χημεία I 6
  PHAR-250 Φαρμακευτική Μικροβιολογία 5
  PHAR-270 Αρχές Φαρμακευτικής Ανοσολογίας 5

  Semester 4

  Course Code Course Title ECTS Credits
  PHAR-206 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 6
  PHAR-215 Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία 6
  PHAR-216 Παθοφυσιολογία 4
  PHAR-241 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 5
  PHAR-265 Εισαγωγή στην Παθολογία-Αξιολόγηση Ασθενών 5
  PHAR-350 Μεθοδολογία στην Έρευνα 4

  Semester 5

  Course Code Course Title ECTS Credits
  PHAR-301 Αρχές Συνταγογράφησης και Συνταγοτεχνίας 5
  PHAR-310 Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 4
  PHAR-320 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι 5
  PHAR-360 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι 6
  PHAR-365 Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι 6
  PHAR-380 Νομοθεσία, Επαγγέλμα και Επαγγελματική Ηθική 4

  Semester 6

  Course Code Course Title ECTS Credits
  PHAR-305 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6
  PHAR-321 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II 5
  PHAR-340 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ 5
  PHAR-361 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI 5
  PHAR-366 Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ 5
  PHAR-370 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά 4

  Semester 7

  Course Code Course Title ECTS Credits
  PHAR-420 Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία 4
  PHAR-435 Κλινική Φαρμακευτική 5
  PHAR-445 Βιοφαρμακευτική/Φαρμακοκινητική 6
  PHAR-451 Αρχές Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας και Φαρμακογωνιδιωματικής 5
  PHAR-455 Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία 4
  PHAR-491 Διπλωματική Εργασία Ι 6

  Semester 8

  Course Code Course Title ECTS Credits
  PHAR-400 Φάρμακα και Επαγγελματική Πρακτική 6
  PHAR-430 Τοξικολογία 6
  PHAR-440 Χημεία Τροφίμων 4
  PHAR-460 Θεραπευτική-Κλινική Φαρμακευτική 4
  PHAR-470 Καλλυντικά 4
  PHAR-481 Δημόσια Υγεία 4
  PHAR-493 Διπλωματική Εργασία ΙΙ 6

  Semester 9

  Course Code Course Title ECTS Credits
  PHAR-500 Πρακτική I 30

  Semester 10

  Course Code Course Title ECTS Credits
  PHAR-501 Πρακτική ΙΙ 30
  Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.