info@usdl.gr 210 3003090 6970524400 6985959955

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Κοινωνική Εργασία
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική και Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης
Πλήρης ή Μερική Φοίτηση
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

  Επιλέξτε πρόγραμμα

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
  παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας.
  Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας
  για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά
  με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

  Στόχος Προγράμματος

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κοινωνική Εργασία απευθύνεται σε Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, ή/και Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή και άλλων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Σκοπός του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν εξειδίκευση στις σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εξάσκηση του επαγγέλματος στις δημόσιες, μη κυβερνητικές – εθελοντικές ή/και ιδιωτικές οργανώσεις της Κοινωνικής Πρόνοιας.

  Λεπτομέρειες

   

   

  Στόχοι

  Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας οριζόντιας κουλτούρας μάθησης σε θέματα κοινωνικής εργασίας τόσο στην Κύπρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη γνώση των σύγχρονων θεωριών Κοινωνικής Εργασίας και στις μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης, στην τρέχουσα κοινωνική πολιτική, στη διοίκηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές λειτουργούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, να διερευνήσουν τους ρόλους και τις αρχές της Κοινωνικής Εργασίας σε διεπιστημονικά πλαίσια στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας.

  Υπό την προσέγγιση αυτή, αναδεικνύεται η φύση και ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Εργασίας, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι τομείς και υπηρεσίες συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής με στόχο να παραχθεί πρακτική και εφαρμοζόμενη γνώση στην αντιμετώπιση των σημερινών και προκλήσεων.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

  1. Είναι ειδικοί στον τομέα του φάρμακου
  2. Μπορούν προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και να συμβουλεύουν για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων
  3. Διαθέτουν ολοκληρωμένη και σύγχρονη γνώση στον τομέα του φαρμάκου
  4. Κατανοούν τη χημεία, την τεχνολογία, τη φαρμακολογική δράση, τις ενδείξεις τις αντενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες κτλ των φαρμάκων
  5. Είναι ικανοί να εκτελούν συνταγές και να χορηγούν φάρμακα με ασφάλεια
  6. Γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κώδικες φαρμακευτικής ηθικής και δεοντολογίας
  7. Γνωρίζουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, ώστε να είναι έτοιμοι να παρακαθίσουν στις νενομισμένες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά την συμπλήρωση της πρακτικής τους άσκησης
  8. Αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες σχετικές με το επάγγελμα του φαρμακοποιού
  9. Αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης και αποτίμησης της βιομηχανίας φαρμάκων και της αγοράς φαρμάκων
  10. Μπορούν να υπάρξουν σε ένα σύγχρονο φαρμακευτικό περιβάλλον
  11. Είναι σωστοί επαγγελματίες υγείας και να συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική εμπειρία ώστε να ενισχύουν τον κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού, και να μπορούν να παρέμβουν επιστημονικά στη θεραπευτική.
  12. Διαθέτουν μια θεωρητική βάση για περαιτέρω σπουδές ή / και έρευνα

  Γλώσσα διδαδασκαλίας

  Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

   

  Δομή-Διάρκεια Προγράμματος - Εξετάσεις Μαθημάτων

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα ή 7 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 27 πιστωτικές μονάδες(credits) 90 ECTS.
  Μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 16 μήνες – επιλέγοντας ο φοιτητής 3 μαθήματα το τετράμηνο – και εντάσσεται στην πλήρη φοίτηση του προγράμματος ή μέσα σε 3 έτη επιλέγοντας από ένα (1) έως και τρία (3) μαθήματα χωρίς να ξεπερνά τις 10 διδακτικές μονάδες (10 credits/30 ECTS) το τετράμηνο. Η φοίτηση κατά τα θερινά τετράμηνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ECTS συνολικά.

  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 16 μήνες και η μέγιστη 3 έτη.

  Η φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

  Ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

  1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
  2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

  Κριτήρια Εισαγωγής

  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, τύπου Βachelor ή ισοδύναμου, φιλοσοφικής σχολής (ελληνικής φιλολογίας ή ξένων φιλολογιών) ή παιδαγωγικών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Θα γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών, εφόσον διαθέτουν, αποδεικνυόμενη με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας τουλάχιστον δύο ετών.

  Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Aντίγραφο Πτυχίου
  4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας  πτυχίου
  5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου
  6. Tυχόν προηγούμενη διδακτική εμπειρία

  Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf στο e-mail:info@usdl.gr 

  Για οδηγίες δείτε εδώ: Διαδικασία αίτησης

   

  Το Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το ακαδημαϊκό τετράμηνο  που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα (Χειμερινό, Εαρινό)

  Για τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

  Τμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Ελλάδα)

  Γραμμή εξυπηρέτησης 210 300 30 90 (Αστική Χρέωση), e-mail: info@usdl.gr

  Περιεχόμενο του Προγράμματος

   

  ΜΒΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
  Για εισαγωγή σε γνώσεις οικονομικών και λογιστικής. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα απευθύνονται σε πτυχιούχους, χωρίς υπόβαθρο στα οικονομικά & δεν είναι υποχρεωτικά.
  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS  CREDITS
  Προπαρασκευαστικό MΒAΝ – 510DG Οικονομικά 0 0
  Προπαρασκευαστικό MΒAΝ – 520DG Λογιστική 0 0
  Προπαρασκευαστικό MΒAΝ – 530DG Στατιστική και Έρευνα 0 0
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS 
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 603DG Μέθοδοι και εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 609DG Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 611DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 612DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 622DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 667DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 685DG Εταιρική Στρατηγική 7.5 3

  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  O φοιτητής μπορεί να επιλέξει 3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής – από όλα τα προσφερόμενα μαθήματα

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 705DG Διαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 730DG Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 746DG Διαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 777DG Ενέργεια & Γεωπολιτική 7.5 3

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  O φοιτητής επιλέγει  3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 713DG Συμπεριφορά Καταναλωτών 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 716DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 718DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 719DG Διεθνές Μάρκετινγκ 7.5 3

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  O φοιτητής επιλέγει και τα 3 πιο κάτω μαθήματα επιλογής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 721DG Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 722DG Χρηματοπιστωτικές Αγορές & Ιδρύματα 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 728DG Εταιρική Χρηματοδότηση 7.5 3

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  O φοιτητής μπορεί να επιλέξει 3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 801DG Γεωργική Πολιτική 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 802DG Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση & Ασφάλιση 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 803DG Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 806DG Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία 7.5 3

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

  Ο φοιτητής επιλέγει από τα πιο κάτω μαθήματα διείσδυσης – πρέπει να συμπληρωθούν 15 ECTS/6 CREDITS

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS 
  Μαθήματα Εμβάθυνσης MΒAΝ – 670DG Διοίκηση Παραγωγής και Έλεγχος Ποιότητας 7.5 3
  Μαθήματα Εμβάθυνσης MΒAΝ – 736DG Πληροφοριακά Συστήματα για την Υποστήριξη Διαδικασιών σε Επιχειρήσεις 7.5 3
  Μαθήματα Εμβάθυνσης MΒAΝ – 895DG Μεθοδολογία της Έρευνας/Πτυχιακή 15 6
  ΣΥΝΟΛΟ     90 36

   

  Κατεβάστε το PDF του μεταπτυχιακού προγράμματος pdf

  Για περισσότερες πληροφορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

  ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γραφείο Ελλάδος):

  Τηλ.: 210 300 30 90,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr