fbpx
info@usdl.gr 210 3003090 6970524400 6985959955

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Κοινωνική Εργασία
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική και Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης
Πλήρης ή Μερική Φοίτηση
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

  Επιλέξτε πρόγραμμα

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
  παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας.
  Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας
  για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά
  με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

  Στόχος Προγράμματος

  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κοινωνική Εργασία απευθύνεται σε Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, ή/και Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή και άλλων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Σκοπός του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν εξειδίκευση στις σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εξάσκηση του επαγγέλματος στις δημόσιες, μη κυβερνητικές – εθελοντικές ή/και ιδιωτικές οργανώσεις της Κοινωνικής Πρόνοιας.

  Λεπτομέρειες

   

   

  Στόχοι

  Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας οριζόντιας κουλτούρας μάθησης σε θέματα κοινωνικής εργασίας τόσο στην Κύπρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη γνώση των σύγχρονων θεωριών Κοινωνικής Εργασίας και στις μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης, στην τρέχουσα κοινωνική πολιτική, στη διοίκηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές λειτουργούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, να διερευνήσουν τους ρόλους και τις αρχές της Κοινωνικής Εργασίας σε διεπιστημονικά πλαίσια στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας.

  Υπό την προσέγγιση αυτή, αναδεικνύεται η φύση και ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Εργασίας, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι τομείς και υπηρεσίες συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής με στόχο να παραχθεί πρακτική και εφαρμοζόμενη γνώση στην αντιμετώπιση των σημερινών και προκλήσεων.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

  1. Είναι ειδικοί στον τομέα του φάρμακου
  2. Μπορούν προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και να συμβουλεύουν για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων
  3. Διαθέτουν ολοκληρωμένη και σύγχρονη γνώση στον τομέα του φαρμάκου
  4. Κατανοούν τη χημεία, την τεχνολογία, τη φαρμακολογική δράση, τις ενδείξεις τις αντενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες κτλ των φαρμάκων
  5. Είναι ικανοί να εκτελούν συνταγές και να χορηγούν φάρμακα με ασφάλεια
  6. Γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κώδικες φαρμακευτικής ηθικής και δεοντολογίας
  7. Γνωρίζουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, ώστε να είναι έτοιμοι να παρακαθίσουν στις νενομισμένες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά την συμπλήρωση της πρακτικής τους άσκησης
  8. Αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες σχετικές με το επάγγελμα του φαρμακοποιού
  9. Αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης και αποτίμησης της βιομηχανίας φαρμάκων και της αγοράς φαρμάκων
  10. Μπορούν να υπάρξουν σε ένα σύγχρονο φαρμακευτικό περιβάλλον
  11. Είναι σωστοί επαγγελματίες υγείας και να συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική εμπειρία ώστε να ενισχύουν τον κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού, και να μπορούν να παρέμβουν επιστημονικά στη θεραπευτική.
  12. Διαθέτουν μια θεωρητική βάση για περαιτέρω σπουδές ή / και έρευνα

  Γλώσσα διδαδασκαλίας

  Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

   

  Δομή-Διάρκεια Προγράμματος - Εξετάσεις Μαθημάτων

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα ή 7 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 27 πιστωτικές μονάδες(credits) 90 ECTS.
  Μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 16 μήνες – επιλέγοντας ο φοιτητής 3 μαθήματα το τετράμηνο – και εντάσσεται στην πλήρη φοίτηση του προγράμματος ή μέσα σε 3 έτη επιλέγοντας από ένα (1) έως και τρία (3) μαθήματα χωρίς να ξεπερνά τις 10 διδακτικές μονάδες (10 credits/30 ECTS) το τετράμηνο. Η φοίτηση κατά τα θερινά τετράμηνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ECTS συνολικά.

  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 16 μήνες και η μέγιστη 3 έτη.

  Η φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

  Ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

  1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
  2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

  Κριτήρια Εισαγωγής

  Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, τύπου Βachelor.

  Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Aντίγραφο Πτυχίου
  4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας  πτυχίου
  5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου
  6. Δυο συστατικές επιστολές

  Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf στο e-mail:info@usdl.gr 

  Για οδηγίες δείτε εδώ: Διαδικασία αίτησης

   

  Το Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το ακαδημαϊκό τετράμηνο  που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα (Χειμερινό, Εαρινό)

  Για τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

  Τμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Ελλάδα)

  Γραμμή εξυπηρέτησης 210 300 30 90 (Αστική Χρέωση), e-mail: info@usdl.gr

  Περιεχόμενο του Προγράμματος

  Section: A – Κύρια Μαθήματα
  Min. ECTS Credits: 60 Max. ECTS Credits: 60

  Course ID Course Title ECTS Credits
  SOWK-510DL Θεωρία και Πρακτική στις Υπηρεσίες Ενηλίκων 10
  SOWK-511DL Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων 10
  SOWK-512DL Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 10
  SOWK-520DL Μέθοδοι και Παρεμβάσεις με Οικογένειες 10
  SOWK-521DL Μέθοδοι και Παρεμβάσεις σε Ομάδες 10
  SOWK-522DL Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Οργανώσεων 10

  Section: B – Επιλεγόμενα Μαθήματα
  Min. ECTS Credits: 30 Max. ECTS Credits: 30
  Notes: Το μάθημα SOWK-512DL είναι προαπαιτούμενο για τη Μεταπτυχιακή Διατριβή (SOWK590DL).

  Course ID Course Title ECTS Credits
  SOWK-530DL Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία 10
  SOWK-531DL Διεπιστημονική/Διϋπηρεσιακή Συνεργασία στο χώρο της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας 10
  SOWK-532DL Ανάπτυξη Κοινοτικών Προγραμμάτων και Εξεύρεση Πόρων 10
  SOWK-533DL Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις σε Κοινοτικές Δομές 10
  SOWK-534DL Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολείο, την Οικογένεια και την Κοινότητα 10
  SOWK-590DL Μεταπτυχιακή Διατριβή 20

  Section: C Unallocated Courses
  Min. ECTS Credits: 0 Max. ECTS Credits: 0