fbpx
info@usdl.gr 210 3003090 6970524400 6985959955

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξ Αποστάσεως στις Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξ Αποστάσεως στις Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης
Πλήρης ή Μερική Φοίτηση
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

  Επιλέξτε πρόγραμμα

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
  παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας.
  Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας
  για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά
  με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

  Λεπτομέρειες

  Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος

  1. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
   Προωθήστε τη διεξοδική εξέταση και έρευνα δίνοντας στους φοιτητές την
   ευκαιρία να ειδικευτούν στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές,
   καθώς και τις Πολιτικές Επιστήμες και άλλους συναφείς τομείς στον ευρύτερο
   τομέα των Κοινωνικών Επιστημών. Η συστηματική ανάπτυξη και
   εμπλουτισμός της γνώσης στους προαναφερθέντες τομείς αποτελεί σημαντικό
   πλεονέκτημα για όσους επιθυμούν να εργαστούν σε μια σειρά επαγγελμάτων,
   τομέων και οργανισμών.
   Παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κατόχους πτυχίου Διεθνών Σχέσεων,
   Πολιτικών Επιστημών, Ιστορίας ή άλλων σχετικών πτυχίων Bachelor, καθώς
   και σε άτομα που σκοπεύουν να εργαστούν σε τομείς σχετικούς με διεθνείς
   υποθέσεις (π.χ. στο δημόσιο τομέα, ειδικά σε υπηρεσίες υπό Υπουργεία
   Εξωτερικών Υποθέσεων, Άμυνας ή Εμπορίου, σε πολυεθνικές εταιρείες, σε
   διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και
   ερευνητικά κέντρα, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ).
   Αναπτύξτε το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών
   στους σχετικούς τομείς.
   Αποκτήστε βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας των διεθνών υποθέσεων,
   καθώς και της υψίστης σημασίας της θεωρητικής και μεθοδολογικής
   ικανότητας κατά την αντιμετώπισή τους.

  Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος

  Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος
  Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
  Αφομοίωση βασικών εννοιών στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων και των
  Ευρωπαϊκών Σπουδών (δηλαδή διεθνές σύστημα, διεθνής συνεργασία,
  διεθνής οργάνωση, περιφερειακή ολοκλήρωση, διεθνείς και εθνοτικές
  συγκρούσεις, διεθνής ασφάλεια κ.λπ.). Αυτό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση
  για την ανάπτυξη μιας σε βάθος προσέγγισης σε σύνθετα ζητήματα όπως η
  διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η πολιτική, οικονομική και
  κοινωνική διάσταση των διακρατικών σχέσεων, οι αστικές, διεθνείς και
  περιφερειακές συγκρούσεις, η τρομοκρατία, η ενεργειακή εξάρτηση και η
  ενεργειακή ασφάλεια κ.λπ. δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που σχετίζονται
  με την Κυπριακή Δημοκρατία και την ένταξή της στην ΕΕ, καθώς και τη
  γεωγραφική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη
  Μέση Ανατολή.
  Παρέχετε τις απαραίτητες γνώσεις σε σχέση με την πλούσια θεωρητική και
  ερευνητική παράδοση που σχετίζεται με μια σειρά τομέων, όπως η θεωρία
  των διεθνών σχέσεων, η ευρωπαϊκή και περιφερειακή ολοκλήρωση, η διεθνής
  πολιτική οικονομία, η διεθνής ασφάλεια, οι ασύμμετρες απειλές, η διαχείριση
  των συγκρούσεων και η επίλυση συγκρούσεων κ.λπ. Το πρόγραμμα είναι
  δομημένο με τρόπο που επιτρέπει στους φοιτητές να εξειδικευτούν στους
  τομείς που τους ενδιαφέρουν, αφού έχουν αποκτήσει τα βασικά θεμέλια της
  θεωρίας και της μεθοδικής έρευνας και βασικές γνώσεις στους τομείς των
  Διεθνών Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Σπουδών.
  Παρέχουν στους φοιτητές με μια ευρεία κατανόηση της πολιτικής, κοινωνικής
  και οικονομικής εξέλιξης του διεθνούς συστήματος στο 20 ου και
  21 ου αιώνα, καθώς και το νέο εξελισσόμενο διεθνές και περιφερειακό
  περιβάλλον. Ο ρόλος του δικαίου, της διπλωματίας, των ιδιωτικών και μη
  κυβερνητικών παραγόντων στο διεθνές σύστημα θα αποτελέσει ζωτικό μέρος
  αυτής της κατανόησης. Επιπλέον, η σχετική πολιτική και οικονομική δύναμη

  των κρατών, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η
  ύπαρξη συγκρούσεων θα αποτελέσουν σημαντικές εστίες για το πρόγραμμα
  στο σύνολό του.
  Προοπτικές καριέρας
  Το πρόγραμμα ισχύει για άτομα που σκοπεύουν να εργαστούν σε τομείς
  σχετικούς με διεθνείς υποθέσεις (π.χ. στο δημόσιο τομέα, ειδικά σε υπηρεσίες
  που υπάγονται στα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας ή Εμπορίου, σε
  πολυεθνικές εταιρείες, σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ , σε
  ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις
  κλπ).

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

  1. Είναι ειδικοί στον τομέα του φάρμακου
  2. Μπορούν προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και να συμβουλεύουν για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων
  3. Διαθέτουν ολοκληρωμένη και σύγχρονη γνώση στον τομέα του φαρμάκου
  4. Κατανοούν τη χημεία, την τεχνολογία, τη φαρμακολογική δράση, τις ενδείξεις τις αντενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες κτλ των φαρμάκων
  5. Είναι ικανοί να εκτελούν συνταγές και να χορηγούν φάρμακα με ασφάλεια
  6. Γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κώδικες φαρμακευτικής ηθικής και δεοντολογίας
  7. Γνωρίζουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, ώστε να είναι έτοιμοι να παρακαθίσουν στις νενομισμένες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά την συμπλήρωση της πρακτικής τους άσκησης
  8. Αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες σχετικές με το επάγγελμα του φαρμακοποιού
  9. Αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης και αποτίμησης της βιομηχανίας φαρμάκων και της αγοράς φαρμάκων
  10. Μπορούν να υπάρξουν σε ένα σύγχρονο φαρμακευτικό περιβάλλον
  11. Είναι σωστοί επαγγελματίες υγείας και να συνδυάζουν τη θεωρία με την πρακτική εμπειρία ώστε να ενισχύουν τον κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού, και να μπορούν να παρέμβουν επιστημονικά στη θεραπευτική.
  12. Διαθέτουν μια θεωρητική βάση για περαιτέρω σπουδές ή / και έρευνα

  Γλώσσα διδαδασκαλίας

  Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

   

  Δομή-Διάρκεια Προγράμματος - Εξετάσεις Μαθημάτων

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα ή 7 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 90 ECTS.
  Μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ενάμισι έτος (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) – επιλέγοντας ο φοιτητής 3 μαθήματα το τετράμηνο (ακαδημαϊκό εξάμηνο)– και εντάσσεται στην πλήρη φοίτηση του προγράμματος ή μέσα σε 3 έτη επιλέγοντας από ένα (1) έως και τρία (3) μαθήματα χωρίς να ξεπερνά τα 30 ECTS το τετράμηνο.
  Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι ενάμισι έτος και η μέγιστη 3 έτη.
  Η φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

  Κριτήρια Εισδοχής

  Για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής σας, θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:
  1. Αίτηση Εισδοχής
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (CV).
  3. Αντίγραφο Πτυχίου
  4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
  5. Έκθεση Προσωπικών Στόχων και Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες): Μία επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητές σας, οι προσδοκίες σας από το Πρόγραμμα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αναμένετε η απόκτηση του πτυχίου να βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας σας.
  6. Αποδεικτικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας.
  Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer- based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5
  7. Δύο Συστατικές Επιστολές, μία από ακαδημαϊκό και μία από εργοδότη. Σε περίπτωσή που ο φοιτητής δεν εργάζεται μπορεί να προσκομίσει δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς.

  Αποστέλλονται σκαναρισμένα όλα τα δικαιολογητικά σε μορφή pdf ως επισυναπτόμενα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

  Περιεχόμενο του Προγράμματος

  Ενότητα: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Min. Μονάδες ECTS: 60 Μέγ. Μονάδες ECTS: 60

  Course ID Course Title ECTS Credits
  MIR-500DG Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 10
  MIR-515DG Ιστορία και Πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου 10
  MIR-520DG Διεθνής Πολιτική Οικονομία 10
  MIR-535DG Δίκαιο της Θάλασσας και Διεθνές Δίκαιο 10
  MIR-545DG Γεωπολιτική της Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο 10
  MIR-551DG Πολιτική Μέσης Ανατολής 10

  Ενότητα: Β – Μαθήματα Επιλογής
  Min. Μονάδες ECTS: 30 Μέγ. ECTS Credits: 30

  Σημειώσεις: οι φοιτητές που επιλέγουν το MIR-694DG δεν μπορούν να πάρουν μέρος ξεχωριστά στο MIR662DG

  Course ID Course Title ECTS Credits
  MIR-612DG Μελέτες Περιπτώσεων στην Ανάλυση Συγκρούσεων 10
  MIR-627DG Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Κύπρος 10
  MIR-655DG Ευρωπαϊκή Ένωση και Νοτιοανατολική Μεσόγειος 10
  MIR-660DG Ειδικά Θέματα 10
  MIR-662DG Μεθοδολογία Έρευνας 10
  MIR-688DG Τρομοκρατία και Άλλες Mορφές Ασύμμετρων Απειλών 10
  MIR-694DG Μεταπτυχιακή Εργασία 30

  Ενότητα: Γ – Αδιάθετα μαθήματα
  Ελάχ. Μονάδες ECTS: 0 Μέγ. Μονάδες ECTS: 0