fbpx
info@usdl.gr 210 3003090 6970524400 6985959955

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Εγκληματολογία

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Εγκληματολογία

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

  Επιλέξτε πρόγραμμα

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
  παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας.
  Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας
  για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά
  με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

  Περιγραφή  Προγράμματος

  O κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές ένα ισχυρό υπόβαθρο σε σύγχρονα εγκληματολογικά ζητήματα και έρευνες, και να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, τις αιτίες του, καθώς και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται τόσο για την ερευνητική συνεισφορά τους στον τομέα της εγκληματολογίας όσο και για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου.

  Ο πολυεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος προσφέρει στους σπουδαστές του την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και κατανόηση σε διάφορα θέματα κλάδων που σχετίζονται άμεσα με την εγκληματολογία, όπως η ψυχολογία και η νομική. Οι καθηγητές του προγράμματος συμμετέχουν ενεργά ως επαγγελματίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε φορείς χάραξης πολιτικής και στην εφαρμογή της εγκληματολογικής επιστήμης, δημιουργώντας έτσι επιτυχώς μια γέφυρα μεταξύ θεωρίας και πράξης. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσελκύσει επαγγελματίες από κρατικούς θεσμούς και να μετατραπεί σε «όχημα» που συμβάλλει με τον τρόπο του στην κοινωνία και στη χάραξη πολιτικής.

   

  Προοπτικές Σταδιοδρομίας

  Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε διάφορους τομείς, όπως:

  1. Υπηρεσίες επιβολής του νόμου / Αστυνομία (ως ένστολοι αστυνομικοί ή επιστημονικό πολιτικό προσωπικό). Συγκεκριμένα το προσωπικό της αστυνομίας θα επωφεληθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά θέματα προαγωγών ή/και βαθμό κατάταξης στην υπηρεσία τους
  2. Τμήματα Ανάλυσης Πληροφοριών
  3. Συμβούλια Επιτήρησης και Αποφυλάκισης
  4. Σωφρονιστικά Ιδρύματα
  5. Κοινωνικές υπηρεσίες / Γραφεία Ευημερίας
  6. Έρευνα και ανάλυση για κυβερνητικές υπηρεσίες ή ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα εν λόγω θέματα, όπως μέτρηση και ανάλυση της εγκληματικότητας, προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων ειδών εγκληματικότητας κτλ.
  7. Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς
  8. Ακαδημία / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

  Λεπτομέρειες

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

  1. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κύριες μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως: επίλυση προβλημάτων – κριτική ανάλυση και συλλογισμό – διαχείριση και ερμηνεία συνόλων δεδομένων έρευνας – προηγμένες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες σχετικές με το εργασιακό τους περιβάλλον
  2. Ασχοληθούν κριτικά και αυτόνομα με τις σύγχρονες εξελίξεις και επιχειρηματολογικές συζητήσεις σχετικά με το έγκλημα και την εγκληματολογία
  3. Εφαρμόσουν εγκληματολογικές αρχές και έννοιες σε δοθείσες «πραγματικές» καταστάσεις στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης
  4. Αναγνωρίσουν την αλληλεπίδραση των διαφόρων ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών που σχετίζονται με την κατανόηση του εγκλήματος και της εγκληματικής συμπεριφοράς
  5. Καταδείξουν στοχαστική κατανόηση της συγκριτικής και εφαρμοσμένης ποινικής δικαιοσύνης
  6. Αξιολογήσουν κριτικά θεωρίες, έρευνες και πρακτικές στην εγκληματολογία
  7. Εκτιμήσουν τους διάφορους τρόπους για τον έλεγχο και την πρόληψη του εγκλήματος
  8. Επιδείξουν εις βάθος γνώση της μεταβαλλόμενης φύσης τόσο του εγκλήματος όσο και της θυματοποίησης.
  9. Ενισχύσουν την κατανόηση τους σχετικά με τη συμβολή της εγκληματολογικής ψυχολογίας σε όλα τα επίπεδα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης
  10. Αξιολογήσουν κριτικά τις διάφορες μορφές βίαιων και σεξουαλικών αδικημάτων, καθώς και μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης τέτοιων παραβατών
  11. Εκτιμήσουν τις τρέχουσες τάσεις της νεανικής παραβατικότητας
  12. Αξιολογήσουν την εξέλιξη και τον αντίκτυπο του κυβερνοεγκλήματος στην κοινωνία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου παγκοσμίως

  Γλώσσα διδαδασκαλίας

  Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

   

  Δομή-Διάρκεια Προγράμματος - Εξετάσεις Μαθημάτων

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα ή 7 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 90 ECTS.
  Μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ενάμισι έτος  (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) – επιλέγοντας ο φοιτητής 3 μαθήματα το τετράμηνο (ακαδημαϊκό εξάμηνο) – και εντάσσεται στην πλήρη φοίτηση του προγράμματος ή μέσα σε 3 έτη επιλέγοντας από ένα (1) έως και τρία (3) μαθήματα χωρίς να ξεπερνά τα 30 ECTS το τετράμηνο. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι ενάμισι έτος  και η μέγιστη 3 έτη.
  Η φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

  Ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

  1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
  2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

  Κριτήρια Εισαγωγής

  Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

  Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

  • GPA 2.7 ή μεγαλύτερο, «Λίαν Καλώς» Ελληνικά Πανεπιστήμια, 2nd Class (Hons) UK.
  • Η επίδοση του φοιτητή στην προσωπική συνέντευξη θα ληφθεί επίσης υπόψιν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
  • Δύο συστατικές επιστολές που θα αντικατοπτρίζουν την ικανότητα του φοιτητή να φέρει εις πέρας σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου

  Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

  Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

  Περιεχόμενο του Προγράμματος

   

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
  CRIM-501DG
  Εγκληματολογική Ψυχολογία 10
  CRIM-502DG
  Θεωρίες Εγκλήματος και Εγκληματικότητας 10
  CRIM-503DG
  Μέθοδοι Έρευνας στην Εγκληματολογία
  10
  ΣΥΝΟΛΟ   30

   

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  O φοιτητής επιλέγει 6 μαθήματα ή 4 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
  CRIM-504DG
  Ποινική Δικαιοσύνη 10
  CRIM-505DG
  Θυματολογία 10
  CRIM-506DG Δράστες Σεξουαλικών και Βίαιων Εγκλημάτων 10
  CRIM-522DG Διαδικτυακό Έγκλημα 10
  CRIM-523DG Πρόληψη Εγκληματικότητας 10
  CRIM-524DG Παραβατικότητα Ανηλίκων 10
  CRIM-590DG Μεταπτυχιακή Εργασία 20
  ΣΥΝΟΛΟ   60

   

  ΣΥΝΟΛΟ ECTS   90