Κοινό Μεταπτυχιακό με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην

«Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»

Δείτε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού προγράμματος :

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σκοπός και Στόχοι Προγράμματος

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (κοινό πρόγραμμα, joint degree).

Το πρόγραμμα προσφέρει ευρείες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τραπεζικό, τον λογιστικό, καθώς και τον χρηματοοικονομικό τομέα, και στοχεύει στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και των δεξιοτήτων ενός κριτικού πνεύματος. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες, και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό, και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-60 μηνών. Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ηγετικό στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέα, των λογιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κοκ.

Τα μαθήματα προσφέρονται μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, ή αναζητούν να αλλάξουν θέση ή χώρο εργασίας, καθώς και σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Στην πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών

στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

κατά τις 317/25.10.2016 και 326/13.2.2017 Συνεδριάσεις προσφέρει σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,

650 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική»

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ :

Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτήσουν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και από κοινού, από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού και Κυπριακού κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 139/12.2.2015 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 346/Β΄/11.3.2015).

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού είναι η ελληνική. Στην ελληνική γλώσσα προσφέρεται επίσης και το σύνολο του διδακτικού υλικού (βασικού και εναλλακτικού), καθώς και το σύνολο των εργασιών και εξετάσεων, οι οποίες προβλέπονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ωστόσο η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

 1. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων-Μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι τρεις Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος και μια Θεματική Ενότητα μαζί με την Διπλωματική Εργασία. Με το πλάνο αυτό ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σε 2 χρόνια αλλά έχουν φυσικά την ευκαιρία ολοκλήρωσης των σπουδών τους με μερική φοίτηση μέχρι και τα 5 χρόνια. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν όχι περισσότερες από 60 διδακτικές μονάδες (60 ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε Θεματική-Μάθημα χωρίζεται σε υποενότητες.
 2. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων-Μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι τρεις Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος και μια Θεματική Ενότητα μαζί με την Διπλωματική Εργασία. Με το πλάνο αυτό ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σε 2 χρόνια αλλά έχουν φυσικά την ευκαιρία ολοκλήρωσης των σπουδών τους με μερική φοίτηση μέχρι και τα 5 χρόνια. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν όχι περισσότερες από 60 διδακτικές μονάδες (60 ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε Θεματική-Μάθημα χωρίζεται σε υποενότητες.
 3. Το ακαδημαϊκό έτος έχει διάρκεια 10 μηνών (30-32 εβδομάδων μελέτης από Οκτώβριο μέχρι Μάιο) και ακολουθούν τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις (περίοδος εξετάσεων από 15 Μαΐου έως 31 Ιουλίου). Όσοι φοιτητές δηλαδή αποτύχουν κατά τη διάρκεια της κανονικής πρώτης εξέτασης, έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης περίπου σε ένα μήνα από τη μέρα της πρώτης εξέτασης.
 4. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται Εξ Αποστάσεως μέσω πλατφόρμας είτε του ΕΑΠ είτε του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται σε αυτή στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους.

Το διδακτικό υλικό της κάθε Θ.Ε. αποτελείται από έντυπο διδακτικό υλικό εκδόσεων ΕΑΠ ή και άλλων εκδόσεων του εμπορίου και αποστέλλεται με έξοδα των Πανεπιστημίων στο σπίτι των φοιτητών με την έναρξη της Ακαδημαϊκής Χρονιάς. Το κόστος των βιβλίων περιλαμβάνεται στο ποσό διδάκτρων τα οποία πληρώνουν οι φοιτητές.

Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θεωρούνται φοιτητές και των δύο πανεπιστημίων ταυτόχρονα, και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι φοιτητές των δυο πανεπιστημίων, δηλαδή, ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, τις βάσεις δεδομένων και γενικά σε όλους τους διαθέσιμους πόρους των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών τους, καθώς και στις απαραίτητες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στις ιστοσελίδες τους.

Κατά την διάρκεια των σπουδών σας σε κάθε Θ.Ε. πρέπει να εκπονήσετε τέσσερις (4) γραπτές εργασίες, που αξιολογούνται από το διδάσκοντα. Οι γραπτές εργασίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές. Έχουν δικαίωμα οι φοιτητές να μην εκπονήσουν μία γραπτή εργασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις πρέπει το άθροισμα των βαθμών των τριών Γ.Ε. να είναι 20 ή μεγαλύτερο.

Εισδοχές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, διενεργούνται μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, για την έναρξη του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους. Ανακοινώνεται η επίσημη προκήρυξη εισδοχών στις αρχές Μαρτίου της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς και με την ανάρτηση της προκήρυξης, ενημερώνονται για τον τρόπο αποστολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια προχωρούν σε αποστολή των δικαιολογητικών που ζητούνται με την προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2017.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση κάντε κλίκ:


Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 31 Μαΐου  2017 (Καταληκτική ημερομηνία) τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
 info@usdl.gr  :

 1. Αίτηση εισδοχής υπογεγραμμένη (κατεβάστε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTS credits)
 4. Αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
 5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε γλώσσα άλλη από την Αγγλική. Απαιτείται επίπεδο γνώσης τουλάχιστον B2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages)
 6. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 7. Πρόσφατη ηλεκτρονική φωτογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στο email : info@usdl.gr, τηλεφωνικώς στη γραμμή εξυπηρέτησης 801 700 7177 (αστική χρέωση – Ελλάδα), ή στο τηλ. 6970 524 400 (από κινητό – Ελλάδα).

Η συνοπτική διάρθρωση των Θεματικών Ενοτήτων και των γνωστικών αντικειμένων που τις απαρτίζουν έχουν ως ακολούθως:

1ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS 
ΤΛΧ 51 Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών 20
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Οργάνωση και Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών
Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης
ΤΛΧ 52 Χρηματοοικονομική 20
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
Ανάλυση Επενδύσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
ΤΛΧ 53 Λογιστική Ι 20
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Προχωρημένη Λογιστική
2ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS 
ΤΛΧ 54 Λογιστική ΙΙ 20
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Λογιστική Εταιριών
Διοικητική Λογιστική
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
ΤΛΧ ΔΕ Διπλωματική Εργασία 40
ΣΥΝΟΛΟ 120 ECTS

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 139/12.2.2015 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 346/Β΄/11.3.2015) προσφέρει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 650 θέσεις για το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

Δείτε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού προγράμματος :