Νομική – Δια ζώσης

Τίτλος Σπουδών
Πτυχίο Νομικής
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική, Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
4 Έτη
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
240
Μέθοδος Φοίτησης
Δια ζώσης

Η νομική επιστήμη ασχολείται με την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου. Παρ’ όλο που κανόνες δικαίου με τη μια ή την άλλη μορφή υπήρχαν σε όλες τις κοινωνίες, η ανάπτυξη της νομικής επιστήμης ξεκίνησε κυρίως από τους Ρωμαίους.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Μετά την απόκτηση πτυχίου οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν κατευθείαν τις σπουδές τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (LLM ή Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και Πολιτική), ως επίσης και στο Διδακτορικό Πρόγραμμα (PhD) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε πεδία που σχετίζονται με το νομικό επάγγελμα, όπως δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, νομικοί σύμβουλοι, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες κ.ο.κ.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει πτυχίο νομικής το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο μαθημάτων τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναγνωρισθεί από το κυπριακό Νομικό Συμβούλιο για σκοπούς επαγγελματικής αναγνώρισης των αποφοίτων του, ως και από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και ομοταγές πανεπιστημιακό ίδρυμα με τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Επίσης, διατηρεί ειδική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα μαζί με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Loyola των ΗΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες των διάφορων πτυχών της νομικής επιστήμης και να τους εφοδιάσει με τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα ή να εργαστούν ως νομικοί σύμβουλοι σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή και ως συμβολαιογράφοι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση σε θεμελιώδεις και εξειδικευμένους τομείς της νομικής επιστήμης οι οποίοι έχουν σημαντική θεωρητική και πρακτική σημασία και η κατανόηση της νομικής μέσα σε ένα συγκριτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον ως αυτό έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναδεικνύεται η φύση και η λειτουργία του κρατικού δικαίου μέσα από την πρόσμειξή του και τον αλληλοεπηρεασμό του με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη, με ιδιαίτερα μελέτη τόσο των θεωρητικών παραμέτρων και διαμαχών, όσο και της παραγωγής πρακτικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων.

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση του κάθε μαθήματος αποτελείται συνήθως από τον ολοκληρωμένο τελικό βαθμό των εξετάσεων, καθώς τους βαθμούς της συνεχούς αξιολόγησης. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις, εργασίες και συμμετοχή στην τάξη. Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση τη βαρύτητα της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης, με βάση τους επιμέρους βαθμούς. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος όρος εξαμήνου (GPA) και ο γενικός μέσος όρος (CPA) .

Κριτήρια Εισδοχής

Ακαδημαϊκή Εισδοχή

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο  από  7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου,  λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη  ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών αναγράφονται πιο κάτω. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 • TOEFL – 525 και άνω
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Internet-based TOEFL – 80 και άνω
 • IELTS – 6 και άνω
 • Cambridge Exams [First Certificate] – B και άνω
 • Cambridge Exams [Proficiency Certificate – C και άνω
 • GCSE English Language “O” Level – C και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass
 • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Michigan Language Assessment by: Cambridge Assessment English & University of Michigan – 650 average score for ALL skills και άνω.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

Για οδηγίες δείτε εδώ: Διαδικασία αίτησης

Αποφοίτηση

Πρέπει να συμπληρωθούν 300 ECTS καθώς και όλες οι απαιτήσεις πτυχίου. Απαίτειται ελάχιστος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.‘Αρα, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός ‘D-‘ σημαίνει επιτυχία σε ένα μάθημα απαιτείται μέσος όρος ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 1. Αναπτύξει γνώσεις για τις βασικές και απαραίτητες έννοιες, όρους, αρχές, μοντέλα και θεωρίες και να τις εφαρμόζει στη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων στο γνωστικό πεδίο της Νομικής
 2. Αναπτύξει συγκεκριμένες θεωρίες και μοντέλα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στο δίκαιο
 3. Αντιστοιχεί την εμπειρική με τη θεωρητική γνώση και να συζεύξει τις δύο προκειμένου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα
 4. Αναλύει και αξιολογεί προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στο πεδίο της νομικής επιστήμης (εμπειρική και κανονιστική προσέγγιση)
 5. Αξιολογεί διαδικασίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη νομική επιστήμη
 6. Εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο
 7. Αναπτύξει ικανότητες στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων τα οποία πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης
 8. Εφαρμόζει τα αναγκαία μέσα και δυνατότητες στην αντιμετώπιση προβλημάτων που θα έχουν εντοπιστεί
 9. Οικοδομήσει αναλυτικές και επικοινωνιακές ικανότητες στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό είναι σε κρατικό είτε σε υπερ-εθνικό επίπεδο
 10. Αποκτήσει διαχειριστικές ικανότητες σύμφωνα με τη διάρθρωση, λειτουργία και απαιτήσεις του νομικού επαγγέλματος
 11. Αποκτήσει εφόδια και δυνατότητες για συνεχή ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων

Δομή του προγράμματος

Ενότητα A – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Min. ECTS Credits: 162  Max. ECTS Credits: 162
 
Course ID Course Title ECTS Credits
LAW-121 Constitutional Law I 6
LAW-122 Constitutional Law II 6
LAW-131 Law of Contract I 6
LAW-132 Law of Contract II 6
LAW-141 Legal System and Method I 6
LAW-142 Legal System and Method II 6
LAW-154 Legal Ethics 6
LAW-158 Jurisprudence 6
LAW-195 Family Law I 6
LAW-196 Family Law II 6
LAW-201 European Union Law I 6
LAW-202 European Union Law II 6
LAW-211 Law of Torts I 6
LAW-212 Law of Torts II 6
LAW-241 Criminal Law I 6
LAW-242 Criminal Law II 6
LAW-251 Land Law I 6
LAW-252 Land Law II 6
LAW-265 Commercial Law 6
LAW-281 Company Law I 6
LAW-282 Company Law II 6
LAW-315 Conflict of Laws I 6
LAW-381 Labour Law I 6
LAW-383 Public International Law I 6
LAW-384 Public International Law II 6
LAW-391 Law of Trusts I 6
LAW-392 Law of Trusts II 6
 
 

Ενότητα B – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Min. ECTS Credits: 162  Max. ECTS Credits: 162
 
 
Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 6
LLB-110 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 6
LLB-121 Συνταγματικό Δίκαιο 6
LLB-122 Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6
LLB-131 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLB-132 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLB-140 Οικογενειακό Δίκαιο 6
LLB-150 Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων 6
LLB-190 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6
LLB-201 Ευρωπαϊκό Δίκαιο 6
LLB-210 Γενικό Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-211 Ειδικό Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-230 Εμπράγματο Δίκαιο 6
LLB-250 Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών 6
LLB-270 Διοικητικό Δίκαιο 6
LLB-271 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 6
LLB-290 Κληρονομικό Δίκαιο 6
LLB-315 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 6
LLB-320 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο I 6
LLB-321 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 6
LLB-330 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι 6
LLB-331 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 6
LLB-390 Εργατικό Δίκαιο 6
LLB-420 Εμβάθυνση Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού Δικαίου 6
LLB-421 Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου 6
LLB-422 Εμβάθυνση Εμπορικού Δικαίου 6
LLB-423 Εμβάθυνση Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 6
 
 

Ενότητα Γ – Υποχρεωτικά Μαθήματα

Min. ECTS Credits: 162  Max. ECTS Credits: 162
 
 
Course ID Course Title ECTS Credits
LLBC-100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 6
LLBC-121 Συνταγματικό Δίκαιο 6
LLBC-122 Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6
LLBC-131 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLBC-132 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLBC-140 Οικογενειακό Δίκαιο 6
LLBC-150 Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων 6
LLBC-154 Δικηγορική Δεοντολογία 6
LLBC-190 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6
LLBC-201 Ευρωπαϊκό Δίκαιο 6
LLBC-210 Γενικό Ποινικό Δίκαιο 6
LLBC-211 Ειδικό Ποινικό Δίκαιο 6
LLBC-220 Δίκαιο Αδικοπραξίων 6
LLBC-230 Εμπράγματο Δίκαιο 6
LLBC-250 Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών 6
LLBC-270 Διοικητικό Δίκαιο 6
LLBC-271 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 6
LLBC-290 Κληρονομικό Δίκαιο 6
LLBC-315 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 6
LLBC-320 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο I 6
LLBC-330 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο I 6
LLBC-340 Δίκαιο Απόδειξης Ι 6
LLBC-341 Δίκαιο Απόδειξης ΙΙ 6
LLBC-390 Εργατικό Δίκαιο 6
LLBC-440 Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου 6
LLBC-441 Θέματα Δημοσίου Δικαίου 6
LLBC-442 Θέματα Ποινικού Δικαίου 6
 
 

Ενότητα Δ – Μαθήματα Επιλογής

Min. ECTS Credits: 60  Max. ECTS Credits: 78
Οι φοιτητές θα πρέπει να διαλέξουν LAW-153 ή LLB-153, LAW-155 ή LLB-155, LAW157 ή LLB-157, LAW-158 ή LLB-158, LAW-165 ή LLB-165, LAW-182 ή LLB-182, LAW187 ή LLB-187, LAW-214 ή LLB-224, LAW-283 ή LLB-283, LAW-303 ή LLB-303, LAW307 ή LLB-307, LAW-320 ή LLB-317, LAW-327 ή LLB-327, LAW-333 ή LLB-333, LAW343 ή LLB-343, LAW-353 ή LLB-350, LAW-354 ή LLB-350, LAW-355 ή LLB-355, LAW360 ή LLB-360, LAW-363 ή LLB-296, LAW-365 ή LLB-365, LAW-375 ή LLB-375, LAW385 ή LLB-385, LAW-388 ή LLB-388, LAW-389 ή LLB-389, LAW-398 ή LLB-398, LAW399 ή LLB-399.
Course ID Course Title ECTS Credits
ESP-101L English for Law I 6
LAW-151 Introduction to US Law 6
LAW-153 Judicial Psychology 6
LAW-155 Roman Law 6
LAW-157 Law and Religion 6
LAW-165 Legal Anthropology 6
LAW-182 Sociology of Law 6
LAW-187 Diplomacy 6
LAW-214 Law of International Conflict 6
LAW-283 Criminology 6
LAW-303 Immigration Law and Policy 6
LAW-307 Maritime Law 6
LAW-320 Internet Law 6
LAW-327 Medical Law and Bioethics 6
LAW-328 Law of the Sea 6
LAW-333 European Criminal Law 6
LAW-343 Banking Law I 6
LAW-353 Environmental Law 6
LAW-354 Energy Law 6
LAW-355 International Human Rights Law 6
LAW-360 Public Procurement Law 6
LAW-363 International Organisations 6
LAW-365 Comparative Law 6
LAW-375 EU Competition Law 6
LAW-380 Law of International Trade 6
LAW-385 EU Intellectual Property Law 6
LAW-388 Media Law 6
LAW-389 Personal Data Protection Law 6
LAW-398 Sports Law 6
LAW-399 International Criminal Law 6
LAW-435 Law of Evidence I 6
LLB-107 Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης 6
LLB-153 Δικαστική Ψυχολογία 6
LLB-154 Δικηγορική Δεοντολογία 6
LLB-155 Ιστορία του Δικαίου 6
LLB-157 Εκκλησιαστικό Δίκαιο 6
LLB-158 Φιλοσοφία του Δικαίου 6
LLB-165 Νομική Ανθρωπολογία 6
LLB-182 Κοινωνιολογία του Δικαίου 6
LLB-186 Συνταγματική Ιστορία 6
LLB-187 Διπλωματική Ιστορία 6
LLB-214 Δίκαιο Ανηλίκων 6
LLB-217 Ανακριτική 6
LLB-224 Δίκαιο Διεθνών Διενέξεων 6
LLB-226 Δίκαιο της Θάλασσας 6
LLB-260 Μεθοδολογία του Δικαίου 6
LLB-283 Εγκληματολογία 6
LLB-296 Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνείς Σχέσεις 6
LLB-298 Σωφρονιστική 6
LLB-300 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 6
LLB-302 Σεξουαλική Εγκληματικότητα 6
LLB-303 Δίκαιο Αλλοδαπών, Μετανάστευσης και Ασύλου 6
LLB-307 Ναυτικό Δίκαιο 6
LLB-313 Φορολογικό Δίκαιο 6
LLB-317 Δίκαιο Διαδικτύου 6
LLB-327 Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική 6
LLB-329 Δίκαιο Εμπορικών Ασφαλειών 6
LLB-333 Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-334 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης 6
LLB-343 Τραπεζικό Δίκαιο 6
LLB-346 Διαιτησία-Διαμεσολάβηση 6
LLB-347 Πολιτειολογία 6
LLB-350 Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος 6
LLB-353 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 6
LLB-354 Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο 6
LLB-355 Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6
LLB-358 Πτωχευτικό Δίκαιο 6
LLB-360 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 6
LLB-365 Συγκριτικό Δίκαιο 6
LLB-371 Ειδικά Θέματα-Σεμινάρια 6
LLB-375 Δίκαιο Ανταγωνισμού 6
LLB-377 Εργατικό Δίκαιο (Συλλογικό) 6
LLB-380 Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου 6
LLB-385 Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 6
LLB-388 Δίκαιο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 6
LLB-389 Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 6
LLB-397 Ποινολογία 6
LLB-398 Αθλητικό Δίκαιο 6
LLB-399 Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-424 Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 6
 

Section:E General Electives | Γενικά Μαθήματα Επιλογής

Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 18

Section: F Unallocated Courses

Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0

Αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο.

Εξάμηνο 1

Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 6
LLB-121 Συνταγματικό Δίκαιο 6
LLB-140 Οικογενειακό Δίκαιο 6
LLB-131 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLB-158 Φιλοσοφία του Δικαίου 6

Εξάμηνο 2

Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-190 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6
LLB-122 Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6
LLB-131 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLB-140 Οικογενειακό Δίκαιο 6
LLB-155 Ιστορία του Δικαίου 6

Εξάμηνο 3

Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-201 Ευρωπαϊκό Δίκαιο 6
LLB-210 Γενικό Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-132 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLB-270 Διοικητικό Δίκαιο 6
LLB-224 Δίκαιο Διεθνών Διενέξεων 6

Εξάμηνο 4

Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-211 Ειδικό Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-230 Εμπράγματο Δίκαιο 6
LLB-271 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 6
LLB-250 Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών 6
LLB-283 Εγκληματολογία 6

Εξάμηνο 5

Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-320 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο I 6
LLB-330 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι 6
LLB-390 Εργατικό Δίκαιο 6
LLB-313 Φορολογικό Δίκαιο 6
LLB-397 Ποινολογία 6

Εξάμηνο 6

Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-321 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 6
LLB-331 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 6
LLB-290 Κληρονομικό Δίκαιο 6
LLB-358 Πτωχευτικό Δίκαιο 6
LLB-424 Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου 6

Εξάμηνο 7

Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-385 Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 6
LLB-421 Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου 6
LLB-422 Εμβάθυνση Εμπορικού Δικαίου 6
LLB-346 Διαιτησία-Διαμεσολάβηση 6
LLB-300 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 6

Εξάμηνο 8

Course ID Course Title ECTS Credits
LLB-315 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 6
LLB-420 Εμβάθυνση Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού Δικαίου 6
LLB-423 Εμβάθυνση Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 6
LLB-377 Εργατικό Δίκαιο (Συλλογικό) 6
LLB-327 Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική 6
 
Η ανάλυση του παραπάνω εξαμήνου είναι ενδεικτική. Μερικά από τα μαθήματα είναι μαθήματα επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο και να συμβουλευτούν την ακαδημαϊκή πορεία τους που βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο στην ενότητα “Σχολεία και προγράμματα”.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.