Εγγραφή σε Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος σε Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr

Tα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης είναι τα κάτωθι:

  1. Αίτηση Εισδοχής (κλικάρεις και κατεβάζεις την αίτηση εισδοχής)
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο Πτυχίου
  4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψήφιου
  6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Στα κάτωθι μεταπτυχιακά Εξ αποστάσεως επιπλέον απαιτούνται:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο.
  2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
  3. Εγκληματολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
  4. Κοινωνική Εργασία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
  5. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο και Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2
  6. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
  7. Νομική – Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων για τυχόν εκκρεμότητες.

Εντός ολίγων ημερών λαμβάνει απάντηση από το Πανεπιστήμιο αν έχει γίνει η όχι, αποδεκτή η αίτηση του για εισαγωγή στο Πρόγραμμα που έχει επιλέξει.