Επιστήμη του Αθλητισμού – Δια ζώσης

Τίτλος Σπουδών
Πτυχίο Επιστήμης του Αθλητισμού
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική, Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
4 Έτη
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
240
Μέθοδος Φοίτησης
Δια ζώσης

Η πρόσφατη ανάπτυξη των επιστημών γύρω από τον αθλητισμό, την προπονητική και τη φυσική αγωγή έχει δημιουργήσει την ανάγκη για άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προάγει τις αθλητικές επιστήμες συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή με την εφαρμοσμένη διδασκαλία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θεωρείται ότι διαθέτουν εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες ώστε να μπορούν να εργαστούν σε υψηλό επίπεδο σε έναν απαιτητικό κλάδο. Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο  έτσι ώστε να μπορεί μπορεί να συνδυάσει την επιστήμη του αθλητισμού με την παιδαγωγική.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές
Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν κυρίως ως Γυμναστές σε σχολεία και σε αθλητικές ομάδες ή συλλόγους, προπονητές (κατεύθυνση προπονητικής), σε γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και κέντρα άσκησης και υγείας, συνεργάτες σε εργομετρικά κέντρα, κ.ά.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές
Μετά την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor’s Degree) οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Επιστήμης του Αθλητισμού αποτελεί μια καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε όλο το εύρος της αθλητικής επιστήμης, ούτως ώστε να μπορούν να ασκήσουν επιτυχώς το επάγγελμα του αθλητικού επιστήμονα (π.χ. καθηγητή φυσικής αγωγής, γυμναστή, προπονητή κτλ), ή/και να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικούς με την αθλητική επιστήμη κλάδους. Μέσα από το πρόγραμμα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους (εξάμηνα Α’ – Ε’), να ακολουθήσουν την εξειδικευμένη κατεύθυνση της Προπονητικής (Sports Coaching) (εξάμηνα ΣΤ’ – Η’). Η εκπαίδευση γίνεται από έμπειρους ακαδημαϊκούς με ειδίκευση στην επιστήμη του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, αλλά και σε άλλες βιολογικές επιστήμες. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πρακτική άσκηση (π.χ. στη Φυσική Αγωγή, Προπονητική) σε σχολεία ή/και σε αθλητικές ομάδες. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές και γυμναστές (σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, κέντρα υγείας και γυμναστήρια). Η εις βάθος θεωρητική και πρακτική διδασκαλία εντός του πλαισίου του προγράμματος έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, την καθοδήγηση και την άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα του τομέα της επιστήμης του αθλητισμού. Ο συνδυασμός και η ποικιλία των μαθημάτων καθιστούν δυνατή την απόκτηση ειδικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ολοκληρωμένους αθλητικούς επιστήμονες και μελλοντικούς επαγγελματίες στο χώρο της αθλητικής επιστήμης.

 

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση του κάθε μαθήματος αποτελείται συνήθως από τον ολοκληρωμένο τελικό βαθμό των εξετάσεων, καθώς τους βαθμούς της συνεχούς αξιολόγησης. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις, εργασίες και συμμετοχή στην τάξη. Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση τη βαρύτητα της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης, με βάση τους επιμέρους βαθμούς. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος όρος εξαμήνου (GPA) και ο γενικός μέσος όρος (CPA)

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε ένα μάθημα, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

By the end of the programme the graduates will be able to:

 1. Become sports educators for professional and recreational athletes and physical education teachers for children in elementary and secondary level schools.
 2. Work independently and as part of a team to examine theoretical and practical issues in sports science.
 3. Become self-directed in the area of sports science.
 4. Develop conceptual, operational, technical and practical skills that are required for achieving a successful career in the sports science field including physical education at local, national or international level.
 5. Enhance and develop leadership and mastery of sport and exercise science knowledge using current, practical and scientific models that will in turn promote interest in life-long learning.
 6. Display critical understanding when conducting basic research in sport science and physical education as well as to facilitate the suitable background for postgraduate studies in sports science and relevant areas.

Δομή του Προγράμματος

Section: A – Κύρια Υποχρεωτικά Μαθήματα

Min. ECTS Credits: 162  Max. ECTS Credits: 162

Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-105G Ανατομία του Ανθρώπου 6
SPSC-106G Φυσιολογία του Ανθρώπου 6
SPSC-120G Διδακτική Ενόργανης Γυμναστικής 6
SPSC-130G Διδακτική Κολύμβησης 6
SPSC-140G Αρχές Διδασκαλίας και Παιδαγωγικής στη Φυσική Αγωγή 6
SPSC-157G Διδακτική Ποδοσφαίρου 6
SPSC-158G Διδακτική Καλαθοσφαίρισης 6
SPSC-160G Ιστορία και Φιλοσοφία του Αθλητισμού 6
SPSC-200G Ψυχολογία του Αθλητισμού 6
SPSC-210G Εφαρμοσμένη Σχολική Παιδαγωγική Γυμναστική 6
SPSC-220G Κοινωνιολογία του Αθλητισμού 6
SPSC-230G Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση 6
SPSC-240G Βιοχημεία της Άσκησης 6
SPSC-250G Αθλητιατρική 6
SPSC-257G Διδακτική Χειροσφαίρισης 6
SPSC-258G Διδακτική Πετοσφαίρισης 6
SPSC-270G Στίβος Ι (Δρόμοι και Εμπόδια) 6
SPSC-275G Στίβος ΙΙ (Άλματα και Ρίψης) 6
SPSC-300G Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής στον Αθλητισμό 6
SPSC-306G Μέθοδοι Διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στα Σχολεία 6
SPSC-310G Βιοκινητική και Κινησιολογία του Αθλητισμού 6
SPSC-315G Φυσιολογία της Άσκησης 6
SPSC-316G Εργομετρία 6
SPSC-350G Διδακτική Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 6
SPSC-360G Βασικές Αρχές Προπονητικής 6
SPSC-403G Πρακτική Άσκηση στη Φυσική Αγωγή 6
SPSC-404G Ενσωμάτωση Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες στη Σχολική Φυσική Αγωγή 6

Section: B – Κύρια Επιλεγόμενα Μαθήματα

Min. ECTS Credits: 42  Max. ECTS Credits: 60

Notes: Τα επιλεγόμενα SPSC-410G, SPSC-415G, SPSC-420G, SPCS-421G, SPSC-422G, SPSC-430G οδηγούν στην κατεύθυνση της Προπονητικής (σε ένα από τα πιο κάτω αθλήματα: Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση, Στίβος, Κολύμβηση, Ενόργανη Γυμναστική, Αντισφαίριση). Τα επιλεγόμενα SPSC-110G, SPSC-281G, SPSC-282G, SPSC-285G, SPSC-286G, SPSC-380G οδηγούν στην κατεύθυνση: Σύγχρονοι Μέθοδοι Εκγύμνασης και Ανάπτυξη Φυσικής Κατάστασης.
Course Code Course Title ECTS Credits
BIOL-110G Στοιχεία Βιολογίας 6
CHEM-104G Εισαγωγή στην Οργανική και Βιολογική Χημεία 6
SPRT-302G Ανάπτυξη – Διαχείριση Αθλητισμού 6
SPRT-303G Προώθηση του Αθλητισμού 6
SPRT-304G Αθλητικό Δίκαιο 6
SPRT-402G Διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 6
SPRT-403G Τεχνολογία του Αθλητισμού 6
SPRT-404G Ανάλυση της Βιομηχανίας του Αθλητισμού 6
SPSC-110G Φυσική Δραστηριότητα και Προαγωγή της Υγείας 6
SPSC-111G Γήρανση, Φύλο και Αθλητισμός 6
SPSC-113G Φαρμακοδιέγερση και Ηθική στον Αθλητισμό 6
SPSC-114G Διδακτική Αντισφαίρισης (Τένις) 6
SPSC-115G Διδακτική Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 6
SPSC-116G Καταδύσεις από Βατήρα 6
SPSC-117G Ορθοπεδική/Ορθοσωμική Γυμναστική 6
SPSC-118G Διδακτική Υπαίθριων Δραστηριοτήτων 6
SPSC-281G Προπόνηση με Αντιστάσεις 6
SPSC-282G Προχωρημένες Μέθοδοι Προπόνησης με Αντιστάσεις 6
SPSC-285G Διδακτική Αεροβικής Γυμναστικής 6
SPSC-286G Προχωρημένες Μέθοδοι Αεροβικής Γυμναστικής 6
SPSC-330G Διατροφή της Άσκησης και του Αθλητισμού 6
SPSC-340G Άσκηση και Χρόνιες Παθήσεις 6
SPSC-380G Διαχείριση Γυμναστηρίου και Αθλητικών Κέντρων Υγείας 6
SPSC-390G Αθλητική Φυσικοθεραπεία 6
SPSC-410G Σχεδιασμός και Ανάλυση της Αθλητικής Απόδοσης 6
SPSC-415G Αποτελεσματικότητα στην Αθλητική Προπονητική 6
SPSC-420G Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία 6
SPSC-421G Προχωρημένη Προπονητική της Φυσικής Κατάστασης 6
SPSC-422G Πρακτική Άσκηση στην Προπονητική 6
SPSC-430G Αθλητική Απόδοση στα Παιδιά και Έφηβους Αθλητές 6
SPSC-490G Τελική Πτυχιακή Μελέτη 12

Section: C – Γλωσσική Έκφραση

Min. ECTS Credits: 6  Max. ECTS Credits: 18

Notes: Placement in English courses is done on the basis of a Placement Test or tests such as TOEFL or GCE.
Course Code Course Title ECTS Credits
BENG-100 College English 6
ENGL-100 Basic Writing 6
ENGL-101 English Composition 6

Section: D – Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Min. ECTS Credits: 6  Max. ECTS Credits: 24

Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
ANTH-105A Πολιτισμική Ανθρωπολογία 6
ART-110G Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες 6
ART-111G Ελληνικός Πολιτισμός 6
BADM-121G Επιχειρησιακή Ηθική 6
COMP-150 Microcomputer Applications 6
COMP-151G Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6
MATH-105G Στοιχειώδης Άλγεβρα 6
MATH-108G Μαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός 6
MATH-221G Στατιστική Ι 6
MATH-321G Στατιστική ΙΙ 6
PHIL-101G Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 6
PHIL-120G Ηθική 6
PSY-110G Γενική Ψυχολογία I 6
PSY-111G Γενική Ψυχολογία II 6
PSY-210G Κοινωνική Ψυχολογία 6
SOC-101G Αρχές Κοινωνιολογίας 6

Αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Εξάμηνο.

Semester 1

Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-105G Ανατομία του Ανθρώπου 6
SPSC-130G Διδακτική Κολύμβησης 6
SPSC-140G Αρχές Διδασκαλίας και Παιδαγωγικής στη Φυσική Αγωγή 6
SPSC-157G Διδακτική Ποδοσφαίρου 6
SPSC-114G Διδακτική Αντισφαίρισης (Τένις) 6

Semester 2

Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-106G Φυσιολογία του Ανθρώπου 6
SPSC-120G Διδακτική Ενόργανης Γυμναστικής 6
SPSC-158G Διδακτική Καλαθοσφαίρισης 6
SPSC-160G Ιστορία και Φιλοσοφία του Αθλητισμού 6
COMP-150 Microcomputer Applications 6

Semester 3

Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-200G Ψυχολογία του Αθλητισμού 6
SPSC-230G Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση 6
SPSC-240G Βιοχημεία της Άσκησης 6
SPSC-257G Διδακτική Χειροσφαίρισης 6
SPSC-270G Στίβος Ι (Δρόμοι και Εμπόδια) 6

Semester 4

Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-210G Εφαρμοσμένη Σχολική Παιδαγωγική Γυμναστική 6
SPSC-220G Κοινωνιολογία του Αθλητισμού 6
SPSC-258G Διδακτική Πετοσφαίρισης 6
SPSC-250G Αθλητιατρική 6
SPSC-275G Στίβος ΙΙ (Άλματα και Ρίψης) 6

Semester 5

Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-281G Προπόνηση με Αντιστάσεις 6
SPSC-306G Μέθοδοι Διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στα Σχολεία 6
SPSC-315G Φυσιολογία της Άσκησης 6
SPSC-350G Διδακτική Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 6
SPSC-360G Βασικές Αρχές Προπονητικής 6

Semester 6

Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-282G Προχωρημένες Μέθοδοι Προπόνησης με Αντιστάσεις 6
SPSC-300G Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής στον Αθλητισμό 6
SPSC-310G Βιοκινητική και Κινησιολογία του Αθλητισμού 6
SPSC-316G Εργομετρία 6
ESP-100S English for Sports Science I 6

Semester 7

Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-403G Πρακτική Άσκηση στη Φυσική Αγωγή 6
SPSC-330G Διατροφή της Άσκησης και του Αθλητισμού 6
SPSC-340G Άσκηση και Χρόνιες Παθήσεις 6
SPSC-490G Τελική Πτυχιακή Μελέτη 12

Semester 8

Course Code Course Title ECTS Credits
SPSC-404G Ενσωμάτωση Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες στη Σχολική Φυσική Αγωγή 6
SPSC-110G Φυσική Δραστηριότητα και Προαγωγή της Υγείας 6
SPSC-113G Φαρμακοδιέγερση και Ηθική στον Αθλητισμό 6
SPSC-390G Αθλητική Φυσικοθεραπεία 6
SPSC-420G Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία 6
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

Κριτήρια Εισδοχής

Ακαδημαϊκή Εισδοχή

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο  από  7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου,  λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη  ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών αναγράφονται πιο κάτω. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 • TOEFL – 525 και άνω
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Internet-based TOEFL – 80 και άνω
 • IELTS – 6 και άνω
 • Cambridge Exams [First Certificate] – B και άνω
 • Cambridge Exams [Proficiency Certificate – C και άνω
 • GCSE English Language “O” Level – C και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass
 • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Michigan Language Assessment by: Cambridge Assessment English & University of Michigan – 650 average score for ALL skills και άνω.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

Για οδηγίες δείτε εδώ: Διαδικασία αίτησης

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.