Διατροφή και Διαιτολογία – Δια ζώσης

Τίτλος Σπουδών
Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
4 Έτη
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
240
Μέθοδος Φοίτησης
Δια ζώσης

Ο στόχος του προγράμματος είναι να ετοιμάσει, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων μαθημάτων, επαρκώς εκπαιδευμένους και προσοντούχους απόφοιτους για την αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, οι οποίοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη διατροφή και διαιτολογία, προς όφελος των ατόμων και της δημόσιας υγείας στην Κύπρο ή στη χώρα που θα επιλέξουν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Στην Κύπρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη για τον κλάδο της διατροφής και διαιτολογίας. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο στηρίζεται στις βασικές επιστήμες της διατροφής και διαιτολογίας, και στην πρακτική εφαρμογή των αρχών των επιστημών της υγείας στη διατροφή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για αίτηση σε επαγγελματικές σχολές, όπως ιατρική, οδοντιατρική, φυσικοθεραπεία και άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Διαιτολογία.

Οι απόφοιτοι του κλάδου της Διατροφής/Διαιτολογίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν αποδεκτοί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαιτολογία ή στην Κλινική Διαιτολογία και να συνεχίσουν τις σπουδές τους για περαιτέρω εξειδίκευση σε τομείς όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η διατροφική υποστήριξη, η δημόσια υγεία κ.ά. Απόφοιτοι του κλάδου έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι να ετοιμάσει, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων μαθημάτων, επαρκώς εκπαιδευμένους και προσοντούχους απόφοιτους για την αγορά εργασίας του 21ου αιώνα, οι οποίοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη διατροφή και διαιτολογία, προς όφελος των ατόμων και της δημόσιας υγείας στην Κύπρο ή στη χώρα που θα επιλέξουν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Στην Κύπρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη για τον κλάδο της διατροφής και διαιτολογίας. Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο στηρίζεται στις βασικές επιστήμες της διατροφής και διαιτολογίας, και στην πρακτική εφαρμογή των αρχών των επιστημών της υγείας στη διατροφή. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για αίτηση σε επαγγελματικές σχολές, όπως ιατρική, οδοντιατρική, φυσικοθεραπεία και άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Διαιτολογία.

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση του κάθε μαθήματος αποτελείται συνήθως από τον ολοκληρωμένο τελικό βαθμό των εξετάσεων, καθώς τους βαθμούς της συνεχούς αξιολόγησης. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις, εργασίες και συμμετοχή στην τάξη. Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση τη βαρύτητα της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης, με βάση τους επιμέρους βαθμούς. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος όρος εξαμήνου (GPA) και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Κριτήρια Εισδοχής

Ακαδημαϊκή Εισδοχή

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο  από  7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου,  λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη  ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών αναγράφονται πιο κάτω. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 • TOEFL – 525 και άνω
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Internet-based TOEFL – 80 και άνω
 • IELTS – 6 και άνω
 • Cambridge Exams [First Certificate] – B και άνω
 • Cambridge Exams [Proficiency Certificate – C και άνω
 • GCSE English Language “O” Level – C και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass
 • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Michigan Language Assessment by: Cambridge Assessment English & University of Michigan – 650 average score for ALL skills και άνω.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

Για οδηγίες δείτε εδώ: Διαδικασία αίτησης

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος. Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε ένα μάθημα, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να:

 1. Κατανοούν τη σύνθεση των τροφίμων και πώς τα τρόφιμα παράγονται/κατασκευάζονται.
 2. Αξιολογούν κριτικά την ασφάλεια των τροφίμων τόσο για τα άτομα όσο και για συγκεκριμένους πληθυσμούς.
 3. Εκτιμούν την επίδραση της σύνδεσης των τροφίμων στην υγεία και στην ευεξία των ανθρώπων.
 4. Προσδιορίζουν το ρόλο της δίαιτας στην πρόληψη ασθενειών και στην προώθηση της βέλτιστης υγείας.
 5. Αξιολογούν κριτικά τους κινδύνους που προκύπτουν από την υιοθέτηση ακατάλληλης διατροφής από διάφορους πληθυσμούς (π.χ. έγκυες γυναίκες, παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας).
 6. Επιδεικνύουν δεξιότητες και γνώσεις για την κριτική χρησιμοποίηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής.
 7. Κατανοούν θέματα πολιτικής που αφορούν στη διατροφή σε σχέση με τη δημόσια υγεία.
 8. Αξιολογούν την επιστημονική θεωρία και όρους στο πλαίσιο των τροφίμων, του πολιτισμού, της δίαιτας και της διατροφής.
 9. Αναπτύξουν τις κριτικές, αναλυτικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες καθώς και μια προσέγγιση για διά βίου μάθηση με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη στις επιστήμες διατροφής και διαιτολογίας.

Δομή του Προγράμματος

Section: A – Basic Science Requirements

Min. Credits: 19  Max. Credits: 19

Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30

Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
BIOL-101 General Biology I 6
BIOL-102 General Biology II 6
BIOL-205 Human Anatomy and Physiology I 6
BIOL-206 Human Anatomy and Physiology II 6
CHEM-104 Introduction to Organic and Biological Chemistry 6

Section: B – Major Requirements

Min. Credits: 72  Max. Credits: 72

Min. ECTS Credits: 144  Max. ECTS Credits: 144

Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
FDSC-200 Food Microbiology and Lab 6
FDSC-250 Food Chemistry and Lab 6
FDSC-260 Food Science and Management Principles and Lab 6
FDSC-316 Food Service Systems Management and Lab 6
NUTR-110 Introduction to Human Nutrition and Health 6
NUTR-250 Principles of Nutritional Biochemistry and Metabolism I 6
NUTR-255 Principles of Nutritional Biochemistry and Metabolism II 6
NUTR-260 Public Health and Community Nutrition 6
NUTR-280 Nutrition Behavioural Management 6
NUTR-290 Nutritional Assessment and Management 6
NUTR-315 Sports and Exercise Nutrition 6
NUTR-320 Nutrition Through the Life Cycle 6
NUTR-330 Dietetics and Nutrition – Theory and Practice 6
NUTR-340 Phyto-Chemicals, Functional Foods and Supplements 6
NUTR-355 Food and Drug Interactions 6
NUTR-360 Experimental Foods and Lab 6
NUTR-370 Communication Skills and Nutritional Counseling 6
NUTR-380 Medical Nutrition Therapy and Dietetics I and Lab 6
NUTR-460 Contemporary Issues in Food and Nutrition 6
NUTR-481 Medical Nutrition Therapy and Dietetics II 6
NUTR-482 Medical Nutrition Therapy and Dietetics III and Lab 6
NUTR-490 Research Methods in Dietetics 6
NUTR-495 Final Year Project 12

Section: C – Major Electives

Min. Credits: 9  Max. Credits: 9

Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18

Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
NUTR-265 Human Ecology 6
NUTR-390 Principles of Food Quality Assurance 6
NUTR-420 Food and Nutritional Toxicology 6
NUTR-465 Food, Culture and Nutrition 6
NUTR-470 Food and Nutrition Policy 6

Section: D – Language Expression

Min. Credits: 6  Max. Credits: 6

Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 12

Notes: (1) Placement in English courses is done on the basis of a Placement Test or tests such as TOEFL or GCE. (2) Students may complete BADM-231 or BADM-332.
Course Code Course Title ECTS Credits
BADM-231 Business Communications 6
BADM-332 Technical Writing and Research 6
COMM-200 Business and Professional Communication 6
ENGL-100 Basic Writing 6
ENGL-101 English Composition 6

Section: E – Computer and Math Requirements

Min. Credits: 6  Max. Credits: 6

Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 12

Notes: Students may choose to complete BIOL-231 or MATH-221.
Course Code Course Title ECTS Credits
BIOL-231 Biostatistics 6
COMP-150 Microcomputer Applications 6
MATH-108 Finite Maths with Applied Calculus 6
MATH-221 Statistics I 6
MULT-160 Introduction to Multimedia 6

Section: F – Humanities and Social Sciences Electives

Min. Credits: 6  Max. Credits: 6

Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 12

Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
HIST-257 Modern Cypriot History and Politics 6
PHIL-120 Ethics 6
PSY-110 General Psychology I 6
PSY-111 General Psychology II 6
SOC-101 Principles of Sociology 6
UNIC-100 University Experience 6

Section: G – Business Electives

Min. Credits: 6  Max. Credits: 6

Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 12

Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
ACCT-110 Accounting I 6
BADM-491E Special Topics in Business 4
MGT-281 Introduction to Management 6
MKTG-291 Marketing 6

Αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Εξάμηνο.

Semester 1

Course Code Course Title ECTS Credits
BIOL-101 General Biology I 6
CHEM-104 Introduction to Organic and Biological Chemistry 6
COMP-150 Microcomputer Applications 6
ENGL-101 English Composition 6
NUTR-110 Introduction to Human Nutrition and Health 6

Semester 2

Course Code Course Title ECTS Credits
BIOL-102 General Biology II 6
FDSC-200 Food Microbiology and Lab 6
FDSC-250 Food Chemistry and Lab 6
PSY-110 General Psychology I 6
SOC-101 Principles of Sociology 6

Semester 3

Course Code Course Title ECTS Credits
BIOL-205 Human Anatomy and Physiology I 6
BIOL-231 Biostatistics 6
FDSC-260 Food Science and Management Principles and Lab 6
NUTR-250 Principles of Nutritional Biochemistry and Metabolism I 6
NUTR-260 Public Health and Community Nutrition 6

Semester 4

Course Code Course Title ECTS Credits
BADM-332 Technical Writing and Research 6
BIOL-206 Human Anatomy and Physiology II 6
NUTR-255 Principles of Nutritional Biochemistry and Metabolism II 6
NUTR-280 Nutrition Behavioural Management 6
NUTR-290 Nutritional Assessment and Management 6

Semester 5

Course Code Course Title ECTS Credits
FDSC-316 Food Service Systems Management and Lab 6
MGT-281 Introduction to Management 6
NUTR-330 Dietetics and Nutrition – Theory and Practice 6
NUTR-340 Phyto-Chemicals, Functional Foods and Supplements 6

Semester 6

Course Code Course Title ECTS Credits
NUTR-315 Sports and Exercise Nutrition 6
NUTR-355 Food and Drug Interactions 6
NUTR-360 Experimental Foods and Lab 6
NUTR-370 Communication Skills and Nutritional Counseling 6
NUTR-380 Medical Nutrition Therapy and Dietetics I and Lab 6

Semester 7

Course Code Course Title ECTS Credits
ACCT-110 Accounting I 6
NUTR-460 Contemporary Issues in Food and Nutrition 6
NUTR-470 Food and Nutrition Policy 6
NUTR-481 Medical Nutrition Therapy and Dietetics II 6
NUTR-490 Research Methods in Dietetics 6

Semester 8

Course Code Course Title ECTS Credits
NUTR-390 Principles of Food Quality Assurance 6
NUTR-465 Food, Culture and Nutrition 6
NUTR-482 Medical Nutrition Therapy and Dietetics III and Lab 6
NUTR-495 Final Year Project 12
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.