Φυσικοθεραπεία – Δια ζώσης

Τίτλος Σπουδών
Πτυχίο Φυσικοθεραπείας
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
4 Έτη
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
240
Μέθοδος Φοίτησης
Δια ζώσης

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι θα μπορούν με το πέρας των σπουδών τους να αιτηθούν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Κύπρου ώστε να εξασφαλίσουν άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτή. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλοι ή εργαστηριούχοι φυσικοθεραπευτές, σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, σε αθλητικά σωματεία και σε κέντρα αποκατάστασης.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές σε πεδίο της επιλογής τους. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάστερ στην Ορθοπεδική Επιστήμη» με δυο αρχικές κατευθύνσεις στους τομείς της Αθλητικής και της Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας. Στο μέλλον οι παραπάνω κατευθύνσεις θα συμπληρωθούν με τις κατευθύνσεις της Νευρολογικής και Καρδιοαναπνευστικής Φυσικοθεραπείας.

Περιγραφή Προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί στην επιστήμη και τον τομέα της Φυσικοθεραπείας, για να μπορέσουν να απασχοληθούν είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον απόφοιτο και να τον καταστήσει ειδικό στον τομέα της Φυσικοθεραπείας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις για κλινική πράξη βασισμένη στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Physiotherapy) στις κύριες κλινικές ειδικεύσεις της μυοσκελετικής, της νευρολογικής, της αναπνευστικής και της καρδιαγγειακής φυσικοθεραπείας καθώς και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (εγκαύματα, ακρωτηριασμοί, κ.ά.).

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση του κάθε μαθήματος αποτελείται συνήθως από τον ολοκληρωμένο τελικό βαθμό των εξετάσεων, καθώς τους βαθμούς της συνεχούς αξιολόγησης. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις, εργασίες και συμμετοχή στην τάξη. Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση τη βαρύτητα της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης, με βάση τους επιμέρους βαθμούς. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος όρος εξαμήνου (GPA) και ο γενικός μέσος όρος (CPA) .

Κριτήρια Εισδοχής

Ακαδημαϊκή Εισδοχή

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο  από  7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου,  λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη  ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών αναγράφονται πιο κάτω. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 • TOEFL – 525 και άνω
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Internet-based TOEFL – 80 και άνω
 • IELTS – 6 και άνω
 • Cambridge Exams [First Certificate] – B και άνω
 • Cambridge Exams [Proficiency Certificate – C και άνω
 • GCSE English Language “O” Level – C και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass
 • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Michigan Language Assessment by: Cambridge Assessment English & University of Michigan – 650 average score for ALL skills και άνω.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

Για οδηγίες δείτε εδώ: Διαδικασία αίτησης

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Επιπλέον ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει 3 κλινικές ασκήσεις κάθε μια στο 5ο, 6ο, 7ο εξάμηνο με πέντε ώρες εργασίας δυο φορές την εβδομάδα (150 ώρες σύνολο) και την πρακτική του άσκηση που ξεκινάει στο 8ο εξάμηνο και περιλαμβάνει κλινική εργασία για 40 ώρες την εβδομάδα επί 26 συνεχόμενες εβδομάδες (σύνολο 1040 ώρες).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 1. Προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και να τους συμβουλεύουν για την ορθή και φυσιολογική στάση και κίνηση του σώματος.
 2. Διαχωρίζουν την παθολογία από την δυσλειτουργία των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην αποκατάσταση της δυσλειτουργίας και αν είναι δυνατόν και της παθολογίας.
 3. Διαθέτουν ολοκληρωμένη και σύγχρονη γνώση στον τομέα της φυσικοθεραπείας γενικά και στον τομέα της λειτουργικής αποκατάστασης ειδικότερα.
 4. Κατανοούν τις ενδείξεις και αντενδείξεις της εφαρμογής των φυσικών μέσων και μεθόδων θεραπείας στην αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων.
 5. Αξιολογούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις με δομημένο τρόπο, να καταγράφουν τα ευρήματα τους και να σχεδιάζουν θεραπευτικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τους με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Physiotherapy).
 6. Εφαρμόζουν τους κώδικες βιοηθικής, να επιδεικνύουν προστασία της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και να σέβονται τις αποφάσεις τους.
 7. Αναλύουν και συνθέτουν κριτικά την διαθέσιμη βιβλιογραφία στον τομέα της φυσικοθεραπείας.
 8. Ερμηνεύουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία στο χώρο των βασικών επιστημών (ανατομία, φυσιολογία, εμβιομηχανική, νευροεπιστήμες, κ.ά.) και των σχετικών ειδικοτήτων (ιατρική) και να αναθεωρούν ανάλογα την κλινική τους πράξη.
 9. Επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά προς τους ασθενείς και τους άλλους ειδικούς και να αποτελούν ενεργό μέλος και ισότιμο μέλος μιας ομάδας επιστημόνων υγείας.
 10. Κατανοούν τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Δομή του Προγράμματος

Section: A – Βασικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 24  Max. ECTS Credits: 24
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
COMP-150G Εφαρμογή Μικρουπολογιστών στην Υγεία 3
ENGL-131 Αγγλικά στη Φυσικοθεραπεία 3
PSY-271 Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Υγείας 6
PTHE-110 Αρχές Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Φυσικοθεραπεία 3
PTHE-205 Αρχές Κλινικού Συλλογισμού στη Φυσικοθεραπεία 3
PTHE-305 Βασικές Αρχές Εμβιομηχανικής και Εργονομίας 3
PTHE-360 Φυσιολογία του Πόνου 3
 
Section: B – Ανατομία και Φυσιολογία
Min. ECTS Credits: 48  Max. ECTS Credits: 48
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
BIOL-110G Στοιχεία Βιολογίας 6
PTHE-115 Φυσιολογία 6
PTHE-120 Λειτουργική Ανατομία Νευρο-μυοσκελετικού Συστήματος 6
PTHE-130 Λειτουργική Ανατομία Κάρδιο-αναπνευστικού Συστήματος και Οργάνων 6
PTHE-140 Ανάλυση Κίνησης Άνω Άκρου 6
PTHE-150 Ανάλυση Κίνησης Κάτω Άκρου 6
PTHE-210 Εφαρμοσμένες Νευροεπιστήμες 6
PTHE-430 Κλινική Εργοφυσιολογία 6
 
Section: C – Ιατρικά Θέματα
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
PTHE-135 Πρώτες Βοήθειες 3
PTHE-215 Βιοιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση 3
PTHE-220 Παθολογία 6
PTHE-225 Παθήσεις στην Ορθοπεδική 6
 
Section: D – Φυσικοθεραπεία
Min. ECTS Credits: 60  Max. ECTS Credits: 60
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
PTHE-231 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι: Άνω Άκρα 6
PTHE-232 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ: Κάτω Άκρα 6
PTHE-241 Κάρδιο-αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι 6
PTHE-242 Κάρδιο-αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΙI 6
PTHE-250 Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε Παιδιά 6
PTHE-343 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙΙ: Κορμός και Λεκάνη 6
PTHE-344 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία IV: Αυχένας 6
PTHE-350 Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε Ενήλικες 6
PTHE-410 Αθλητιατρική και Αθλητική Φυσικοθεραπεία 6
PTHE-415 Φυσικοθεραπεία Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 6
 
Section: E – Τεχνικές Φυσικοθεραπείας
Min. ECTS Credits: 36  Max. ECTS Credits: 36
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
PTHE-125 Φυσικοθεραπεία και Θεραπευτική Άσκηση 6
PTHE-230 Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης 6
PTHE-325 Θεραπευτικοί Χειρισμοί Κινητοποίησης 6
PTHE-330 Τεχνικές Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων 6
PTHE-335 Μέσα Ηλεκτροθεραπείας 6
PTHE-440 Βελονισμός: Διαχείριση του Πόνου 6
 
Section: F – Κλινική Άσκηση και Πρακτική Φυσικοθεραπείας
Min. ECTS Credits: 38  Max. ECTS Credits: 38
Notes: Υπάρχουν 3 κλινικές ασκήσεις στο 5ο, 6ο, 7ο εξάμηνο για 5 ώρες 2 φορές την εβδομάδα. Η πρακτική άσκηση ξεκινάει στο 8ο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε 26 συνεχόμενες εβδομάδες με 40 ώρες εργασίας η κάθε μία.
Course Code Course Title ECTS Credits
PTHE-381 Κλινική Άσκηση Καρδιο-αναπνευστικών Παθήσεων 6
PTHE-382 Κλινική Άσκηση Νευρολογικών Παθήσεων 6
PTHE-483 Κλινική Άσκηση Μυοσκελετικών Παθήσεων 6
PTHE-485 Πρακτική Άσκηση 20
 
Section: G – Έρευνα και Πτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 16  Max. ECTS Credits: 16
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
PTHE-490 Μεθοδολογία της Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία 6
PTHE-493 Πτυχιακή Εργασία 10

Αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Εξάμηνο.

Semester 1

Course ID Course Title ECTS Credits
ENGL-131 Αγγλικά στη Φυσικοθεραπεία 3
BIOL-110G Στοιχεία Βιολογίας 6
PTHE-110 Αρχές Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Φυσικοθεραπεία 3
PTHE-115 Φυσιολογία 6
PTHE-120 Λειτουργική Ανατομία Νευρο-μυοσκελετικού Συστήματος 6
PTHE-140 Ανάλυση Κίνησης Άνω Άκρου 6

Semester 2

Course ID Course Title ECTS Credits
COMP-150G Εφαρμογή Μικρουπολογιστών στην Υγεία 3
PSY-271 Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Υγείας 6
PTHE-125 Φυσικοθεραπεία και Θεραπευτική Άσκηση 6
PTHE-130 Λειτουργική Ανατομία Κάρδιο-αναπνευστικού Συστήματος και Οργάνων 6
PTHE-135 Πρώτες Βοήθειες 3
PTHE-150 Ανάλυση Κίνησης Κάτω Άκρου 6

Semester 3

Course ID Course Title ECTS Credits
PTHE-205 Αρχές Κλινικού Συλλογισμού στη Φυσικοθεραπεία 3
PTHE-210 Εφαρμοσμένες Νευροεπιστήμες 6
PTHE-215 Βιοιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση 3
PTHE-225 Παθήσεις στην Ορθοπεδική 6
PTHE-231 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι: Άνω Άκρα 6
PTHE-241 Κάρδιο-αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι 6

Semester 4

Course ID Course Title ECTS Credits
PTHE-220 Παθολογία 6
PTHE-230 Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης 6
PTHE-232 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ: Κάτω Άκρα 6
PTHE-242 Κάρδιο-αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΙI 6
PTHE-250 Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε Παιδιά 6

Semester 5

Course ID Course Title ECTS Credits
PTHE-330 Τεχνικές Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων 6
PTHE-343 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙΙ: Κορμός και Λεκάνη 6
PTHE-350 Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε Ενήλικες 6
PTHE-381 Κλινική Άσκηση Καρδιο-αναπνευστικών Παθήσεων 6
PTHE-430 Κλινική Εργοφυσιολογία 6

Semester 6

Course ID Course Title ECTS Credits
PTHE-305 Βασικές Αρχές Εμβιομηχανικής και Εργονομίας 3
PTHE-335 Μέσα Ηλεκτροθεραπείας 6
PTHE-344 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία IV: Αυχένας 6
PTHE-360 Φυσιολογία του Πόνου 3
PTHE-382 Κλινική Άσκηση Νευρολογικών Παθήσεων 6
PTHE-440 Βελονισμός: Διαχείριση του Πόνου 6

Semester 7

Course ID Course Title ECTS Credits
PTHE-325 Θεραπευτικοί Χειρισμοί Κινητοποίησης 6
PTHE-410 Αθλητιατρική και Αθλητική Φυσικοθεραπεία 6
PTHE-415 Φυσικοθεραπεία Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 6
PTHE-483 Κλινική Άσκηση Μυοσκελετικών Παθήσεων 6
PTHE-490 Μεθοδολογία της Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία 6

Semester 8

Course ID Course Title ECTS Credits
PTHE-485 Πρακτική Άσκηση 20
PTHE-493 Πτυχιακή Εργασία 10

Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.