Όσα θέλεις να ξέρεις για τη δημιουργία ενός σωστού φακέλου δικαιολογητικών στο πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει!

Όσο οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται, τόσο το άτομο διερευνάει βαθύτερα τις κινήσεις
και τις επιλογές που θα είναι περισσότερο αποδοτικές για το μέλλον του.

Ψάχνει, ενημερώνεται και καταλήγει τελικά στην παρακολούθηση ενός προγράμματος με σκοπό την
προσωπική εξέλιξη αλλά και το διαχωρισμό από το κοινωνικό σύνολο τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης
όσο και σε επίπεδο εργασίας.

Ωστόσο ο ανταγωνισμός παραμένει μεγάλος στην αποδοχή των επιλαχόντων τόσο στα προπτυχιακά
όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Απαραίτητο για να μπορέσει να διακριθεί και να εισαχθεί
ένας υποψήφιος φοιτητής σε ένα πρόγραμμα, είναι η δημιουργία ενός σωστού φακέλου
δικαιολογητικών προς αποστολή στην επιτροπή εισδοχών του εκάστοτε Πανεπιστημίου.

Είναι σαφές ότι τα δικαιολογητικά σε κάθε πρόγραμμα ποικίλουν. Ωστόσο, υπάρχουν τα βασικά
δικαιολογητικά που δε λείπουν από έναν ολοκληρωμένο φάκελο προς αποστολή για αξιολόγηση.

  • Αίτηση Εισδοχής: Η αίτηση εισδοχής περιλαμβάνει αρχικά τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου φοιτητή, αναφορικά τις σπουδές του καθώς και μαθησιακές δυσκολίες αν υπάρχουν. Επιπλέον, ζητούνται τα στοιχεία δύο προσώπων που προτείνουν τους ενδιαφερόμενους. Είναι σαφές ότι συμπληρώνοντας μία αίτηση εισδοχής, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει σε αυτήν όσα περισσότερα πεδία μπορεί. Στην περίπτωση που η αίτηση είναι χειρόγραφη, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και καθαρογραμμένη. Τέλος, στο πεδίο των συστάσεων, τα άτομα που προτείνουν τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να βρίσκονται σε ανώτερη θέση από αυτόν είτε στον ακαδημαϊκό χώρο είτε στον εκπαιδευτικό χώρο. Μία σύσταση με άτομο από συγγενικό, φιλικό ή συναδελφικό περιβάλλον δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 
  • Πτυχίο (τίτλος σπουδών): Αποστέλλοντας την αίτησή του για ένα πρόγραμμα ο υποψήφιος, θα πρέπει να υπάρχει συνάφεια του προπτυχιακού με τον μεταπτυχιακό τίτλο. Ωστόσο, αυτό ελέγχεται και από το Πανεπιστήμιο πριν προχωρήσει στην αποδοχή μιας αίτησης. 
  • Αναλυτική Βαθμολογία: Η τελική αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου είναι απαραίτητο να αναγράφει την ημερομηνία ορκωμοσίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επανεκδοθεί από τη γραμματεία της σχολής του ενδιαφερόμενου ή από κάποιο κατάστημα ΚΕΠ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα: Ένα καλογραμμένο βιογραφικό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για έναν υποψήφιο φοιτητή. Στο βιογραφικό θα πρέπει να αναγράψει κανείς τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μετέπειτα, αναγράφονται η εργασιακή εμπειρία καθώς και οι σπουδές του υποψήφιου από το πιο πρόσφατο στο παλαιότερο. Ένα προσεγμένο βιογραφικό, για παράδειγμα,  θα πρέπει να παρουσιάζει ένα πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας  με την επίσημη ονομασία του και όχι ως LOWER με βαθμό PASS. Τέλος, θα πρέπει να αναγράφονται στοιχεία του χαρακτήρα του ατόμου, χόμπι και ασχολίες. 
  • Συνοδευτική επιστολή: Μία συνοδευτική επιστολή έρχεται να συμπληρώσει το βιογραφικό του υποψηφίου και για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να αναφέρει ότι και το βιογραφικό του. Στη συνοδευτική επιστολή, ο υποψήφιος απευθύνεται πιο προσωπικά στον παραλήπτη της αίτησής, δίνοντας πληροφορίες για τον ίδιο και επεξηγώντας τους  λόγους που τον κινητοποίησαν να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για κάποιο πρόγραμμα. Η έκταση της θα πρέπει να είναι 1 με 2 σελίδες και να παρουσιάζει με αυθεντικότητα και ειλικρίνεια τον ενδιαφερόμενο.
  • Ταυτότητα: Για να θεωρηθεί ένας φάκελος πλήρης, δε θα πρέπει να λείπει η ταυτότητα του υποψηφίου. Με αυτήν πιστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία και αποφεύγονται τυχόν λάθη στην αίτησή του. 
  • Συστατικές επιστολές (σε όποιο πρόγραμμα απαιτούνται): Μία συστατική επιστολή θεωρείται έγκυρη όταν είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στο τέλος της. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δε γίνεται αποδεκτή. 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δίνει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα διόρθωσης κάποιου εγγράφου ή την εκ νέου προώθηση κάποιου υπολειπόμενου εγγράφου. Δίνοντας έμφαση στα παραπάνω έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει έναν ολοκληρωμένο φάκελο, αποφεύγοντας καθυστερήσεις στην αξιολόγηση της αίτησης του, κερδίζοντας μία θέση στη σειρά προτεραιότητας και έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στη φοιτητική εμπειρία!

Related Posts

Leave a Reply