Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Εποχή

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού συνηθίζεται να λέγεται ότι αποτελεί κύριο πόλο έλξης, καθώς η συνεχόμενη εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος να μετριάσει κάποιος τις πιθανότητες να μείνει άνεργος και για αυτό παρατηρούνται συνεχώς βελτιώσεις. 

Πως διαμορφώνεται σήμερα η εκπαίδευση;

Σύμφωνα με τη σύγχρονη εποχή και την εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς και με τις συνεχώς μεταβαλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες (βλέπε πανδημία) , δημιουργούνται νέες θέσεις, αλλά με πρόσθετες απαιτήσεις.Το αποτέλεσμα των παραπάνω οδηγεί σε  νέα επαγγέλματα και ζητείται το κατάλληλο προσωπικό. Έτσι το εργατικό δυναμικό πρέπει να έχει πάρει την κατάλληλη επιμόρφωση και να εξελίσσει συνέχεια τα προσόντα, τις ικανότητες του.  Έτσι ο μοντέρνος τρόπος πλέον εκπαίδευσης απευθύνεται σε άτομα που δεν σταματάνε να μαθαίνουνε και ακολουθούν τη δια βίου μάθηση για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς..

Τώρα πλέον η εκπαίδευση διεγείρει το ενδιαφέρον των υποψηφίων σπουδαστών για εξειδικευμένη μάθηση, έτσι ώστε να γίνουν πιο αποδοτικοί, καινοτόμοι και να έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Έτσι το σχολείο παραμένει ο χώρος που υποστηρίζει τις νέες απαιτήσεις και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού διαδραματίζει τον κύριο ρόλο. 

Τι συμβαίνει όμως στο χώρο των εκπαιδευτικών;

Σίγουρα σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στην συνεχόμενη εξέλιξη τους, μια που οι απαιτήσεις στο χώρο εργασίας τους αυξάνονται συνεχώς. Υπάρχουν όμως και δυσκολίες σε αυτό το επάγγελμα μια που απαιτείται κόπος και προσπάθεια, η οποία δεν αμείβεται αντίστοιχα. Επίσης, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παραμένει δεσμευτικό και δεν μπορεί να γίνει εύκολα αλλαγή κατεύθυνσης. 

Όμως τι μπορεί να γίνει σήμερα , ωστε να υπάρξουν νέοι εκπαιδευτικοί ή ακόμα και να παραμείνουν οι σημερινοί δυσαρεστημένοι στο επάγγελμα αυτό; 

  1. Υπηρεσία εξατομικευμένης εκπαίδευσης  και αναγνώριση βασικών ικανοτήτων και ανάλογη απορρόφηση σε σχολικές δομές.
  2. Αύξηση οικονομικών παροχών.  
  3. Υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών μέσα από ειδικές ομάδες στα σχολεία. 
  4. Να μπορούν να συνδυάσουν και άλλο επάγγελμα στις ελεύθερες ώρες τους. 
  5. Διευκόλυνση σε θέματα αναπληρώσης, μετακίνησης, προσλήψεων. 

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη από το Κράτος, καθώς το επάγγελμα του εκπαιδευτικού παραμένει κοινωνικό λειτούργημα. 

Related Posts

Leave a Reply