Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού μέσα στις σχολικές μονάδες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η Σημασία του Κοινωνικού Λειτουργού μέσα στις σχολικές μονάδες για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πραγματικά αξίζει να δούμε με τι ασχολείται ο κοινωνικός λειτουργός μέσα στις Σχολικές μονάδες για άτομα με ειδικές ανάγκες και περικλείουμε όλες τις αρμοδιότητες που έχει για Πρωτοβάθμια αλλά και για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  • Αρχικά είναι αυτός που ενώνει το σχολείο με την οικογένεια, καθώς εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες του μαθητή.
  • Εφόσον εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα στον μαθητή, ο κοινωνικός λειτουργός θα έρθει σε επαφή με  την οικογένεια για να διασφαλίσει ότι υπάρχουν υγιείς ενδοοικογενειακές σχέσεις και ότι αντιμετωπίζεται θετικά από το περιβάλλον του. 
  • Θα καταρτίσει και θα ελέγχει το ιστορικό του μαθητή.
  • Θα ενημερώνει τους γονείς για το έργο που επιτελείται στο σχολείο, καθώς και για την πρόοδο και ομαλή προσαρμογή του μαθητή.
  • Πολλές φορές ο Κοινωνικός Λειτουργός επισκέπτεται το σπίτι που διαμένει ο μαθητής, έτσι ώστε να εκτιμήσει τον τρόπο και την ποιότητα διαβίωσης.
  • Σε περίπτωση που εντοπίζεται πρόβλημα και μπορεί να υποστηριχθεί η οικογένεια από τους αρμόδιους φορείς, μεσολαβεί για να υπάρξει ταχύτατη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση. 
  • Βοηθά στην προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση του μαθητή.
  • Παρακολουθεί την εργασιακή αποκατάσταση του μαθητή. 
  • Οφείλει να συνεργάζεται με το προσωπικό του σχολείου και να ενημερώνεται για την πρόοδο του μαθητή. 

Έτσι συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει ο κοινωνικός λειτουργός ενεργά στην κοινωνική πολιτική και να βρίσκεται κοντά στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Related Posts

Leave a Reply