Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Από τη γέννηση έως και την ολοκλήρωση της ζωής, ο άνθρωπος αναπτύσσεται και εξελίσσεται σωματικά αλλά και νοητικά και μαθαίνει να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, το κοινωνικό σύνολο αποτελείται από άτομα διαφορετικά μεταξύ τους τόσο στην εμφάνιση όσο και στις ανάγκες. Μέσα σε αυτό το σύνολο υπάρχουν και άνθρωποι με ειδικές ανάγκες που φυσικά αποτελούν ένα ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό υποσύνολο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτή η διαφορετικότητα δε βλάπτει τη κοινωνία, αντιθέτως την εμπλουτίζει.

Τόσο η κοινωνία μας όσο και οι άνθρωποί της είναι απόλυτα ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένας βασικός τομέας που η κοινωνία δίνει μεγάλη έμφαση είναι η εκπαίδευση. Σύμφωνα με την κ. Maria Montessori, Ιταλίδα παιδαγωγό και αγωνίστρια για την αξιοπρεπή εκπαίδευση και για τα ίσα δικαιώματα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, «αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που διδάσκουμε, θα πρέπει να διδάσκουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει». 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν ένα Κοινό Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στόχος του οποίου είναι η εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και η παροχή της ευκαιρίας στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκούν τη χρήση τους. Ένας επιπλέον κοινός στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν της δική τους ερευνητική δράση.

Το παρόν πρόγραμμα προσφέρει 120 πιστωτικές μονάδες (ΕCTS) και προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων δίνει το πλεονέκτημα στον φοιτητή να μη χρειάζεται να αποστείλει το πτυχίο του στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) αφού είναι ένα πρόγραμμα αναγνωρισμένο ήδη στο ελληνικό κράτος. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προσφέρεται με τη Μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας και είναι ευέλικτο τόσο σε διάρκεια όσο και σε κόστος. Προσφέρονται υποτροφίες ανάλογα με την περίπτωση του κάθε ενδιαφερόμενου και τα δίδακτρα αποπληρώνονται σε δόσεις. Συμπεριλαμβάνει Πρακτική Άσκηση, η οποία πραγματοποιείται με συμβατικές, δια ζώσης μεθόδους στην Ελλάδα υπό την επίβλεψη του Πανεπιστήμιου Πατρών και μετά τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, διαρκεί 750 ώρες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και τις επικρατούσες νομοθετικές συνθήκες, ένας απόφοιτος του ΚΜΠ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών μοριοδοτείται  στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και κερδίζει μία πιθανή θέση στους πίνακες ειδικής αγωγής. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.usdl.gr. 
Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε σας απορία στα τηλέφωνα επικοινωνίας
801 700 7177, 210 300 3090 ή στο 6970 524 400 (τηλέφωνα Ελλάδας). 

Related Posts

Leave a Reply