Η Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση, ο Τρόπος Λειτουργίας και η Σημασία της

Στην σημερινή εποχή και λόγω το ότι υπάρχει ένα μεταλασσόμενο οικονομικό περιβάλλον και ο επαγγελματικός ανταγωνισμός είναι ακόμα πιο έντονος, δημιουργείται όλο και περισσότερο η ανάγκη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία ενισχύει τις δεξιότητες και ικανότητες του κάθε ενδιαφερόμενου, υποψήφιου σπουδαστή. Όμως βλέπουμε και λόγω επαγγελματικών και άλλων υποχρεώσεων, επιλέγεται κυρίως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που εξυπηρετεί απόλυτα τον εκπαιδευόμενο ενήλικα και τις ανάγκες του.

Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει η Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση και πως πραγματοποιείται σήμερα μέσα από τα σύγχρονα Πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα η Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση είναι ένα μοντέλο εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί την σύγχρονη τεχνολογία για να αντικαταστήσει τη μαθησιακή διαδικασία δια ζώσης.

Η μέθοδος Εξ ΄αποστάσεως Εκπαίδευση, πέρασε από πολλά στάδια, ξεκίνησε με την αλληλογραφία(το ταχυδρομείο), μετά χρησιμοποιήθηκε το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο και στη σημερινή εποχή, χρησιμοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι πλατφόρμες εκπαίδευσης και κάθε μέσο της σύγχρονης τεχνολογίας που παρέχεται από το διαδίκτυο.  

Έτσι ο κάθε σπουδαστής αποκτάει γνώσεις χωρίς να χρειαστεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί με τον εκπαιδευτή ή τους άλλους σπουδαστές. Επίσης κατά την έναρξη του προγράμματος, λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη και παρακολούθηση του προγράμματος.

Σχετικά με το Εκπαιδευτικό υλικό ο σπουδαστής λαμβάνει την ύλη του σε βιβλίο ή εκτυπώσιμα αρχεία. Όλα υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο περιβάλλον (ήχος, video, και σε μερικά προγράμματα, υπάρχει άμεση διαδραστικότητα με τον εκπαιδευτή σε τηλεδιαλέξεις). 

Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως, 

  1. Ασύγχρονη Εκπαίδευση : Οι σπουδαστές, έχουν πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα εκπαίδευσης – moodle, και από την επίβλεψη του εκπαιδευτικού, στέλνουν e-mail για τις εργασίες και για διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Ο επιστήμονας-εκπαιδευτικός  απαντά με e-mail στους σπουδαστές. Εδώ δεν υπάρχει υποχρεωτική παρουσία. 
  2. Η Σύγχρονη Εκπαίδευση : οι σπουδαστές βρίσκονται την ίδια ώρα σε μια «αίθουσα» με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και έτσι υπάρχει αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους και τον καθηγητή. 
  3. Και η Μικτή εκπαίδευση που συνδυάζει όλα τα παραπάνω και προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Έτσι διαπιστώνουμε τα δυνατά πλεονεκτήματα που παρέχει το σύστημα Εξ’ αποστάσεως μια που δίνεται η ευκαιρία στους ενήλικες και παρά τις υποχρεώσεις τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να ανέβουν κλίμακα στο υπάρχον επαγγελματικό τους περιβάλλον. 

Related Posts

Leave a Reply