Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι να δημιουργήσει και να στηρίξει ένα αξιόπιστο περιβάλλον πληροφόρησης, μέσα από στρατηγικές και μηχανισμούς που διευκολύνουν τη διάδοση της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης, τη μάθηση και την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσβαση στην πληροφορία και την καταγεγραμμένη γνώση, την οργάνωση αξιόλογων πηγών πληροφόρησης και τη διεξαγωγή σεμιναρίων για την ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων δεξιοτήτων από τους χρήστες-μέλη της.

Η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες ηλεκτρονικές πηγές μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books 500.000) και σε ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά (e-journals 30.000) πλήρους πρόσβασης από διάφορους εκδότες, σε όλα τα σχετικά προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, διαθέτει περισσότερα από 100.000 έντυπα βιβλία σε όλους τους κλάδους σπουδών, τα οποία μπορούν να εντοπιστούν μέσω του online καταλόγου UniCAT (Aleph) και είναι διαθέσιμα για χρήση ή δανεισμό στα μέλη που μπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.

Όλες οι πηγές πληροφόρησης είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. Οι ηλεκτρονικές πηγές είναι προσβάσιμες εντός της Πανεπιστημιούπολης. Η πρόσβαση εξ αποστάσεως είναι εφικτή μέσω OpenAthens και Proxy Server (για περισσότερες πληροφορίες https://www.library.unic.ac.cy/english-instructions-distance-learners).

Για ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση, η Βιβλιοθήκη παρέχει διάφορα εργαλεία αναζήτησης, όπως το UNIC Library Search (πεδίο αναζήτησης στην αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης), το οποίο επιτρέπει ταυτόχρονη αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων, στα e-περιοδικά και στα e-βιβλία, ακόμα και στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, για εντοπισμό αποτελεσμάτων διαφόρων πηγών με μία μόνο αναζήτηση.

Εκτός από μεγάλο αριθμό πηγών πληροφόρησης, η Βιβλιοθήκη παρέχει ένα ευχάριστο περιβάλλον για ατομική ή ομαδική μελέτη με χωρητικότητα 200 θέσεων, με υπολογιστές και δίκτυο Wi-Fi. Διατίθενται επίσης φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεοράσεις, καθώς και εξειδικευμένα τερματικά με Super Nova (λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης).

Σημαντικό ρόλο παρέχει και η Υπηρεσία διαδανεισμού, η οποία μέσω συνεργασιών με άλλα κρατικά πανεπιστήμια ή μέσω του British Library Document Supply Centre, στοχεύει στην εξυπηρέτηση όλων των αναγκών των χρηστών. Η Βιβλιοθήκη είναι επίσης μέλος της Κοινοπραξίας Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΚΑΒ), η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης πληροφοριακού υλικού με ευνοϊκότερους όρους για όλα τα μέλη.

Το σύνθημά μας είναι εξυπηρέτηση για όλους τους χρήστες, με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης να είναι πάντα έτοιμο να βοηθήσει στην αναζήτηση και χρήση πληροφοριακών πηγών. Διοργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια, τα οποία βοηθούν τους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η πληροφοριακή παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του χρήστη.

Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης επεκτείνονται με σκοπό να εξυπηρετήσουν και την ευρύτερη κοινότητα. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το Εργαστήρι Φιλαναγνωσίας, όπου άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών καλούνται μέσω διαφόρων διαδραστικών δραστηριοτήτων να συμβάλουν στην γνωριμία των παιδιών, 4-12 ετών, με τη Βιβλιοθήκη, καθώς και στην προώθηση της φιλαναγνωσίας.

Τέλος, η Βιβλιοθήκη έχει επιλεχθεί τα τελευταία χρόνια να λειτουργεί ως Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (European Documentation Centre – EDC) παρέχοντας πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, πολιτικές, νομοθεσίες, στατιστικές, πηγές και άλλα στοιχεία σχετικά με την ΕΕ, που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Related Posts

Leave a Reply