Φαρμακευτική – Δια ζώσης

Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φαρμακευτικής, Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική, Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
5 Έτη
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
300
Μέθοδος Φοίτησης
Δια ζώσης

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του UNIC είναι αφοσιωμένο στην εκπαίδευση επιστημόνων φαρμακοποιών, οι οποίοι θα παρέχουν υψηλής ποιότητας, τεκμηριωμένη, διεπαγγελματική, με επίκεντρο τον ασθενή φαρμακευτική φροντίδα και θα προάγουν τη δημόσια υγεία.

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής φιλοδοξεί να αναγνωριστεί ως εθνικός ηγέτης στην εκπαίδευση Φαρμακοποιών και να γίνει γνωστό για την ακαδημαϊκή του αριστεία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα ασχολούνται με την προώθηση του φαρμακευτικού  επαγγέλματος.

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής στοχεύει στο να:

 • Εκπαιδεύσει μελλοντικούς φαρμακοποιούς και ερευνητές.
 • Επωάσει τους μελλοντικούς ηγέτες που θα μεταμορφώσουν το φαρμακευτικό επάγγελμα.
 • Αναγνωριστεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ως ηγέτης στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της φαρμακευτικής αγωγής και στην έρευνα και την εκπαίδευση στη φαρμακευτική πρακτική.
 • Καθιερώσει σχέσεις με άτομα και οργανισμούς που διαθέτουν κεντρικό ρόλο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στη χρήση των φαρμάκων και των αποτελεσμάτων υγείας.
 • Παρέχει υψηλής ποιότητας έρευνα και εκπαίδευση που μπορεί να συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής των μελών της κοινωνίας.
 • Προσελκύσει ισχυρούς υποψηφίους.
 • Συνεισφέρει στην προαγωγή του φαρμακευτικού επαγγέλματος μέσω προηγμένης φαρμακευτικής πρακτικής, οργανωτικής συμμετοχής, και σε επιλεγμένες σταδιοδρομίες, να συνεισφέρει ακαδημαϊκά στο επάγγελμα.
 • Επιτύχει την αριστεία στη διδακτική και βιωματική εκπαίδευση όπως αποδεικνύεται από την ικανότητα των φοιτητών μας να μεταφράζουν τις βασικές επιστημονικές γνώσεις σε κλινικές εφαρμογές και να παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα παρεχόμενη από το φαρμακοποιό με επίκεντρο τον ασθενή.
 • Κατατάσσεται συστηματικά ανάμεσα στις κορυφαίες σχολές φαρμακευτικής.
 • Επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο κατανόησης σε όλα τα φαρμακευτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής τεχνολογίας, της φαρμακογνωσίας, της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας, της φαρμακευτικής χημείας, της φυσικής και των υπολογισμών που σχετίζονται με τις φαρμακευτικές επιστήμες, τη φαρμακοκινητική, τη θεραπεία, τη φαρμακευτική πρακτική, τη δημόσια υγεία και κοινωνικές πτυχές του φαρμακείου.
 • Ανταλλάσσει πραγματογνωμοσύνη με τη φαρμακοβιομηχανία και τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης και να συνεισφέρει τόσο σε εθνικούς όσο και σε διεθνείς επαγγελματικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς και επιτροπές.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας και Απασχολησιμότητας

Προοπτικές απασχολησιμότητας
Το επάγγελμα του φαρμακοποιού είναι ένα από τα έξι ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στη Ε.Ε για τα οποία προνοείται αυτόματη αναγνώριση προσόντων βάσει της οδηγίας 2013/55/. Κανένας άλλος επαγγελματίας του τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης δεν ενδιατρίβει περισσότερο στα φάρμακα, ενώ παράλληλα το φαρμακείο της κοινότητας αποτελεί ένα αναγνωρισμένο κέντρο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Καθώς το δημόσιο και διεθνές ενδιαφέρον για τα φάρμακα και την πρωτοβάθμια φροντίδα αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους φαρμακοποιούς, τους ειδικούς δηλαδή στα φάρμακα και με βαθιά γνώση σε προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης αυξάνονται κάθε χρόνο.

Οι φαρμακοποιοί είναι άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες που να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία του R&D και να μπορούν να προετοιμάζουν και να χορηγούν φάρμακα σε πελάτες και ασθενείς. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές και στους απόφοιτους του μια ισχυρή και ισορροπημένη γνώση βασισμένη στο σύνολο του φάσματος των φαρμακευτικών επιστήμων και των επιστημών υγείας, ώστε ο απόφοιτος να κατέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί η φαρμακευτική και να αποτελεί κρίσιμο και χρήσιμο κρίκο στην αλυσίδα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κατάλληλα καταρτισμένοι φαρμακοποιοί μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορους εργασιακούς τομείς, ανταποκρινόμενοι σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο σύνολο αναγκών της υγειονομικής περίθαλψης

Οι πέντε βασικοί τομείς απασχόλησης των αποφοίτων φαρμακοποιών είναι τα:

 1. Φαρμακείο κοινότητας
 2. Νοσοκομειακό Φαρμακείο
 3. Φαρμακείο-κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας
 4. Βιομηχανία Φαρμακευτική & Φαρμακορρυθμιστικές αρχές
 5. Έρευνα και ανάπτυξη

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, εργαστηριακές αναφορές Final Lab Exams, Pre-Lab tests (quizzes), On-Line quizzes

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Κριτήρια Εισδοχής

Ακαδημαϊκή Εισδοχή

Κριτήρια εισδοχής φοιτητών:

Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής δέχεται φοιτητές κατά το Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο.

Αιτήσεις εισδοχής στο πρόγραμμα εξετάζονται μόνο για υποψηφίους που πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια εισδοχής:

 • 17/20 στο απολυτήριο γυμνασίου και 17/20 στη Χημεία και τη Βιολογία (μαθήματα επιλογής) ή ισοδύναμους βαθμούς

ή

 • 17/20 στο απολυτήριο γυμνασίου και GCE A ‘Level (ή ΙAL) στη Χημεία και τη Βιολογία με βαθμό τουλάχιστον B

ή

 • Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις (Χημείας και Βιολογίας) που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για υποψήφιους με τουλάχιστον 15/20 στη Χημεία και Βιολογία ή ισοδύναμους βαθμούς.

ή

 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού εξαμήνου, όπου οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τέσσερα μαθήματα (Εισαγωγή στη Γενική και Βιολογική Χημεία PHAR-020, Στοιχεία Βιολογίας PHAR-010, Εισαγωγή στη Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες (PHAR110) και  Υπολογισμούς στην Φαρμακευτική (PHAR-107) για υποψηφίους με βαθμούς χαμηλότερους από 15/20 και υψηλότερους από 13/20 στην Χημεία και Βιολογία. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν τελικούς βαθμούς όχι χαμηλότερους του 75% σε όλα τα μαθήματα.

Απόφοιτοι από άλλους συναφείς τομείς όπως η Χημεία, η Ιατρική, η Κτηνιατρική, η Βιολογία, η Νοσηλευτική κλπ. μπορούν να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα. Αξιολόγηση για μεταφορά πιστωτικών μονάδων γίνεται ανά κάθε περίπτωση. Ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων ECTS που μπορεί να μεταφερθεί είναι 150 ECTS. Ίδιοι κανόνες ισχύουν και για φοιτητές Φαρμακευτικής από άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Η διαδικασία εισδοχής περιλαμβάνει και συνέντευξη με τον υποψήφιο.

Αποφοίτηση

Πρέπει να συμπληρωθούν 300 ECTS καθώς και όλες οι απαιτήσεις πτυχίου. Απαιτείται ελάχιστος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.‘Αρα, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός ‘D-‘ σημαίνει επιτυχία σε ένα μάθημα απαιτείται μέσος όρος ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Έχουν ολοκληρωμένη και τρέχουσα γνώση στον τομέα της φαρμακευτικής μέσω ενός περιεκτικού ακαδημαϊκού και πρακτικού υπόβαθρου στο συγκεκριμένο πεδίο, και θα είναι σε θέση να αξιολογούν τη σχετική βιβλιογραφία,
 2. Προσαρμόζονται στις ταχύτατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
 3. Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου κατανόηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας, της φαρμακογνωσίας, της τοξικολογίας, της φαρμακευτικής χημείας, της φυσικής και των υπολογισμών σχετικών με τη φαρμακευτική επιστήμη, της θεραπευτικής, της φαρμακευτικής πρακτικής και της φαρμακοκινητικής,
 4. Επιδεικνύουν υψηλού επιπέδου κατανόηση των σημαντικών σταδίων στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των φαρμάκων και στην εμπορευματοποίησή τους,
 5. Ως ειδικοί στα φάρμακα, θα εξηγούν τη δράση των φαρμάκων, θα επιλύουν θεραπευτικά προβλήματα και θα προάγουν τη δημόσια υγεία και ευεξία,
 6. Σχεδιάζουν την πρόληψη, την παρέμβαση και τις στρατηγικές εκπαίδευσης τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο για τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευεξίας,
 7. Παρέχουν και βελτιώνουν τη φαρμακευτική φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή, ως οι ειδικοί στα φάρμακα,
 8. Συμμετέχουν και εμπλέκονται ενεργά ως μέλη της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης,
 9. Υιοθετούν σωστές συμπεριφορές και αξίες και θα επιδεικνύουν προσωπικές ικανότητες που είναι σύμφωνες με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ασθενείς και η κοινωνία στο επάγγελμα, καθώς και με τον επαγγελματισμό που απαιτείται κατά τη συνεργασία τους με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης,
 10. Συλλέγουν και ερμηνεύουν υποκειμενικές και αντικειμενικές ενδείξεις που σχετίζονται με τον ασθενή, τα φάρμακα, τις αλλεργίες / τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την ασθένεια, πραγματοποιώντας αξιολόγηση ασθενούς.
 11. Συλλέγουν, αξιολογούν και αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων,
 12. Εφαρμόζουν πρότυπα, οδηγίες, καλές πρακτικές και καθιερωμένες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφαλή και αποτελεσματική παραγωγή, έλεγχο και χρήση των φαρμάκων,
 13. Εμπλέκονται στο φαρμακευτικό επάγγελμα με δέσμευση για τη συνεχή βελτίωσή του και την εφαρμογή των νόμων και του κώδικα ηθικής που το διέπουν.
 14. Ενσωματώνουν την Τεχνολογία στην παροχή φαρμακευτικής φροντίδας

Δομή του προγράμματος

Section: A Κύρια Μαθήματα

ECTS: Min. 288 Max. 288

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-104 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική 6
PHAR-107 Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική 4
PHAR-108 Αναλυτική Χημεία 5
PHAR-110 Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες 3
PHAR-111 Ανατομία του Ανθρώπου 5
PHAR-112 Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία 6
PHAR-120 Βιοχημεία και Μεταβολισμός 6
PHAR-122 Κυτταρική Βιολογία 6
PHAR-123 Μοριακή Βιολογία και Γενετική 5
PHAR-150 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6
PHAR-151 Οργανική Χημεία 6
PHAR-160 Αγγλικά για τη Φαρμακευτική 2
PHAR-200 Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Πρακτική 6
PHAR-210 Φυσικοχημεία και Φυσικοφαρμακευτική 6
PHAR-215 Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία 6
PHAR-240 Φαρμακευτική Χημεία I 6
PHAR-241 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 6
PHAR-250 Φαρμακευτική Μικροβιολογία 6
PHAR-260 Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 3
PHAR-265 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στο Φαρμακείο 6
PHAR-270 Ανοσολογία 6
PHAR-280 Δημόσια Υγεία 3
PHAR-290 Συνταγοτεχνία και Γαληνική Φαρμακευτική 6
PHAR-300 Φαρμακευτική Τεχνολογία I 6
PHAR-305 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6
PHAR-320 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι 6
PHAR-321 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II 6
PHAR-340 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ 5
PHAR-345 Βιοφαρμακευτική 6
PHAR-360 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι 6
PHAR-361 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI 6
PHAR-365 Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι 7
PHAR-366 Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ 6
PHAR-400 Φαρμακευτική Πρακτική Ι 6
PHAR-401 Φαρμακευτική Πρακτική ΙI 6
PHAR-430 Τοξικολογία 6
PHAR-445 Φαρμακοκινητική 5
PHAR-450 Φαρμακευτική Νομοθεσία, Επαγγελματική Ηθική και Φαρμακορρύθμιση 6
PHAR-451 Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Φαρμακογονιδιωματική 5
PHAR-455 Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία 4
PHAR-485 Κοινωνική Φαρμακευτική 6
PHAR-490 Μεθοδολογία στην Έρευνα 4
PHAR-510 Διπλωματική Εργασία 30
PHAR-520 Πρακτική 30

Section: B Επιλεγόμενα Μαθήματα

ECTS: Min. 12 Max. 12

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-420 Σχεδιασμός Φαρμάκων – Συνθετικές Προσεγγίσεις 4
PHAR-465 Κανόνες Ορθής Πρακτικής (GxPs) 4
PHAR-466 Προηγμένα Συστήματα Χορήγησης Φαρμάκων 4
PHAR-470 Καλλυντικά 4
PHAR-475 Έλεγχος Ποιότητας 4
PHAR-480 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά 4
PHAR-486 Βιοστατιστική 4
PHAR-495 Κατάχρηση Φαρμάκων και Εξάρτηση 4

Section: C Unallocated Courses

ECTS: Min. 0 Max. 0

Αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο

Εξάμηνο 1

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-122 Κυτταρική Βιολογία 6
PHAR-111 Ανατομία του Ανθρώπου 5
PHAR-150 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6
PHAR-104 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική 6
PHAR-107 Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική 4
PHAR-110 Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες 3

Εξάμηνο 2

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-123 Μοριακή Βιολογία και Γενετική 5
PHAR-112 Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία 6
PHAR-151 Οργανική Χημεία 6
PHAR-120 Βιοχημεία και Μεταβολισμός 6
PHAR-108 Αναλυτική Χημεία 5
PHAR-160 Αγγλικά για τη Φαρμακευτική 2

Εξάμηνο 3

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-270 Ανοσολογία 6
PHAR-200 Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Πρακτική 6
PHAR-240 Φαρμακευτική Χημεία I 6
PHAR-210 Φυσικοχημεία και Φυσικοφαρμακευτική 6
PHAR-250 Φαρμακευτική Μικροβιολογία 6

Εξάμηνο 4

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-280 Δημόσια Υγεία 3
PHAR-241 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 6
PHAR-265 Πρωτοβάθμια Φροντίδα στο Φαρμακείο 6
PHAR-215 Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία 6
PHAR-260 Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 3
PHAR-290 Συνταγοτεχνία και Γαληνική Φαρμακευτική 6

Εξάμηνο 5

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-340 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ 5
PHAR-300 Φαρμακευτική Τεχνολογία I 6
PHAR-365 Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι 7
PHAR-360 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι 6
PHAR-320 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι 6

Εξάμηνο 6

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-345 Βιοφαρμακευτική 6
PHAR-321 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II 6
PHAR-361 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI 6
PHAR-305 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6
PHAR-366 Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ 6

Εξάμηνο 7

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-485 Κοινωνική Φαρμακευτική 6
PHAR-440 Χημεία Τροφίμων και Συμπληρωμάτων Διατροφής 4
PHAR-400 Φαρμακευτική Πρακτική Ι 6
PHAR-455 Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία 4
PHAR-445 Φαρμακοκινητική 5
PHAR-451 Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Φαρμακογονιδιωματική 5

Εξάμηνο 8

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-401 Φαρμακευτική Πρακτική ΙI 6
PHAR-430 Τοξικολογία 6
PHAR-490 Μεθοδολογία στην Έρευνα 4
PHAR-470 Καλλυντικά 4
PHAR-480 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά 4

Εξάμηνο 9

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-510 Διπλωματική Εργασία 30

Εξάμηνο 10

Course ID Course Title ECTS Credits
PHAR-520 Πρακτική 30

Note: The above semester breakdown is an indicative one. A few of the courses are electives and can be substituted by others. Students may contact their academic advisor and consult their academic pathway found on this website under “Schools & Programmes”.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.