Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA (Master in Bussiness Administration) – Εξ αποστάσεως

*ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ' Αποστάσεως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ – ΣΤΟΧΟΙ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στοχεύει στην παροχή στους φοιτητές μιας στέρεας βάσης επιχειρηματικής εκπαίδευσης που τους επιτρέπει να γίνουν αποτελεσματικοί διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενοποιημένο στο πρακτικό πλαίσιο, παραμένοντας κοντά στην πραγματική επιχειρηματική πρακτική. Επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση και την ηγεσία, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει το πιστοποιημένο από το EFQUEL (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση) – αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π,  μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Γενική Κατεύθυνση
  • Μάρκετινγκ
  • Χρηματοοικονομικά
  • Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Επιχειρηματικότητα & Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Στόχοι

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

1.  Εξοπλισμός των φοιτητών με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, στάσεις και προσέγγιση για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις τους ως στελέχη επιχειρήσεων.
2.  Ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να χειρίζονται τα σημερινά προβλήματα και τις προοπτικές των επιχειρηματικών οργανώσεων που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
3.  Επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες και τις γνώσεις τους.
4.  Ενίσχυση της πνευματικής ανάπτυξης και της ωριμότητας των σπουδαστών.
5.  Βοήθεια στους μαθητές να αναλύσουν, να εξετάσουν, να ερευνήσουν και να συνθέσουν τις νέες γνώσεις και ικανότητες που θα αποκτήσουν.
6. Εξασφάλιση της υψηλότερης δυνατής διείσδυσης σε κάθε υποκείμενη έρευνα και εξάντληση εννοιολογικών ακαδημαϊκών καθώς και πρακτικών επιπτώσεων.
7. Εξασφάλιση του αναγκαίου επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων και για την απόδειξη της πνευματικής ανεξαρτησίας.
8. Προσφέρει γνώση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και σύγχρονων οργανισμών που λειτουργούν στο πλαίσιο του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου.
9. Παροχή στους συμμετέχουσες φοιτητές των απαραίτητων δεξιοτήτων για να καθοδηγήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις τους.
10. Παροχή εκπαίδευσης σε διεθνή διοίκηση στους συμμετέχοντες που θα τους επιτρέψει να καταστούν αποτελεσματικοί γενικοί διευθυντές οπουδήποτε στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
11. Παροχή φοιτητών με μεταπτυχιακό επίπεδο επιχειρηματικής εκπαίδευσης που επικεντρώνεται τόσο στις θεωρίες όσο και στην έρευνα από μια ολιστική επιχειρηματική άποψη.
12. Παροχή στους μαθητές των απαραίτητων δεξιοτήτων, στάσεων και προσεγγίσεων για να καθοδηγούν τις αποφάσεις τους ως στελέχη επιχειρήσεων.
13. Παροχή στους φοιτητές της δυνατότητας να χειριστούν τα σημερινά προβλήματα και την προοπτική για επιχειρηματικές οργανώσεις που λειτουργούν σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.
14. Δίνει έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές προοπτικές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1. Να επιδείξουν αποτελεσματικές δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης με αυξημένη πολιτιστική συνείδηση και εκλεπτυσμένη παγκόσμια προοπτική.
2. Να επιδείξουν ακαδημαϊκή ανεξαρτησία και να συνθέσουν το ατομικό τους επαγγελματικό προφίλ όταν ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους.
3. Να εκτελέσουν σε βάθος ακαδημαϊκή έρευνα.
4. Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους με πρακτικό τρόπο, μέσα από τη συγγραφή της διατριβής τους και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις ζωής.
5. Να εφαρμόσουν τις ικανότητες που απέκτησαν λαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη άποψη όλων των αναλυτικών εργαλείων που βοηθούν στην διεξαγωγή εμπεριστατωμένων αναλύσεων βιομηχανιών και ανταγωνιστών, προβλέπουν την ανταγωνιστική συμπεριφορά και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις αναπτύσσουν και διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την πάροδο του χρόνου.
6. Να σχεδιάσουν και να οργανώσουν αποτελεσματικές οργανώσεις και να τους βοηθήσουν στην επίτευξη ανώτερης απόδοσης.
7. Να διαχειριστούν τους ανθρώπινους πόρους της οργάνωσής τους και παρακινήσουν τους ανθρώπους να επιτύχουν το όραμα της οργάνωσής τους.
8. Να αξιολογήσουν την ανταγωνιστική θέση του οργανισμού του και εφαρμόσουν τις κατάλληλες αποφάσεις μάρκετινγκ και στρατηγικής για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους.
9. Να χρησιμοποιήσουν τις σύνθετες διαδικασίες που υπογραμμίζουν την ανάπτυξη και την κατασκευή προϊόντων καθώς και τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών.
10. Να εφαρμόσουν μια ισορροπία μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρηματικής πραγματικότητας.
11. Να αξιολογούν πολύπλοκες επενδύσεις, θέτουν και εκτελούν χρηματοοικονομικές πολιτικές εντός ενός οργανισμού και ενισχύουν τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Μέθοδος Παράδοσης – Εξετάσεις

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας Moodle αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, μέσω WebEx, και τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται Εξ Αποστάσεως στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

 1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
 2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

Κριτήρια Εισαγωγής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος σε Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποβάλλει αίτηση  με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr

Tα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εισδοχής (υποχρεωτικά συμπληρωμένο το πεδίο των συστάσεων)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψήφιου
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Στα κάτωθι μεταπτυχιακά Εξ αποστάσεως επιπλέον απαιτούνται:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο.
 2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 3. Εγκληματολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 4. Κοινωνική Εργασία  – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 5. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο και Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2
 6. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 7. Νομική – Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2

Αίτηση Εισαγωγής σε μορφή pdf

Δομή Προγράμματος MBA - Γενική Κατεύθυνση

MBA ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Section: A – Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0
 
Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-540DG Οικονομικά 0
MBAN-550DG Λογιστική 0
MBAN-560DG Στατιστική και Έρευνα 0

⇔ Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους φοιτητές στους τομείς των οικονομικών, λογιστικής και στατιστικής και έρευνας, για την παρακολούθηση των ανάλογων υποχρεωτικών μαθημάτων. Όσοι-ες φοιτητές-τριες έχουν επαρκώς καλύψει τους τομείς αυτούς σε προηγούμενες σπουδές, μπορούν να εξαιρεθούν από την παρακολούθησή τους.

 

Section: B – Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 36
 
Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-610DG Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MBAN-620DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 6
MBAN-630DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 6
MBAN-640DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
MBAN-650DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
MBAN-660DG Εταιρική Στρατηγική 6
 
Section: C – Υποχρεωτικά και Ελεύθερης Επιλογής Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 54  Max. ECTS Credits: 54
Notes: Επιλογή – Χωρίς Πτυχιακή
 
Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-671DG Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα 6
MBAN-672DG Παγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις 6
MBAN-681DG Διαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 6
MBAN-682DG Εφοδιαστική Αλυσίδα 6
MBAN-683DG Διαχείριση Επιχειρησιακής Αλλαγής 6
MBAN-684DG Διαχείριση Γνώσης 6
MBAN-686DG Γεωργική Πολιτική 6
MBAN-687DG Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση 6
MBAN-688DG Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 6
MBAN-702DG Επιχειρηματική Δεοντολογία 6
MBAN-710DG Μέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 6
MBAN-720DG Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας 6
MBAN-734DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων 6
MBAN-748DG Συμπεριφορά Καταναλωτών 6
MBAN-749DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών 6
MBAN-751DG Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6
MBAN-752DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών 6
MBAN-753DG Διεθνές Μάρκετινγκ 6
MBAN-754DG Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 6
MBAN-755DG Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα 6
MBAN-756DG Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων 6
MBAN-757DG Παγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές 6
MBAN-758DG Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης 6
MBAN-759DG Εταιρική Χρηματοδότηση 6
MBAN-761DG Οι Αγορές και τα Οικονομικά των Υδρογονανθράκων 6
MBAN-762DG Ενεργειακή Στρατηγική της ΕΕ 6
MBAN-763DG Ασφάλεια και Διαχείριση Ρίσκου στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων 6
MBAN-764DG Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Βιομηχανία 6
MBAN-765DG Συστήματα και Αγορές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 6
MBAN-766DG Ενέργεια και Γεωπολιτική 6
MBAN-767DG Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη 6
MBAN-768DG Διαχείριση Αποδοτικότητας 6
MBAN-769DG Στελέχωση Εργαζομένων 6
MBAN-778DG Ηγεσία και Καινοτομία 6
MBAN-779DG Διαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς 6
MBAN-788DG Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις 6
MBAN-789DG Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας 6
MBAN-790DG Διαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 6
MBAN-797DG Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρήσεις 6
MBAN-798DG Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 6
MBAN-799DG Διαχείριση Έργων 6
 
Section: D – Unallocated Courses
Min. ECTS Credits: 0 Max. ECTS Credits: 0

Δομή Προγράμματος MBA - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

MBA ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Section: A Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
ECTS: Min. 0 Max. 0

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-540G Οικονομικά 0
MBAN-550G Λογιστική 0
MBAN-560G Στατιστική και Έρευνα 0

⇔ Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους φοιτητές στους τομείς των οικονομικών, λογιστικής και στατιστικής και έρευνας, για την παρακολούθηση των ανάλογων υποχρεωτικών μαθημάτων. Όσοι-ες φοιτητές-τριες έχουν επαρκώς καλύψει τους τομείς αυτούς σε προηγούμενες σπουδές, μπορούν να εξαιρεθούν από την παρακολούθησή τους.

Section: B Υποχρεωτικά Μαθήματα
ECTS: Min. 36 Max. 36

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-610G Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MBAN-620G Οικονομική των Επιχειρήσεων 6
MBAN-630G Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 6
MBAN-640G Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
MBAN-650G Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
MBAN-660G Εταιρική Στρατηγική 6


Section: C Κατεύθυνση: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ECTS: Min. 54 Max. 54

Notes: Επιλογή ΜΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710G, MBAN-720G and MBAN-770G και 2 μαθήματα κατεύθυνσης

Επιλογή ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710G, MBAN-720G, MBAN-671G και MBAN-672G και 5 μαθήματα κατεύθυνσης.

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-671G Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα 6
MBAN-672G Παγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις 6
MBAN-702G Επιχειρηματική Δεοντολογία 6
MBAN-710G Μέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 6
MBAN-720G Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας 6
MBAN-767G Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη 6
MBAN-768G Διαχείριση Αποδοτικότητας 6
MBAN-769G Στελέχωση Εργαζομένων 6
MBAN-770G Πτυχιακή στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού 30
MBAN-778G Ηγεσία και Καινοτομία 6
MBAN-779G Διαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς 6


Section: D Unallocated Courses

ECTS: Min. 0 Max. 0

Δομή Προγράμματος MBA - Μάρκετινγκ

MBA ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Section: A Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
ECTS: Min. 0 Max. 0

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-540DG Οικονομικά 0
MBAN-550DG Λογιστική 0
MBAN-560DG Στατιστική και Έρευνα 0

⇔ Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους φοιτητές στους τομείς των
οικονομικών, λογιστικής και στατιστικής και έρευνας, για την παρακολούθηση των ανάλογων
υποχρεωτικών μαθημάτων. Όσοι-ες φοιτητές-τριες έχουν επαρκώς καλύψει τους τομείς αυτούς σε
προηγούμενες σπουδές, μπορούν να εξαιρεθούν από την παρακολούθησή τους.

Section: B Υποχρεωτικά Μαθήματα
ECTS: Min. 36 Max. 36

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-610DG Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MBAN-620DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 6
MBAN-630DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 6
MBAN-640DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
MBAN-650DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
MBAN-660DG Εταιρική Στρατηγική 6


Section: C Κατεύθυνση: Μάρκετινγκ
ECTS: Min. 54 Max. 54

Notes: Επιλογή ΜΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710DG, MBAN-720DG and MBAN-740DG και 2 μαθήματα κατεύθυνσης.

Επιλογή ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710DG, MBAN-720DG, MBAN-671DG και MBAN-672DG και 5 μαθήματα κατεύθυνσης.

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-671DG Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα 6
MBAN-672DG Παγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις 6
MBAN-710DG Μέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 6
MBAN-720DG Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας 6
MBAN-734DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων 6
MBAN-740DG Πτυχιακή στο Μάρκετινγκ 30
MBAN-748DG Συμπεριφορά Καταναλωτών 6
MBAN-749DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών 6
MBAN-751DG Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 6
MBAN-752DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών 6
MBAN-753DG Διεθνές Μάρκετινγκ 6


Section: D Unallocated Courses
ECTS: Min. 0 Max. 0

Δομή Προγράμματος MBA - Χρηματοοικονομικά

MBA ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Section: A Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
ECTS: Min. 0 Max. 0

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-540DG Οικονομικά 0
MBAN-550DG Λογιστική 0
MBAN-560DG Στατιστική και Έρευνα 0

⇔ Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους φοιτητές στους τομείς των οικονομικών, λογιστικής και στατιστικής και έρευνας, για την παρακολούθηση των ανάλογων υποχρεωτικών μαθημάτων. Όσοι-ες φοιτητές-τριες έχουν επαρκώς καλύψει τους τομείς αυτούς σε προηγούμενες σπουδές, μπορούν να εξαιρεθούν από την παρακολούθησή τους.

Section: B Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS: Min. 36 Max. 36

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-610DG Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MBAN-620DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 6
MBAN-630DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 6
MBAN-640DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
MBAN-650DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
MBAN-660DG Εταιρική Στρατηγική 6


Section: C Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικά

ECTS: Min. 54 Max. 54

Notes: Επιλογή ΜΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710DG, MBAN-720DG and MBAN-750DG και 2 μαθήματα κατεύθυνσης.

Επιλογή ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710DG, MBAN-720DG, MBAN-671DG και MBAN-672DG και 5 μαθήματα κατεύθυνσης.

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-671DG Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα 6
MBAN-672DG Παγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις 6
MBAN-710DG Μέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 6
MBAN-720G Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας 6
MBAN-750DG Πτυχιακή στα Χρηματοοικονομικά 30
MBAN-754DG Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 6
MBAN-755DG Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα 6
MBAN-756DG Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων 6
MBAN-757DG Παγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές 6
MBAN-758DG Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης 6
MBAN-759DG Εταιρική Χρηματοδότηση 6

Section: D Unallocated Courses
ECTS: Min. 0 Max. 0

Δομή Προγράμματος MBA - Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας

MBA ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Section: A Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
ECTS: Min. 0 Max. 0

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-540DG Οικονομικά 0
MBAN-550DG Λογιστική 0
MBAN-560DG Στατιστική και Έρευνα 0


⇔ Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους φοιτητές στους τομείς των οικονομικών, λογιστικής και στατιστικής και έρευνας, για την παρακολούθηση των ανάλογων υποχρεωτικών μαθημάτων. Όσοι-ες φοιτητές-τριες έχουν επαρκώς καλύψει τους τομείς αυτούς σε προηγούμενες σπουδές, μπορούν να εξαιρεθούν από την παρακολούθησή τους.


Section: B Υποχρεωτικά Μαθήματα

ECTS: Min. 36 Max. 36

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-610DG Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MBAN-620DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 6
MBAN-630DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 6
MBAN-640DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
MBAN-650DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
MBAN-660DG Εταιρική Στρατηγική 6

Section: C Κατεύθυνση: Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας
ECTS: Min. 54 Max. 54

Notes: Επιλογή ΜΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710DG, MBAN-720DG and MBAN-760DG και 2 μαθήματα κατεύθυνσης.

Επιλογή ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710DG, MBAN-720DG, MBAN-671DG και MBAN-672DG και 5 μαθήματα κατεύθυνσης

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-671DG Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα 6
MBAN-672DG Παγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις 6
MBAN-710DG Μεθόδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 6
MBAN-720DG Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας 6
MBAN-760DG Πτυχιακή στη Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας 30
MBAN-761DG Οι Αγορές και τα Οικονομικά των Υδρογονανθράκων 6
MBAN-762DG Ενεργειακή Στρατηγική της ΕΕ 6
MBAN-763DG Ασφάλεια και Διαχείριση Ρίσκου στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων 6
MBAN-764DG Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Βιομηχανία 6
MBAN-765DG Συστήματα και Αγορές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 6
MBAN-766DG Ενέργεια και Γεωπολιτική 6
 
Section: D Unallocated Courses
ECTS: Min. 0 Max. 0

Δομή Προγράμματος MBA - Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

MBA ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Section: A Προπαρασκευαστικά Μαθήματα
ECTS: Min. 0 Max. 0

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-540DG Οικονομικά 0
MBAN-550DG Λογιστική 0
MBAN-560DG Στατιστική και Έρευνα 0

⇔ Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα έχουν στόχο να προετοιμάσουν τους φοιτητές στους τομείς των οικονομικών, λογιστικής και στατιστικής και έρευνας, για την παρακολούθηση των ανάλογων υποχρεωτικών μαθημάτων. Όσοι-ες φοιτητές-τριες έχουν επαρκώς καλύψει τους τομείς αυτούς σε προηγούμενες σπουδές, μπορούν να εξαιρεθούν από την παρακολούθησή τους.

Section: B Υποχρεωτικά Μαθήματα
ECTS: Min. 36 Max. 36

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-610DG Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MBAN-620DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 6
MBAN-630DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 6
MBAN-640DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
MBAN-650DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
MBAN-660DG Εταιρική Στρατηγική 6


Section: C Κατεύθυνση: Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ECTS: Min. 54 Max. 54

Notes: Επιλογή ΜΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710DG, MBAN-720DG and MBAN-780DG και 2 μαθήματα κατεύθυνσης

Επιλογή ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ – Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα MBAN-710DG, MBAN-720DG, MBAN-671DG και MBAN-672DG και 5 μαθήματα κατεύθυνσης.

Course ID Course Title ECTS Credits
MBAN-671DG Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα 6
MBAN-672DG Παγκοσμιοποίηση και Διεθνείς Επιχειρηματικές Προκλήσεις 6
MBAN-710DG Μέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 6
MBAN-720DG Αρχές Ακαδημαϊκής Έρευνας 6
MBAN-780DG Πτυχιακή στη Επιχειρηματικότητα και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 30
MBAN-788DG Επιχειρηματικότητα και Νεοφυείς Επιχειρήσεις 6
MBAN-789DG Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας 6
MBAN-790DG Διαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 6
MBAN-797DG Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Επιχειρήσεις 6
MBAN-798DG Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 6
MBAN-799DG Διαχείριση Έργων 6


Section: D Unallocated Courses

ECTS: Min. 0 Max. 0

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.