Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – Εξ αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ' Αποστάσεως

Εισαγωγή

Τα Αγγλικά είναι πλέον η γλώσσα επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο και η ζήτηση για επαγγελματίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL/Teaching English to Speakers of Other Languages) έχει αυξηθεί πολύ. Το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, TESOL, έχει αναπτυχθεί από μια μεγάλη ομάδα ειδικών στο χώρο της εκπαίδευσης, με σκοπό να προετοιμάζει φοιτητές και εκπαιδευτικούς για καριέρα σε διεθνές επίπεδο, είτε ως καθηγητές Αγγλικών, είτε ως σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων της Αγγλικής γλώσσας (course developers). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν αρκετή ή ακόμη και περιορισμένη εμπειρία στη διδασκαλία και επιθυμούν να αποκτήσουν ένα σημαντικό επιπρόσθετο προσόν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο χώρο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Σκοπός και Στόχοι Προγράμματος

Οι συμμετέχοντες καταπιάνονται με πρακτικά θέματα που τους βοηθούν να αναπτύξουν σταθερά τις διδακτικές τους δεξιότητες. Επίσης, μελετούν ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών, πολιτιστικών και παιδαγωγικών θεμάτων  μέσω θεωρητικών αλλά και πρακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες οδηγούν στην αποτελεσματική διδασκαλία.  Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αξιολογούν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό στο χώρο της διδασκαλίας των Αγγλικών.  Επιπρόσθετα, θα μπορούν να αναπτύσσουν και να αξιολογούν αναλυτικά προγράμματα για τα Αγγλικά καθώς και να εφαρμόζουν νέες επαγγελματικές προσεγγίσεις και πρακτικές στο χώρο αυτό.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από μία πολυπολιτισμική ομάδα εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκών με υψηλότατου επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα και μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλοι τους είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από γνωστά πανεπιστήμια της Ευρώπης και είναι δραστήριοι στο χώρο της έρευνας. Επίσης, είναι αφοσιωμένοι όχι μόνο στην έρευνα και διδασκαλία, αλλά και στη στήριξη των φοιτητών τους, ούτως ώστε αυτοί να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις μαθησιακές τους ικανότητες και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας ή για περαιτέρω σπουδές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε
θέση να:

1. Αναλύουν κριτικά σχετικά επαγγελματικά ζητήματα που επηρεάζουν τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές στον τομέα της εκμάθησης και διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.
2. Σκέπτονται κριτικά και αξιολογούν την ποιότητα της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών.
3. Εντοπίζουν και αξιολογούν κριτικά τη συνάφεια και την αξία της πρόσφατης έρευνας στον τομέα της εκμάθησης και διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.
4. Σχεδιάζουν, αξιολογούν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μαθήματα και υλικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.
5. Σχεδιάζουν και αξιολογούν αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε σχέση με τη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.
6. Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν έρευνα στον επιλεγμένο τομέα εξειδίκευσής τους.
7. Υπερασπίζονται πλήρως και με αυτοπεποίθηση τις ιδέες τους για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
8. Συνθέτουν, σε υψηλό επίπεδο, δεδομένα και ιδέες από δευτερογενείς πηγές για παρουσιάσεις σε σεμινάρια και εργασίες.
9. Αξιολογούν κριτικά και αναστοχάζονται την προσωπική τους πρακτική και ανάπτυξη ως δάσκαλοι της Αγγλικής γλώσσας.

Μέθοδος Παράδοσης – Εξετάσεις

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους μέσω της πλατφόρμας Moodle αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εγγραφής τους στο Πρόγραμμα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, μέσω WebEx, και τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται Εξ Αποστάσεως στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

 1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
 2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

Κριτήρια Εισαγωγής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος σε Εξ Αποστάσεως μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποβάλλει αίτηση  με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr

Tα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εισδοχής (υποχρεωτικά συμπληρωμένο το πεδίο των συστάσεων)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψήφιου
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Στα κάτωθι μεταπτυχιακά Εξ αποστάσεως επιπλέον απαιτούνται:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο.
 2. Εκπαιδευτική Ψυχολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 3. Εγκληματολογία – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 4. Κοινωνική Εργασία  – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 5. Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο και Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2
 6. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας – Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκό, εργασιακό χώρο
 7. Νομική – Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής Γλώσσας C2

Αίτηση Εισαγωγής σε μορφή pdf

Περιεχόμενο του Προγράμματος

MA in TESOL Teaching Enlgish to Speakers of Other Languages (Distance Learning)

 

Major Core Requirements (40 Credits)
Course Id Title CREDITS ECTS 
TESL – 500DL Exploring Language for TESOL 3 10
TESL – 505DL Second Language Acquisition 3 10
TESL – 510DL Language Teaching Methodology and Course Design 3 10
TESL – 515DL Language Skills and Materials Development 3 10
  12 40
Major Electives (students choose 50 credits)    
Course Id Title CREDITS ECTS 
TESL – 521DL Teaching English to Young Learners 3 10
TESL – 522DL Teaching English for Specific Purposes 3 10
TESL – 523DL Teaching Grammar 3 10
TESL – 531DL Bilingualism in the Foreign Language Classroom 3 10
TESL – 532DL Sociocultural Perspectives in TESOL 3 10
TESL – 541DL Educational Technology in TESOL 3 10
TESL – 542DL Content and Language Integrated Learning (CLIL) 3 10
TESL – 550DL Teacher Education in TESOL 3 10
TESL – 590DL Research Methods in TESOL 3 10
TESL – 595DL * Thesis 6 20
  15 50
TOTAL 27 90
 NOTE
*Students who take TESL-595DL (Thesis) must also take TESL-590DL (Research Methods in TESOL)

Κατεβάστε το PDF του μεταπτυχιακού προγράμματος
pdf

Για περισσότερες πληροφορίες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΤΗΛ. 210 300 30 90,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.