Διοίκηση Επιχειρήσεων – Διαχείριση Πετρελαίου – Εξ αποστάσεως