Διοίκηση Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα & Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Εξ αποστάσεως