MA in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τα Αγγλικά είναι πλέον η γλώσσα επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο και η ζήτηση για επαγγελματίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL/Teaching English to Speakers of Other Languages) έχει αυξηθεί πολύ. Το πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, TESOL, έχει αναπτυχθεί από μια μεγάλη ομάδα ειδικών στο χώρο της εκπαίδευσης, με σκοπό να προετοιμάζει φοιτητές και εκπαιδευτικούς για καριέρα σε διεθνές επίπεδο, είτε ως καθηγητές Αγγλικών, είτε ως σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων της Αγγλικής γλώσσας (course developers). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν αρκετή ή ακόμη και περιορισμένη εμπειρία στη διδασκαλία και επιθυμούν να αποκτήσουν ένα σημαντικό επιπρόσθετο προσόν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο χώρο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

  • Οι συμμετέχοντες καταπιάνονται με πρακτικά θέματα που τους βοηθούν να αναπτύξουν σταθερά τις διδακτικές τους δεξιότητες. Επίσης, μελετούν ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών, πολιτιστικών και παιδαγωγικών θεμάτων  μέσω θεωρητικών αλλά και πρακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες οδηγούν στην αποτελεσματική διδασκαλία.  Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αξιολογούν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό στο χώρο της διδασκαλίας των Αγγλικών.  Επιπρόσθετα, θα μπορούν να αναπτύσσουν και να αξιολογούν αναλυτικά προγράμματα για τα Αγγλικά καθώς και να εφαρμόζουν νέες επαγγελματικές προσεγγίσεις και πρακτικές στο χώρο αυτό.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από μία πολυπολιτισμική ομάδα εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκών με υψηλότατου επιπέδου ακαδημαϊκά προσόντα και μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Όλοι τους είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από γνωστά πανεπιστήμια της Ευρώπης και είναι δραστήριοι στο χώρο της έρευνας. Επίσης, είναι αφοσιωμένοι όχι μόνο στην έρευνα και διδασκαλία, αλλά και στη στήριξη των φοιτητών τους, ούτως ώστε αυτοί να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις μαθησιακές τους ικανότητες και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αγορά εργασίας ή για περαιτέρω σπουδές.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, και μια σειρά επιλεγόμενων μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις και ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας όπως είναι η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά,  η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς, η Συνδυασμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (μέθοδος CLIL),  η Διδασκαλία της Γραμματικής, Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας,  Επιμόρφωση Καθηγητών, και  η Διγλωσσία στο Μάθημα Ξένων Γλωσσών.

Αποτελείται  από 9 μαθήματα ή 7 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία/90 ΕCTS. Μπορεί να ολοκληρωθεί είτε στη βάση πλήρους φοίτησης διάρκειας 16 μηνών (επιλέγοντας 3 μαθήματα το τετράμηνο), είτε στη βάση μερικής φοίτησης επιλέγοντας από ένα (1) έως και τρία (3) μαθήματα χωρίς να ξεπερνά τις 10  διδακτικές μονάδες (10 credits/30 ECTS) το τετράμηνο. Η φοίτηση κατά τα Θερινά τετράμηνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ECTS συνολικά. Η  ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 16 μήνες και η μέγιστη τρία (3) έτη.

H φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγραματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Χειμερινό  Τετράμηνο  (1η εβδομάδα Οκτωβρίου – τέλη Ιανουαρίου)

Εαρινό Τετράμηνο (1η εβδομάδα Φεβρουαρίου – τέλη Μάϊου)

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

  • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο Πτυχίου στην Αγγλική γλώσσα/γλωσσολογία ή/και Αγγλική λογοτεχνία, ή Αγγλική Φιλολογία, και   βαθμολογία πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου.
  • Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες).
  • Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα.

Οι αιτήσεις φοιτητών από συναφή γνωστικά αντικείμενα θα εξεταστούν κατά περίπτωση και ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο επίπεδο των αγγλικών.

Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf στο e-mail: info@usdl.gr 

Κατεβάστε την αίτηση εισδοχής:

Για τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

Γραφείο Ελλάδος

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΤΗΛ. 801 – 700 – 7177,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr

MA in TESOL Teaching Enlgish to Speakers of Other Languages (Distance Learning)

 

Major Core Requirements (40 Credits)
Course Id Title CREDITS ECTS 
TESL – 500DL Exploring Language for TESOL 3 10
TESL – 505DL Second Language Acquisition 3 10
TESL – 510DL Language Teaching Methodology and Course Design 3 10
TESL – 515DL Language Skills and Materials Development 3 10
  12 40
Major Electives (students choose 50 credits)    
Course Id Title CREDITS ECTS 
TESL – 521DL Teaching English to Young Learners 3 10
TESL – 522DL Teaching English for Specific Purposes 3 10
TESL – 523DL Teaching Grammar 3 10
TESL – 531DL Bilingualism in the Foreign Language Classroom 3 10
TESL – 532DL Sociocultural Perspectives in TESOL 3 10
TESL – 541DL Educational Technology in TESOL 3 10
TESL – 542DL Content and Language Integrated Learning (CLIL) 3 10
TESL – 550DL Teacher Education in TESOL 3 10
TESL – 590DL Research Methods in TESOL 3 10
TESL – 595DL * Thesis 6 20
  15 50
TOTAL 27 90
 NOTE
*Students who take TESL-595DL (Thesis) must also take TESL-590DL (Research Methods in TESOL)

Κατεβάστε το PDF του μεταπτυχιακού προγράμματος
pdf

Για περισσότερες πληροφορίες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΤΗΛ. 801 – 700 – 7177,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr