fbpx
info@usdl.gr 210 3003090 6970524400 6985959955

Κοινό Μεταπτυχιακό με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»

Κοινό Μεταπτυχιακό με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
5 έτη
Τίτλος Σπουδών
Φαρμακευτική (Πτυχίο, 5 έτη) / Pharmacy(BPharm 5 years)
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά ή Αγγλικά (To πρόγραμμα προσφέρεται και στις δυο γλώσσες σε διαφορετικές ομάδες)
Μέθοδος Φοίτησης
Πλήρης (full-time) ή μερική (part-time)
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
300

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

  Επιλέξτε πρόγραμμα

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
  παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας.
  Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας
  για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά
  με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (κοινό πρόγραμμα, joint degree).

  Το πρόγραμμα προσφέρει ευρείες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στον τραπεζικό, τον λογιστικό, καθώς και τον χρηματοοικονομικό τομέα, και στοχεύει στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και των δεξιοτήτων ενός κριτικού πνεύματος. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες, και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

  Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό, και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-60 μηνών. Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος βοηθούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ηγετικό στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέα, των λογιστικών επιχειρήσεων, των εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κοκ.

  Τα μαθήματα προσφέρονται μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, ή αναζητούν να αλλάξουν θέση ή χώρο εργασίας, καθώς και σε ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

  Δείτε το ΦΕΚ του μεταπτυχιακού προγράμματος :

  Λεπτομέρειες

  Χορηγούμενος Τίτλος Σπουδών

  Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτήσουν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και από κοινού, από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

  Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού και Κυπριακού κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 139/12.2.2015 Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (ΦΕΚ 346/Β΄/11.3.2015).

  Γλώσσα Διδασκαλίας

  Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού είναι η ελληνική. Στην ελληνική γλώσσα προσφέρεται επίσης και το σύνολο του διδακτικού υλικού (βασικού και εναλλακτικού), καθώς και το σύνολο των εργασιών και εξετάσεων, οι οποίες προβλέπονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ωστόσο η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

  Δομή – Διάρκεια Προγράμματος

  1. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων-Μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι τρεις Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος και μια Θεματική Ενότητα μαζί με την Διπλωματική Εργασία. Με το πλάνο αυτό ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σε 2 χρόνια αλλά έχουν φυσικά την ευκαιρία ολοκλήρωσης των σπουδών τους με μερική φοίτηση μέχρι και τα 5 χρόνια. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν όχι περισσότερες από 60 διδακτικές μονάδες (60 ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε Θεματική-Μάθημα χωρίζεται σε υποενότητες.
  2. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων-Μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι τρεις Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος και μια Θεματική Ενότητα μαζί με την Διπλωματική Εργασία. Με το πλάνο αυτό ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σε 2 χρόνια αλλά έχουν φυσικά την ευκαιρία ολοκλήρωσης των σπουδών τους με μερική φοίτηση μέχρι και τα 5 χρόνια. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν όχι περισσότερες από 60 διδακτικές μονάδες (60 ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε Θεματική-Μάθημα χωρίζεται σε υποενότητες.
  3. Το ακαδημαϊκό έτος έχει διάρκεια 10 μηνών (30-32 εβδομάδων μελέτης από Οκτώβριο μέχρι Μάιο) και ακολουθούν τελικές και επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις (περίοδος εξετάσεων από 15 Μαΐου έως 31 Ιουλίου). Όσοι φοιτητές δηλαδή αποτύχουν κατά τη διάρκεια της κανονικής πρώτης εξέτασης, έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης περίπου σε ένα μήνα από τη μέρα της πρώτης εξέτασης.
  4. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται Εξ Αποστάσεως μέσω πλατφόρμας είτε του ΕΑΠ είτε του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται σε αυτή στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους.

   

  Διδακτικό Υλικό

  Το διδακτικό υλικό της κάθε Θ.Ε. αποτελείται από έντυπο διδακτικό υλικό εκδόσεων ΕΑΠ ή και άλλων εκδόσεων του εμπορίου και αποστέλλεται με έξοδα των Πανεπιστημίων στο σπίτι των φοιτητών με την έναρξη της Ακαδημαϊκής Χρονιάς. Το κόστος των βιβλίων περιλαμβάνεται στο ποσό διδάκτρων τα οποία πληρώνουν οι φοιτητές.

  Όλοι οι φοιτητές του προγράμματος θεωρούνται φοιτητές και των δύο πανεπιστημίων ταυτόχρονα, και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι φοιτητές των δυο πανεπιστημίων, δηλαδή, ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, τις βάσεις δεδομένων και γενικά σε όλους τους διαθέσιμους πόρους των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών τους, καθώς και στις απαραίτητες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στις ιστοσελίδες τους.

  Γραπτές Εργασίες

  Κατά την διάρκεια των σπουδών σας σε κάθε Θ.Ε. πρέπει να εκπονήσετε τέσσερις (4) γραπτές εργασίες, που αξιολογούνται από το διδάσκοντα. Οι γραπτές εργασίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές. Έχουν δικαίωμα οι φοιτητές να μην εκπονήσουν μία γραπτή εργασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις πρέπει το άθροισμα των βαθμών των τριών Γ.Ε. να είναι 20 ή μεγαλύτερο.

  Εισαγωγή στο Πρόγραμμα – Δικαιολογητικά

  Εισδοχές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, διενεργούνται μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, για την έναρξη του προγράμματος στο Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους. Ανακοινώνεται η επίσημη προκήρυξη εισδοχών στις αρχές Μαρτίου της εκάστοτε ακαδημαϊκής χρονιάς και με την ανάρτηση της προκήρυξης, ενημερώνονται για τον τρόπο αποστολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια προχωρούν σε αποστολή των δικαιολογητικών που ζητούνται με την προκήρυξη.

  Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής. 

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΜΑΙΟΥ 2017.

  Για να συμπληρώσετε την αίτηση κάντε κλίκ:


  Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο ΠΜΣ, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 31 Μαΐου  2017 (Καταληκτική ημερομηνία) τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
   info@usdl.gr  :

  1. Αίτηση εισδοχής υπογεγραμμένη (κατεβάστε την αίτηση πατώντας ΕΔΩ)
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών (180-240 ECTS credits)
  4. Αναλυτική βαθμολογία στην οποία αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
  5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας – αφορά όσους έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε γλώσσα άλλη από την Αγγλική. Απαιτείται επίπεδο γνώσης τουλάχιστον B2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages)
  6. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  7. Πρόσφατη ηλεκτρονική φωτογραφία

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στο email : info@usdl.gr, τηλεφωνικώς στη γραμμή εξυπηρέτησης 210 300 30 90 (αστική χρέωση – Ελλάδα), ή στο τηλ. 6970 524 400 (από κινητό – Ελλάδα).

  Περιεχόμενο του Προγράμματος

   

  ΜΒΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
  Για εισαγωγή σε γνώσεις οικονομικών και λογιστικής. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα απευθύνονται σε πτυχιούχους, χωρίς υπόβαθρο στα οικονομικά & δεν είναι υποχρεωτικά.
  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS  CREDITS
  Προπαρασκευαστικό MΒAΝ – 510DG Οικονομικά 0 0
  Προπαρασκευαστικό MΒAΝ – 520DG Λογιστική 0 0
  Προπαρασκευαστικό MΒAΝ – 530DG Στατιστική και Έρευνα 0 0
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS 
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 603DG Μέθοδοι και εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 609DG Οργανισμοί και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 611DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 612DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 622DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 667DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 7.5 3
  Κύρια Μαθήματα MΒAΝ – 685DG Εταιρική Στρατηγική 7.5 3

  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  O φοιτητής μπορεί να επιλέξει 3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής – από όλα τα προσφερόμενα μαθήματα

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 705DG Διαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 730DG Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 746DG Διαχείριση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 777DG Ενέργεια & Γεωπολιτική 7.5 3

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  O φοιτητής επιλέγει  3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 713DG Συμπεριφορά Καταναλωτών 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 716DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 718DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 719DG Διεθνές Μάρκετινγκ 7.5 3

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

  O φοιτητής επιλέγει και τα 3 πιο κάτω μαθήματα επιλογής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 721DG Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 722DG Χρηματοπιστωτικές Αγορές & Ιδρύματα 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 728DG Εταιρική Χρηματοδότηση 7.5 3

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  O φοιτητής μπορεί να επιλέξει 3 από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 801DG Γεωργική Πολιτική 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής ΜΒΑΝ – 802DG Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση & Ασφάλιση 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 803DG Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 7.5 3
  Μαθήματα Επιλογής MBAN – 806DG Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία 7.5 3

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

  Ο φοιτητής επιλέγει από τα πιο κάτω μαθήματα διείσδυσης – πρέπει να συμπληρωθούν 15 ECTS/6 CREDITS

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS CREDITS 
  Μαθήματα Εμβάθυνσης MΒAΝ – 670DG Διοίκηση Παραγωγής και Έλεγχος Ποιότητας 7.5 3
  Μαθήματα Εμβάθυνσης MΒAΝ – 736DG Πληροφοριακά Συστήματα για την Υποστήριξη Διαδικασιών σε Επιχειρήσεις 7.5 3
  Μαθήματα Εμβάθυνσης MΒAΝ – 895DG Μεθοδολογία της Έρευνας/Πτυχιακή 15 6
  ΣΥΝΟΛΟ     90 36

   

  Κατεβάστε το PDF του μεταπτυχιακού προγράμματος pdf

  Για περισσότερες πληροφορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

  ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γραφείο Ελλάδος):

  Τηλ.: 210 300 30 90,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr

   

  Verified by MonsterInsights