fbpx
info@usdl.gr 210 3003090 6970524400 6985959955

i-apostoli-toy-panepistimioy

Αποστολή

Να παρέχει στους σπουδαστές του εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, καθώς και την απαραίτητη στήριξη για την πραγμάτωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους στόχων, βοηθώντας τους να υιοθετήσουν ρόλους ευθύνης στον ραγδαία μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης· να προωθεί την έρευνα και την παραγωγή γνώσης· να θέτει εαυτόν στην υπηρεσία της κοινωνίας μέσα από τη διάδοση και την εφαρμογή της γνώσης, καθώς και μέσα από καινοτόμες συνεργασίες με επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Δήλωση Αξιών

Να ενθαρρύνει μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, τις αξίες της προσωπικής και ακαδημαϊκής ακεραιότητας· την ελευθερία της αμφισβήτησης και τη συνεχή επιδίωξη της γνώσης· τον σεβασμό στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πανεπιστημίου· τη δημοκρατική διακυβέρνηση και διοίκηση του ιδρύματος· τον σεβασμό προς το άτομο· τον επαγγελματισμό και την επιμέλεια· τη δεοντολογική συμπεριφορά· την αστική ευθύνη· την πολυπολιτισμική συνείδηση· την ανοχή· τη βιωσιμότητα των πόρων· την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία· την εξατομικευμένη φροντίδα και εστίαση στον σπουδαστή.

Γενικοί Στόχοι

  1. Η προώθηση της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της εκπαίδευσης μέσα από τη διαδασκαλία και την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας
  2. Η καλλιέργεια, μετάδοση, εφαρμογή και διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων, και
  3. Η παροχή διεθνώς αναγνωρισμένης, υψηλής ποιότητας προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, και άλλων προγραμμάτων σπουδών διεθνούς επιπέδου.

Προτεραιότητα του Πανεπιστημίου είναι να παρέχει στους σπουδαστές τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν:

(α) να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου μόρφωση να και αναπτύξουν κριτική σκέψη και επικοινωνιακές ικανότητες μέσα από τα μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών και τα γενικά μαθήματα επιλογής. Απόδειξη αυτού είναι οι εργασίες που εκπονούνται στη διάρκεια των σπουδών, που περιλαμβάνουν κριτικά δοκίμια, μελέτες, ατομικές και ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις, πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ., καθώς επίσης οι διάφορες διακρίσεις/έπαθλα/βραβεία που αποσπούν οι σπουδαστές μέσα από τη συμμετοχή τους σε πληθώρα συνεδρίων, κοινωνικών εκδηλώσεων κ.ά., και

(β) να αποκτήσουν τις απαιτούμενες για το επάγγελμά τους γνώσεις και δεξιότητες, που τους ενσταλάζονται μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία, όπου αυτό ισχύει, οι καθηγητές απαιτούν από τους απόφοιτους να παρακολουθήσουν πριν εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Απόδειξη ότι αυτό επιτυγχάνεται αποτελεί η έγκριση των προγραμμάτων σπουδών μας από επαγγελματικά σώματα όπως το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου, το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το Επιστημονικό Τεχνολογικό Επιμελητήριο Κύπρου στην Αρχιτεκτονική, την Πληροφορική και τη Μηχανολολία, και των ACCA και ICAEW στη Λογιστική (με τις μέγιστες επιτρεπόμενες απαλλαγές). Με αυτές τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι σε θέση να επιτύχουν όχι μόνο στον μεσογειακό-ευρωπαϊκό χώρο αλλά και παγκοσμίως.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι πάντα δίπλα στον επιχειρηματικό και βιομηχανικό κόσμο, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Μέσω των διαφόρων ερευνητικών και επιχειρηματικών κέντρων και μονάδων, το Πανεπιστήμιο προσφέρει επαγγελματική τεχνογνωσία και υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως Επιχειρήσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Πληροφορική και Πολυμέσα, Οπτικοακουστικές Παραγωγές, Γραφιστική, και πολλά άλλα.

Έμφαση στην Έρευνα

Άλλη σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η έρευνα και η παραγωγή γνώσης, ειδικότερα της γνώσης που μπορεί να εφαρμοστεί προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δίνει έμφαση στην παραγωγή γνώσης, και ιδιαίτερα της γνώσης που δύναται να εφαρμοστεί, και που επικεντρώνεται πρωτίστως στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Συνεισφορά στην Κοινωνία

Τρίτη προτεραιότητα είναι η κοινωνική προσφορά και οι καινοτόμες εταιρικές σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό φαίνεται από τις πολυάριθμες ακαδημαϊκές δραστηριότητες και δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, όπως το Δωρεάν Πανεπιστήμιο του Πολίτη, διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις για τους τροφίμους των φυλακών και η δημόσια παρουσία των ακαδημαϊκών μας στα μέσα ενημέρωσης για θέματα της επικαιρότητας.

Καθιστώντας την Κύπρο Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να συμβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο στον εθνικό στόχο να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό και διεθνές κέντρο εκπαίδευσης. Μέρος της προσπάθειας αυτής αποτελεί η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο St. George’s University of London, το οποίο κινητοποιείται για εξεύρευση σπουδαστών εντός Βρετανίας, ενώ μόνο ένας περιορισμένος αριθμός σπουδαστών του προέρχονται από την Ευρώπη, και κανείς από άλλα μέρη του κόσμου. Η μεγάλη φήμη και τα υψηλά κριτήρια εισόδου του πανεπιστημιακού αυτού ιδρύματος, έχουν ήδη προσελκύσει, για πρώτη φορά, υψηλού επιπέδου σπουδαστές από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ισραήλ και άλλες χώρες.

Verified by MonsterInsights