Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών
Bachelor of Business Administration
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική, Ελληνική
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Πτυχίο (1ος Κύκλος Σπουδών)
Διάρκεια Σπουδών (έτη)
4 Έτη
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
240
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ' Αποστάσεως

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες για την εξασφάλιση μιας θέσης τόσο στον κερδοσκοπικό όσο και στο μη κερδοσκοπικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου, οι απόφοιτοι μπορούν είτε να συνεχίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές. Θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις στους τομείς της διοίκησης, της λογιστικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Βασισμένοι στο ύφος της παράδοσης και της αξιολόγησης της ύλης που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο να μπορούν να εργοδοτηθούν πιο εύκολα σε σύγκριση με τους φοιτητές άλλων προγραμμάτων των επιχειρήσεων.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος αυτού του πτυχίου είναι να παρουσιάσει μια ισορροπημένη εικόνα του κόσμου των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει μια κρίσιμη μελέτη όχι μόνο των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών των διευθυντικών λειτουργιών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αλλά και της ολοκλήρωσης και της σύνθεσης αυτών των λειτουργιών εντός των πολύπλοκων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων που διαχειρίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές ανάγκες και συμφέροντα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πτυχίου, οι μαθητές εκπαιδεύονται να σκέφτονται αποτελεσματικά για την επιχείρηση ως σύνολο και να εκτιμήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων λειτουργιών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως στόχο να:

 1. Να παρέχει φοιτητές με γνώση των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της λειτουργίας των διαφόρων τύπων των επιχειρηματικών οργανώσεων.
 2. Να παρακινήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον σύγχρονο κόσμο.
 3. Να παρακινήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη συνειδητοποίηση της αλλαγής και την ολοκληρωμένη φύση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την ικανότητα για να εξερευνήσουν και να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα.
 4. Να αναπτύξει στους μαθητές την ικανότητα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση του κάθε μαθήματος αποτελείται συνήθως από τον ολοκληρωμένο τελικό βαθμό των εξετάσεων, καθώς τους βαθμούς της συνεχούς αξιολόγησης. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιάμεσες εξετάσεις, εργασίες και συμμετοχή στην τάξη. Οι βαθμοί A, B, C κ.ο.κ, υπολογίζονται με βάση τη βαρύτητα της τελικής εξέτασης και της συνεχούς αξιολόγησης, με βάση τους επιμέρους βαθμούς. Με βάση τους βαθμούς σε κάθε μάθημα υπολογίζονται ο μέσος όρος εξαμήνου (GPA) και ο γενικός μέσος όρος (CPA) .

Κριτήρια Εισδοχής

Ακαδημαϊκή Εισδοχή

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο  από  7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου,  λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη  ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας για εγγραφή στα προγράμματα σπουδών αναγράφονται πιο κάτω. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 • TOEFL – 525 και άνω
 • Computer-based TOEFL – 193 και άνω
 • Internet-based TOEFL – 80 και άνω
 • IELTS – 6 και άνω
 • Cambridge Exams [First Certificate] – B και άνω
 • Cambridge Exams [Proficiency Certificate – C και άνω
 • GCSE English Language “O” Level – C και άνω
 • Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) – Pass
 • Pearson PTE General – Level 3 και άνω
 • KPG (The Greek Foreign Language Examinations for the State Certificate of Language Proficiency) – Level B2 και άνω
 • Anglia – Level B2 και άνω
 • IEB Advances Programme English – Pass
 • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) Michigan Language Assessment by: Cambridge Assessment English & University of Michigan – 650 average score for ALL skills και άνω.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

Για οδηγίες δείτε εδώ: Διαδικασία αίτησης

Αποφοίτηση

Πρέπει να συμπληρωθούν 300 ECTS καθώς και όλες οι απαιτήσεις πτυχίου. Απαίτειται ελάχιστος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.‘Αρα, παρά το γεγονός ότι ο βαθμός ‘D-‘ σημαίνει επιτυχία σε ένα μάθημα απαιτείται μέσος όρος ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 1. Επιδείξουν τη γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την ικανότητα να αξιολογήσουν την ελκυστικότητα της βιομηχανίας, να εντοπίζουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.
 2. Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλη ποσοτικές ή ποιοτικές μεθοδολογίες για την ανάλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών και αναλυτικών εργαλείων απαραίτητα για την υποστήριξη των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των οργανώσεων.
 3. Αναπτύξουν ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες προς την επικοινωνιακή οπτική, εμπνέοντας τους εργαζόμενους και την προωθώντας την καινοτομία και την αλλαγή.
 4. Εντοπίζουν και αξιολογούν ηθικά ζητήματα και να μεταδίδουν εύλογες λύσεις για πραγματικές καταστάσεις.
 5. Αποδεικνύουν την ικανότητά τους στο να μεταδίδουν εύλογες λύσεις για πραγματικές καταστάσεις.
 6. Αναπτύξουν την κατανόηση της επιστήμης της διοίκησης, με έμφαση στις ιστορικές, πολιτικές, τον πολιτισμικές και θεσμικές δυνάμεις που μοιράζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
 7. Αποκτήσουν μια συστηματική κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση και τα εννοιολογικά εργαλεία για την ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων διοίκησης.
 8. Αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων.

Δομή του Προγράμματος

Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα Προγράμματος
Min. ECTS Credits: 156  Max. ECTS Credits: 156
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
ACCT-110DG Λογιστική Ι 6
ACCT-111DG Λογιστική ΙΙ 6
ACCT-211DG Διοικητική Λογιστική 6
ACCT-231DG Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 6
BADM-121DG Επιχειρησιακή Ηθική 6
BADM-230DG Δίκαιο των Επιχειρήσεων 6
BADM-231DG Επιχειρησιακή Επικοινωνία 6
BADM-234DG Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
BADM-250DG Διεθνείς Επιχειρήσεις 6
BADM-431DG Μεθοδολογία Έρευνας 6
BADM-475DG Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων 6
BADM-493DG Διπλωματική Εργασία 6
ECON-261DG Μικροοικονομική 6
ECON-262DG Μακροοικονομική 6
ENGL-100DG Βασικές Δεξιότητες Γραφής στην Αγγλική 6
FIN-266DG Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά 6
FIN-366DG Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων 6
FIN-411DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
FIN-430DG Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
FIN-441DG Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6
IMGT-486DG Ποσοτικές Μέθοδοι 6
IMGT-488DG Επιχειρησιακή Διοίκηση 6
IMGT-490DG Αναλυτική Λήψη Αποφάσεων 6
MGT-281DG Εισαγωγή στη Διοίκηση 6
MGT-482DG Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MKTG-291DG Μάρκετινγκ 6
 
Section: B – Μαθήματα Μάρκετινγκ
Min. ECTS Credits: 24  Max. ECTS Credits: 24
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
MKTG-310DG Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ 6
MKTG-330DG Μάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη 6
MKTG-493DG Στρατηγική Μάρκετινγκ 6
MKTG-496DG Συμπεριφορά Καταναλωτή 6
 
Section: C – Μαθήματα Μαθηματικών
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
MATH-108DG Μαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός 6
MATH-221DG Στατιστική Ι 6
MATH-321DG Στατιστική ΙΙ 6
 
Section: D – Μαθήματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων
Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 12
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
PSY-110DG Γενική Ψυχολογία I 6
SOC-101DG Αρχές Κοινωνιολογίας 6
 
Section: E – Μαθήματα Computers
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
MIS-151DG Εφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων 6
MIS-215DG Διαχείρηση Έργων 6
MIS-220DG Τεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων 6
MIS-351DG Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής 6
MIS-390DG Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6

Αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Εξάμηνο.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επιλέξτε πρόγραμμα σπουδών

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να τερματίσετε την επικοινωνία μαζί μας ανά πάσα στιγμή, ζητώντας τη διακοπή της.