Αναγνώριση και Διαπίστευση

Όλα τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας πιστοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία, έπειτα από ανεξάρτητη αξιολόγηση της Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ).

Αυτό επιβεβαιώνει το κύρος και το επίπεδο των πτυχίων του Πανεπιστημίου τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, και καταδεικνύει την ποιότητα και τις προδιαγραφές που τηρούνται από το πανεπιστήμιο. Η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι τα πτυχία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρέχουν τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη:

Ισοτιμία και Αντιστοιχία

Οι διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί τίτλοι του Πανεπιστημίου, είναι πλήρως αναγνωρισμένοι μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μπολόνια. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διεύθυνσης Ποιότητας (EFQM), του Erasmus, και είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει λάβει τόσο το σήμα “Παράρτημα Διπλώματος” (Diploma Supplement Label)  όσο και το σήμα  ECTS.

Εργοδότηση

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου αναγνωρίζοντα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα για σκοπούς εργοδότησης.

Επιλέξτε Πρόγραμμα Σπουδών

Προσωπικά στοιχεία