fbpx
info@usdl.gr 210 3003090 6970524400 6985959955

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd, 2 έτη) — Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών με Πρακτική Άσκηση

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd, 2 έτη) – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών

*Δεν απαιτείται αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Διάρκεια Σπουδών (έτη)
2 έτη
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης
Εξ Αποστάσεως
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
120
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

  Επιλέξτε πρόγραμμα

  Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που
  παρέχετε για να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει την αίτησή εισδοχής σας.
  Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες από την αίτησή σας
  για να σας παρέχουμε συνεχόμενες ενημερώσεις σχετικά
  με τα προγράμματα μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

  Σκοπός Προγράμματος

  Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές να εργαστούν σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης (όπως εκπαιδευτικές μονάδες, οργανισμοί, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατική και τοπική [αυτό]διοίκηση) σε τοπικό και διεθνές επίπεδο με απώτερο στόχο
  την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη.

  Λεπτομέρειες

  Στόχοι

  Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες του μεταπτυχιακού προγράμματος συμβάλλουν στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και θεωρίας στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση καθώς στοχεύουν στην παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες-ερευνητές (δράσης) και διαμεσολαβητές, με διάθεση και ικανότητα να παραγάγουν νέα διαπολιτισμική γνώση.

  Προοπτικές Σταδιοδρομίας

  Το περιεχόμενο και η Πρακτική Άσκηση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος συμβάλλουν, έτσι ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες-ερευνητές (δράσης) και διαμεσολαβητές, με αναστοχαστική διάθεση και ικανότητα να παραγάγουν νέα διαπολιτισμική γνώση διαμορφώνοντας μια συμπεριληπτική κοινωνία.

  Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να έχουν προοπτικές απασχόλησης:

  • Ως εκπαιδευτικοί στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνοντας εξειδικευμένη γνώση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, την διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη σχολική διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι λαμβάνουν την προβλεπόμενη μέσω ΑΣΕΠ μοριοδότηση στους πίνακες διορισμών μονίμων και αναπληρωτών, αλλά και για τις κρίσεις στελεχών, κτλ..
  • Ως διαμεσολαβητές σε φορείς που ασχολούνται με ζητήματα ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές, κτλ.). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές προχωρημένου επιπέδου Α’ (2η διαδρομή).
  • Ως επαγγελματίες γνώσης και στελέχη εκπαίδευσης στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. Να καταστούν πλέον ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι σε θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και μοντέλα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης.
  2. Να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη λογική των σύγχρονων τάσεων, θεωριών και έρευνας που αφορούν στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση.
  3. Να ενημερωθούν με πληρότητα για το εύρος και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων (μαθητών, επωφελούμενων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης) καθώς και για
   τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου.
  4. Να κατανοήσουν τη φιλοσοφία, την αναγκαιότητα και τις στρατηγικές εφαρμογής της διαπολιτισμικής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της διαμεσολάβησης στους εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισμούς και να αναλύουν τις πιθανές δυσκολίες υλοποίησής τους με τα σημερινά δεδομένα.
  5. Να αποκτήσουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών σε μικροκλίμακα στον χώρο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης.
  6. Να δύνανται να μελετούν και να αναλύουν κριτικά έρευνες στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση με σκοπό την επαρκή ενημέρωσή τους για την πορεία της έρευνας στον οικείο χώρο, το εύρος των δεδομένων που εκτίθενται και την προοπτική επέκτασή τους στη (σχολική) πράξη καθώς και την επισήμανση τυχόν ελλείψεων και περιορισμών τους.
  7. Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με μια σειρά εργαλείων αξιολόγησης της διαπολιτισμικής ικανότητας.
  8. Να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση αποτελούν κατεξοχήν προϊόντα συνευθύνης και προγραμματισμένης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (σχολείο, γονείς, διαμεσολαβητές, στελέχη οργανισμών, τοπική/ευρύτερη κοινωνία).
  9. Να κατανοήσουν ότι η δράση των εμπλεκομένων επιστημών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση αφορά σε καίριους τομείς όπως (διαφοροποιημένη) διδασκαλία, ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική, διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υλικοτεχνικής υποδομής, διάθεση κατάλληλα προσαρμοσμένων εποπτικών μέσων, χρήση της νέας τεχνολογίας και διαδραστικών τεχνικών ως (εναλλακτικών) μέσων διδασκαλίας, κ.λπ.
  10. Να ενημερωθούν για τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα και λογισμικά και να καταστούν ικανοί να εκπονούν και να εφαρμόζουν κατάλληλες διαφοροποιημένες στρατηγικές διδασκαλίας και διαμεσολάβησης.
  11. Να αποκτήσουν ευχέρεια και ανάλογες δεξιότητες αναφορικά με τη συλλογή και την ταξινόμηση σύγχρονου βιβλιογραφικού υλικού καταφεύγοντας στη μελέτη και αξιοποίηση κατάλληλων επιστημονικών πηγών και στη χρήση του διαδικτύου.
  12. Να αναπτύξουν δεξιότητες συγγραφής και τεκμηρίωσης ερευνών που σχεδιάζουν και διεξάγουν οι ίδιοι, ατομικά ή συλλογικά, με τη συνδρομή και εποπτεία των διδασκόντων καθηγητών τους και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και (δι)ημερίδες ή και να επιδιώκουν τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικά περιοδικά.
  13. Να λειτουργήσουν στο σύγχρονο σχολείο, σε οργανισμούς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί/στελέχη αναφοράς και φορείς αλλαγής αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο, αλλά και ρόλο συμβούλου-καθοδηγητή συναδέλφων τους στην εμπέδωση της διαπολιτισμικά διαφοροποιημένης προσέγγισης και της διαμεσολάβησης για δημιουργία συμπεριληπτικών κοινοτήτων μάθησης.
  14. Να εφαρμόζουν δημιουργικά τη στρατηγική της διαπολιτισμικής, μετασχηματιστικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στους φορείς που εργάζονται.

  Γλώσσα διδασκαλίας

  Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

   

  Δομή-Διάρκεια Προγράμματος - Εξετάσεις Μαθημάτων

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία (αντί Μεταπτυχιακής Εργασίας, επιλογή 2 μαθημάτων) και επιπλέον 200 ώρες Πρακτικής Άσκησης

  1. Μπορεί να ολοκληρωθεί είτε στη βάση πλήρους φοίτησης διάρκειας δύο ετών επιλέγοντας 3 μαθήματα το τετράμηνο, είτε στη βάση μερικής φοίτησης επιλέγοντας από (1) ένα έως και (3) τρία μαθήματα το τετράμηνο, χωρίς να ξεπερνά τις 10 διδακτικές μονάδες (10 πόντοι / 30 ECTS) το τετράμηνο.
  2. Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων και Πρακτικής Άσκησης.
  3. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη και η μέγιστη τέσσερα και η οποία περιλαμβάνει εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση.
  4. Η φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης) ή στην Κύπρο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

  Πρακτική άσκηση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση

  Ο γενικός στόχος της εποπτευόμενης Πρακτικής Άσκησης, η οποία πραγματοποιείται στο τέταρτο εξάμηνο των σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής διδασκαλίας και εκπαιδευτικής παρέμβασης/υποστήριξης αλλά και διαπολιτισμικής επικοινωνίας και διαμεσολάβησης, σε όλους όσοι απασχολούνται με την τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση. Το πλαίσιο αναφοράς της πρακτικής άσκησης καλύπτει όλα τα πεδία εφαρμογής της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης (σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας, φορείς διά βίου εκπαίδευσης/κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, κρατικές και κοινωνικές υπηρεσίες, μουσεία, νομικούς και ιατρικούς οργανισμούς, εταιρείες, (διεθνείς) οργανισμούς, ΜΚΟ, μεταναστευτικές οργανώσεις, κ.τ.λ.) που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης/διαμεσολάβησης σε  πρόσφυγες και μετανάστες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απόκτησης εμπειρίας είναι οι εποπτευόμενοι φορείς της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει Μνημόνιο Συνεργασίας για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Προγράμματος.

  Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει:

  1. Το «Εισαγωγικό Ενημερωτικό Σεμινάριο της Πρακτικής Άσκησης», το οποίο πραγματοποιείται σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας, κατά την έναρξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, για τους φοιτητές της αντίστοιχης Περιφέρειας, οι οποίοι αρχίζουν την πρακτική τους άσκηση κατά το αντίστοιχο εξάμηνο. Επίσης προβλέπεται και εισαγωγική ενημέρωση στην Κύπρο για τους διαμένοντες στην χώρα.
  2. Την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (διάρκειας 200 διδακτικών ωρών) σε φορείς που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο κάθε φοιτητής ασκείται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (α) «Παρατήρηση» (20 ώρες), (β) «Σχεδιασμό (εκπαιδευτικής) παρέμβασης/μαθημάτων» στην πλατφόρμα cgscholar (50 ώρες), (γ) «Συμμετοχή στη διδασκαλία ή στις δράσεις του οργανισμού» (40 ώρες), (δ) «Εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση/διαμεσολάβηση» (80 ώρες) και ε) «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πρακτικής Άσκησης και Ανατροφοδότηση» (10 ώρες).
  3. Τη συμμετοχή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, στα «Ομαδικά Σεμινάρια με τηλεδιάσκεψη».
  4. Τη συγγραφή και υποβολή εργασίας με τίτλο «Φάκελος (Portfolio) της πρακτικής άσκησης».

  Ημερομηνίες Έναρξης- Λήξης Ακαδημαϊκών Εξαμήνων

  1. Χειμερινό (Τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου – Ιανουάριο)
  2. Εαρινό (Τελευταία εβδομάδα Ιανουαρίου – Μάιο).

  Κριτήρια Εισαγωγής

  Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

  Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

  1. Αίτηση Εισδοχής: Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου 9 με τα στοιχεία των δύο συστάσεων.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Πτυχίου
  4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας: Η Αναλυτική Βαθμολογία πρέπει να είναι η τελική, η οποία εκδόθηκε μετά την έκδοση του τίτλου σπουδών και συμπεριλαμβάνει ημερομηνία ορκωμοσίας και τελικό βαθμό πτυχίου.
  5. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που ο προπτυχιακός τίτλος είναι από μη Ελληνικό  Πανεπιστήμιο.
  6. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  7. Έκθεση Προσωπικών Στόχων και Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες): Μία επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του/της υποψηφίου/ας, το βιογραφικό του/της, καθώς επίσης οι προσδοκίες του/της από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον/τη βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.

  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

  Τμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
  (Ελλάδα)

  Γραμμή εξυπηρέτησης 210 300 30 90 (Αστική Χρέωση), e-mail: info@usdl.gr

  Περιεχόμενο του Προγράμματος

  Semester 1

  Course ID Course Title ECTS Credits
  EDUGI-521 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
  EDUGI-524 Συγκριτική Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 10
  EDUGI-510 Εκπαιδευτική Έρευνα 10

  Semester 2

  Course ID Course Title ECTS Credits
  EDUGI-523 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Σχεδιασμός Διαπολιτισμικών Προγραμμάτων 10
  EDUGI-622 Διαπολιτισμική Μεσολάβηση και Διάλογος 10
  EDUGI-500 Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 10

  Semester 3

  Course ID Course Title ECTS Credits
  EDUGI-525 Πολυγραμματισμοί και Δίγλωσση Εκπαίδευση 10
  EDUGI-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
  EDUGI-623 Ψηφιακή Αφήγηση και Μεγάλα Δεδομένα στις Κοινωνικές Επιστήμες 10

  Semester 4

  Course ID Course Title ECTS Credits
  EDUGI-698 Πρακτική Άσκηση 30