Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Κοινωνική Εργασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σκοπός Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κοινωνική Εργασία απευθύνεται σε Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, ή/και Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή και άλλων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Σκοπός του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν εξειδίκευση στις σύγχρονες προσεγγίσεις της Κοινωνικής Εργασίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ειδικότερα οι γνώσεις που θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εξάσκηση του επαγγέλματος στις δημόσιες, μη κυβερνητικές – εθελοντικές ή/και ιδιωτικές οργανώσεις της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας οριζόντιας κουλτούρας μάθησης σε θέματα κοινωνικής εργασίας τόσο στην Κύπρο, όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν στη γνώση των σύγχρονων θεωριών Κοινωνικής Εργασίας και στις μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης, στην τρέχουσα κοινωνική πολιτική, στη διοίκηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές λειτουργούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, να διερευνήσουν τους ρόλους και τις αρχές της Κοινωνικής Εργασίας σε διεπιστημονικά πλαίσια στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας.

Υπό την προσέγγιση αυτή, αναδεικνύεται η φύση και ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Εργασίας, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι τομείς και υπηρεσίες συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής με στόχο να παραχθεί πρακτική και εφαρμοζόμενη γνώση στην αντιμετώπιση των σημερινών και προκλήσεων.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα ή 7 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία. Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 27 πιστωτικές μονάδες(credits) 90 ECTS.

Μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 16 μήνες – επιλέγοντας  ο φοιτητής 3 μαθήματα το τετράμηνο – και εντάσσεται στην πλήρη φοίτηση του προγράμματος  ή μέσα σε 3 έτη επιλέγοντας από ένα (1) έως και τρία (3) μαθήματα χωρίς να ξεπερνά τις 10 διδακτικές μονάδες (10 credits/30 ECTS) το τετράμηνο. Η φοίτηση κατά τα θερινά τετράμηνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ECTS συνολικά.

Η  ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 16 μήνες  και η μέγιστη 3 έτη.

Η φυσική παρουσία του φοιτητή  απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, στην  έδρα του  Πανεπιστημίου  Λευκωσίας.

Χειμερινό  Τετράμηνο  (1η εβδομάδα Οκτωβρίου – τέλη Ιανουαρίου)

Εαρινό Τετράμηνο (1η εβδομάδα Φεβρουαρίου – τέλη Μάϊου)

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   info@usdl.gr 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
  2.  Βιογραφικό σημείωμα
  3.  Aντίγραφο Πτυχίου
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  πτυχίου
  5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου

Το Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το ακαδημαϊκό τετράμηνο  που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα (Χειμερινό, Εαρινό)

Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf στο e-mail: info@usdl.gr 

Κατεβάστε την αίτηση εισδοχής:

Για τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε με το:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Τηλ.: 801-700-7177,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (MSC) DL
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CREDITS ECTS
SOWK – 510DL Θεωρία και Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας στις Υπηρεσίες Ενηλίκων 3 10
SOWK – 511DL Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων 3 10
SOWK – 512DL Μέθοδοι Κοινωνικής ¨Ερευνας 3 10
SOWK – 520DL Μέθοδοι και Παρεμβάσεις σε Παιδιά και Οικογένειες 3 10
SOWK – 521DL Μέθοδοι και Παρεμβάσεις σε Ομάδες 3 10
SOWK – 522DL Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Οργανώσεων 3 10
ΣΥΝΟΛΟ 18 60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο φοιτητής επιλέγει 3 μαθήματα ή 1 μάθημα και τη Μεταπτυχιακή Διατριβή
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CREDITS ECTS 
SOWK – 530DL Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία 3 10
SOWK – 531DL Διεπιεστημονική Συνεργασία στις Κοινωνικές Οργανώσεις 3 10
SOWK – 532DL Ανάπτυξη Κοινοτικών Προγραμμάτων και Εξεύρεση Πόρων 3 10
SOWK – 533DL Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις σε Κοινοτικές Δομές 3 10
SOWK – 534DL Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Πρόνοια 3 10
SOWK – 590DL Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 20
  9 20
ΣΥΝΟΛΟ  27 90

Κατεβάστε το PDF του μεταπτυχιακού προγράμματος pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε με το:

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γραφείο Ελλάδος):

Τηλ.: 801-700-7177,  (Αστική Χρέωση) e-mail: info@usdl.gr