Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Στόχος Προγράμματος

Η ειδίκευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Κεντρικός στόχος αυτής της κατεύθυνσης είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τους τρόπους που η ανάπτυξη του ατόμου και οι ατομικές διαφορές επηρεάζουν τη μάθηση καθώς και τις συνέπειες που δύναται να έχουν αυτές οι παράμετροι στη διδασκαλία. Άλλος επί μέρους στόχος είναι να αναπτύξει κριτική τη σκέψη στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης. Τέλος, το πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση μεθοδολογικών και στατιστικών εργαλείων για τη διερεύνηση σύγχρονων θεμάτων εκπαιδευτικής ψυχολογίας.

  • Επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με ενδιαφέρον στη ψυχολογία και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης.
  • Απόφοιτους Ψυχολογίας που επιθυμούν να αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση του ρόλου της ψυχολογίας στην εκπαίδευση.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα  ή 7 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία (27 CREDITS/90 ΕCTS).

Μπορεί να ολοκληρωθεί είτε στη βάση πλήρους φοίτησης διάρκειας 16 μηνών (επιλέγοντας 3 μαθήματα το τετράμηνο), είτε στη βάση μερικής φοίτησης επιλέγοντας από ένα (1) έως και τρία (3) μαθήματα  το τετράμηνο, χωρίς να ξεπερνά τις 10 διδακτικές μονάδες (10 credits/30 ECTS). Η φοίτηση κατά τα Θερινά τετράμηνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ECTS συνολικά.

Η  ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι ένας 16 μήνες και η μέγιστη τρία (3) έτη.

Η φυσική παρουσία του φοιτητή  απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης)  ή στην Κύπρο, στην  έδρα του  Πανεπιστημίου  Λευκωσίας.

Χειμερινό  Τετράμηνο  (1η εβδομάδα Οκτωβρίου – τέλη Ιανουαρίου)

Εαρινό Τετράμηνο (1η εβδομάδα Φεβρουαρίου – τέλη Μάϊου)

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο Πτυχίου
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  Πτυχίου
  5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου
  6. Δύο συστατικές επιστολές  από το εκπαιδευτικό,  επαγγελματικό περιβάλλον του υποψηφίου.
  7. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Το Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το ακαδημαϊκό τετράμηνο  που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα (Χειμερινό, Εαρινό)

Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf στο e-mail: info@usdl.gr 

Κατεβάστε την αίτηση εισδοχής:

Για τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

Γραφείο Ελλάδος – Tμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Τηλ. 801-700-7177, (Αστική Χρέωση), e-mail: info@usdl.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (MSC) DL
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ    
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CREDITS ECTS 
PSYM – 500DL Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης 3 10
PSYM – 501DL Διανοητική Ανάπτυξη: Θεωρία, Αξιολόγηση και Εφαρμογές 3 10
PSYM – 502DL Δυσκολίες Μάθησης 3 10
PSYM – 503DL Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 3 10
PSYM – 504DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης 3 10
PSYM – 506DL Μέθοδοι Έρευνας 3 10
ΣΥΝΟΛΟ   18 60
     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
O φοιτητής επιλέγει 3 μαθήματα ή 1 μάθημα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία (Ι,ΙΙ)
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CREDITS ECTS 
PSYM – 630DL Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 3 10
PSYM – 631DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 3 10
PSYM – 632DL Φιλοσοφία του Νου 3 10
PSYM – 634DL Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων 3 10
PSYM – 635DL Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση 3 10
PSYM – 636DL Γλώσσα και Ανάπτυξη 3 10
PSYM – 691AD Μεταπτυχιακή Εργασία Ι 3 10
PSYM – 691BD Μεταπτυχιακή Εργασία ΙI 3 10
ΣΥΝΟΛΟ 9 30
ΣΥΝΟΛΟ CREDITS & ECTS – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 27 90

 

Για περισσότερες πληροφορίες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων,  παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΗΛ. 801-700-7177, (Αστική Χρέωση), e-mail: info@usdl.gr