Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών με Πρακτική Άσκηση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Δεν απαιτείται αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Σκοπός Προγράμματος

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιπέδου MASTER στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ( Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β 2560/19-08-2016).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Σκοπός του προγράμματος είναι η συστηματική ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας, οι οποίες συνάδουν με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που εγγράφονται και φοιτούν στις διάφορες δομές της ειδικής εκπαίδευσης.

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.Ένας επιπλέον κοινός στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν της δική τους ερευνητική δράση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:

 • Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες
 • Να καταλάβουν θέση (υποδιευθυντή, διευθυντή) σε σχολείο ή / και θέση σε υπουργείο (επιθεωρητή, παιδαγωγικού συμβούλου, ανώτερου λειτουργού εκπαίδευσης)

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 • Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Ειδικής Αγωγής
 • Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Ειδικής Αγωγής και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
 • Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Ειδική Αγωγή και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
 • Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
 • Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
 • Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ειδική Αγωγή , π.Χ. Ποιοτική Διδασκαλία, συνεκπαίδευση.
 • Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων , π.Χ. αξιολόγηση μαθητών / συστήματος / προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 • Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
 • Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες.
 • Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή τους είτε ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και διαταραχές.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 μαθήματα και τη Μεταπτυχιακή Εργασία (αντί Μεταπτυχιακής Εργασίας, επιλογή 2 μαθημάτων) και επιπλέον 200 ώρες Πρακτικής Άσκησης

 • Μπορεί να ολοκληρωθεί είτε στη βάση πλήρους φοίτησης διάρκειας δύο ετών επιλέγοντας 3 μαθήματα το τετράμηνο, είτε στη βάση μερικής φοίτησης επιλέγοντας από (1) ένα έως και (3) τρία μαθήματα το τετράμηνο, χωρίς να ξεπερνά τις 10 διδακτικές μονάδες (10 πόντοι / 30 ECTS) το τετράμηνο. Η φοίτηση κατά τα Θερινά τετράμηνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ECTS συνολικά.
 • Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων και Πρακτικής Άσκησης.
 • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη και η μέγιστη τέσσερα και η οποία περιλαμβάνει εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση.
 • Η φυσική παρουσία του φοιτητή απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στο τέλος του τετραμήνου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης) ή στην Κύπρο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με συμβατικές, δια ζώσης μεθόδους στην Ελλάδα υπό την επίβλεψη του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Σκοπός του οικείου Προγράμματος είναι η συστηματική ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας, οι οποίες συνάδουν με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που εγγράφονται και φοιτούν στις διάφορες δομές της ειδικής εκπαίδευσης.

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) πραγματοποιείται σε θεσμικές δομές στις οποίες παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση (π.χ. σε διάφορες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, Τμήματα ΄Ενταξης Γενικών Σχολείων, Προγράμματα παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης, ΤΕΕ κ.α) και περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες που συσχετίζονται με τη συστηματική οργάνωση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας. Είναι υποχρεωτική, έχει διάρκεια 200 ώρες και πραγματοποιείται στο 4ο εξάμηνο των μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εργαζόμενοι ως εκπαιδευτικοί αναμένεται να:

 • Να χρησιμοποιούν με ευελιξία τις τρέχουσες γνώσεις οι οποίες προκύπτουν από την έρευνα στην ειδική εκπαίδευση για να σχεδιάζουν κατάλληλα τη διδασκαλία και τις στρατηγικές υποστήριξης των μαθητών τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το προσωπικό του σχολείου, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία για τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών.
 • Να χρησιμοποιούν κατάλληλα το χρόνο της διδασκαλίας για να επηρεάζουν θετικά τη μάθηση και την κοινωνικό συναισθηματική ανάπτυξη των εν λόγω παιδιών.
 • Να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες και στην προώθηση της μάθησής τους γενικότερα.
 • Να καταρτίζουν σχέδια διδασκαλίας μαθημάτων, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αξιολογούν την εφαρμογή τους, είτε ατομικά είτε ομαδικά, στα παιδιά με αναπηρίες ή άλλα προβλήματα και διαταραχές.
 • Να αναπτύσσουν επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα με τη χρήση της Νέας Τεχνολογίας, για θέματα εκπαιδευτικής υποστήριξης και διδασκαλίας των παιδιών αυτών.
 • Να επενεργούν με καινοτόμες διδακτικές μεθόδους στη σχολική τάξη ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες απαιτήσεις του σχολείου της νέας εποχής στο πλαίσιο της παρεχόμενης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@usdl.gr  Η αίτηση εξετάζεται και αξιολογείται από την Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

Η αίτηση εξετάζεται και αξιολογείται από την Επιτροπή του Πανεπιστημίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησης είναι:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες)
 6. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf στο e-mail:info@usdl.gr 

Κατεβάστε την αίτηση εισδοχής:

Για τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Γραφείο Ελλάδος)

Τηλ :. 801-700-71 77 (Αστική Χρέωση) ή απο κιν. στο:  6970 524 400

e-mail: info@usdl.gr

Υποχρεωτικά Μαθήματα

(Ο φοιτητής επιλέγει δύο μαθήματα από τον κύκλο Α και ένα μάθημα από τον Κύκλο Β)

CR 36 ECTS 120
ΚΥΚΛΟΣ Α: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6 20
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR  ECTS
EDUG-510DL Εκπαιδευτική Έρευνα 3 10
EDUG-511DL Ποιοτική Έρευνα στην εκπαίδευση 3 10
EDUG-512DL Ποσοτική Έρευνα στην εκπαίδευση 3 10
EDUG-610DL Μέτρηση & Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση * 3 10
       
* Υποχρεωτικό      
ΣΥΝΟΛΟ   12  40

 

ΚΥΚΛΟΣ Β: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3 10
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
EDUG-500DL Θεωρία & Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 3 10
EDUG-501DL Εκπαιδευτική Ψυχολογία 3 10
EDUG-502DL Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 3 10
EDUG-504DL Συγκριτική Παιδαγωγική & Παγκοσμιοποίηση 3 10
EDUG-505DL Θεωρία & Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 3 10
       
ΣΥΝΟΛΟ   15 50
 

ΚΥΚΛΟΣ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

9

 

30

 
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS  
EDUG-521DL Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις 3 10  
EDUG-523DL Ψυχομετρικές μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 3 10  
EDUG-621DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 3 10  
         
ΣΥΝΟΛΟ   9 30  
         
ΚΥΚΛΟΣ Δ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο φοιτητής επιλέγει 3 μαθήματα (9 CR / 30 ECTS) ή 1 μάθημα

(3 CR / 10 ECTS) και τη μεταπτυχιακή εργασία (6 CR / 20 ECTS) 

9 30
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές προσεγγίσεις, Έρευνα & Εκπαιδευτικές πρακτικές 3 10
EDUG-526DL Διδασκαλία παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο συνηθισμένο σχολείο 3 10
EDUG-527DL Παθολογία της γλώσσας στην Ειδική Αγωγή 3 10
EDUG-528DL Ψυχολογία παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 3 10
EDUG-529DL Νοητική Υστέρηση – Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 3 10
EDUG-552DL Εφαρμογές της τεχνολογίας στην ειδική εκπαίδευση 3 10
EDUG – 622DL Η Αναπηρία στην Εκπαίδευση 3 10
EDUG-623DL Ψυχοπαθολογία του παιδιού 3 10
EDUG-624DL Δυσλεξία: Έρευνες και νεότερες τάσεις 3 10
EDUG-626DL Στρατηγικές Διαχείρησης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων 3 10
EDUG-627DL Αισθητηριακές Διαταραχές 3 10
EDUG-628DL Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική παράλυση και κινητικά προβλήματα 3 10
EDUG-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 3 10
       
ΣΥΝΟΛΟ   36 120
ΚΥΚΛΟΣ Ε: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 30
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
EDUG-698DL Πρακτική Άσκηση 9 30
       
ΣΥΝΟΛΟ   9 30

 

ΚΥΚΛΟΣ Ζ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6  20
Κωδ. Μαθ. Τίτλος μαθήματος CR ECTS
EDUG-699DL Μεταπτυχιακή Εργασία 6  20
       
ΣΥΝΟΛΟ   6  20

 

Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από 2 μαθήματα περιορισμένης ευθύνης.