Συχνές ερωτήσεις

Το Πανεπιστήμιο δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι κοντά σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρέχεται έκπτωση στα δίδακτρα. Το ποσοστό έκπτωσης εξαρτάται από την κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που απουσιάζατε, λαμβάνετε το υλικό βιντεοσκοπημένο.

Στα πλαίσια του κάθε μαθήματος  γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις και είναι άμεσα διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word, powerpoint, pdf, excel) στην πλατφόρμα του μαθήματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και άμεσης εκτύπωσής του.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Μπορείτε  επίσης να γίνετε μέλος σε βιβλιοθήκες δημόσιες στην Ελλάδα με ελάχιστη χρέωση. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να χρειαστεί να προβείτε στην αγορά κάποιων βιβλίων.

Λαμβάνετε  ενημερωτικό e-mail για τη σωστή παραλαβή τους και για τις εκκρεμότητες που πιθανώς προκύψουν.

Η αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται σκαναρισμένα  σε μορφή pdf ως επισυναπτόμενα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@usdl.gr

Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  http://moodle.lll.unic.ac.cy/login/index.php  να κάνετε log in as guest και μπορείτε να δείτε δείγμα μαθήματος. Στην πάνω μπάρα θα κλικάρετε στο student, στη συνέχεια student intranet και μπορείτε να δείτε τον κανονισμό σχετικά με την επανεξέταση μαθημάτων.

Υπάρχει κανονισμός του Πανεπιστημίου σχετικά με την επανεξέταση μαθημάτων. Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδατης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που χρησιμοποιεί το  Πανεπιστήμιο  http://moodle.lll.unic.ac.cy/login/index.php                                               
να κάνετε log in as guest και μπορείτε να δείτε δείγμα μαθήματος. Στην πάνω μπάρα θα κλικάρετε στο student, στη συνέχεια student intranet και μπορείτε να δείτε τον κανονισμό σχετικά με την επανεξέταση μαθημάτων.

Πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνεται η κατάθεση της προκαταβολής  και το υπόλοιπο ποσό επιμερίζεται σε 3 ισόποσες  μηνιαίες δόσεις ανάλογα με τον αριθμό μαθημάτων που έχετε επιλέξει.

Σ’ αυτή τη φάση δεν γίνεται καταβολή κανενός ποσού. Εφ’ όσον γίνετε δεκτός και πρόκειται να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο σας ενημερώνει για την καταβολή του τέλους αίτησης καθώς και της προκαταβολής πριν την έναρξη του προγράμματος.

Το Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, λόγω μεγάλης εισροής αιτήσεων, η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού τετραμήνου.

Το Πανεπιστήμιο λαμβάνει υπόψη και τα υπόλοιπα  δικαιολογητικά. Δεν υπολογίζεται μόνο ο βαθμός του πτυχίου Συνυπολογίζονται όλα στην  αξιολόγηση της Επιτροπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται.

Λαμβάνετε απάντηση από το Πανεπιστήμιο  μέσω e-mail.

Όχι. Δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση και φυσικά μπορεί εάν το επιθυμεί και θέλει να φρεσκάρει τις γνώσεις του.

Ισχύει το ακαδημαϊκό εξάμηνο το οποίο ημερολογιακά είναι τετράμηνο. 

Οι ενάρξεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται δύο φορές  το χρόνο: κατά το Χειμερινό και Εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο (ημερολογιακά τετράμηνο)

Η έκθεση αυτή δίνει την δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς καθηγητές που αξιολογούν την αίτηση σας, να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για εσάς, για τους στόχους που έχετε θέσει σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα που επιλέξατε.

Δεν υπάρχει ένας «σωστός» τρόπος για την συγγραφή της και ο κάθε υποψήφιος καλείτε να την συντάξει με τον δικό του μοναδικό τρόπο και ύφος γραφής.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται  στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή σε αναγνωρισμένα Εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης)

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική στα περισσότερα μεταπτυχιακά εξ Αποστάσεως.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των μαθημάτων προτείνεται πρόσθετη  αγγλική βιβλιογραφία και καλό θα είναι για το φοιτητή να  έχει γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Δεν απαιτείται να είναι μόνο από καθηγητές πανεπιστημίου αλλά προτιμάται.

Όχι δεν απαιτούνται. Αρκεί η αναφορά των 2 ατόμων που σας προτείνουν με τα στοιχεία τους.