Εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα του e-learning και αποκτείστε μεταπτυχιακό αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Αποκτήστε αναγνωρισμένο πτυχίο από το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης)

ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Οι εκπαιδευτικές e-learning ενότητες  μπορούν εύκολα να αναθεωρηθούν. Οι δραστηριότητες μπορούν εύκολα να αλλαχθούν ή να προστεθούν και νέες. Το e-learning λογισμικό μπορεί επίσης να ενημερώνεται αυτόματα με νέες εκδόσεις του προσφερόμενου πακέτου. Αυτό είναι σίγουρα πολύ πιο γρήγορο από την επανεκπαίδευση καθηγητών και επανεκτύπωση βιβλίων και εγχειριδίων. Αυτός που συμμετέχει σε ένα σύστημα e-learning μαθαίνει πολλά περισσότερα από ένα μαθητή που κάθεται σε μία τάξη και ακούει μια διάλεξη.

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν τις δραστηριότητες μάθησης εύκολα με τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Δε χρειάζεται να εγκαταλείψουν την οικογενειακή εστία για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα e-learning. Επιπλέον για τη συμμετοχή σε προγράμματα e-learning δεν απαιτείται πολύπλοκος εξοπλισμός. Ένας συμμετέχων χρειάζεται να έχει έναν υπολογιστή  και σύνδεση στο Internet.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Μειωμένα δίδακτρα προς όλους τους συμμετέχοντες ενώ υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας.

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Λειτουργεί με επιτυχία για 5η συνεχή χρονιά, έχει εκπαιδεύσει περίπου 4.200 άτομα και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων του όπως καταδεικνύουν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης των αξιολογήσεων. Παρέχεται άμεση υποστήριξη σε όλες τις ερωτήσεις και απορίες.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΟ

Το καλό περιεχόμενο είναι το σημαντικότερο στοιχείο στο e-learning. Χρησιμοποιούμε επίκαιρα εργαλεία και δεδομένα, με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου μίγματος web τεχνολογιών στο περιεχόμενο των μαθημάτων του. Η ποικιλία στην τεχνολογία περιεχομένου χρησιμοποιείται για να προσελκύει τον εκπαιδευόμενο, να διατηρεί το ενδιαφέρον του και να του δημιουργεί προκλήσεις για την κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου. Ήχος, εικόνα, αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευομένων κι εκπαιδευτών που έχουν κοινούς στόχους μάθησης, αποτελούν τους βασικούς άξονες του e-learning συστήματός μας.