Κριτήρια Εισαγωγής – Αιτήσεις Εισδοχής

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση
 2. Αντίγραφο Πτυχίου
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 4. Συστατικές Επιστολές – Απαιτούνται δύο συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο στο εκπαιδευτικό ή/και επαγγελματικό του περιβάλλον
 5. Βιογραφικό Σημείωμα
 6. Προσωπική Δήλωση για το πώς η φοίτηση και η απόκτηση του MBA θα βοηθήσει τον υποψήφιο στην επαγγελματική/ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με Πρακτική

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες)
 6. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στις Επιστήμες  Αγωγής

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες)
 6. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στη Διδασκαλία της Ελληνικής/ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες)
 6. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στην Εκπαιδευτική  Ψυχολογία 

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  μαθημάτων
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες)
 6. Δύο συστατικές επιστολές (από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο στο εκπαιδευτικό ή/και επαγγελματικό του περιβάλλον).
 7. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στη Δημόσια Διοίκηση

 1. Συμπληρωμένη αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου

Μεταπτυχιακό Εξ Αποστάσεως στην Κοινωνική Εργασία

 1. Συμπληρωμένη αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες)

MA in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

 1. Συμπληρωμένη αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων
 5. Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου (περίπου 2 σελίδες)
 6. Πιστοποίηση γνώσης  της αγγλικής γλώσσας
 7. Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα

Γενικά:

 • Η Αίτηση Εισδοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να είναι υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο.
 • Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την επαγγελματική, εθελοντική, διδακτική, ερευνητική εμπειρία στο κλάδο, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
 • Στην Έκθεση ο υποψήφιος  αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Παρουσιάζει τα κίνητρα και τους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος. Επεξηγεί πώς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχετίζεται με τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του  στόχους. Περιγράφει τις δυνατότητες και τα προσόντα που τον καθιστούν επιλέξιμο  υποψήφιο.
 • Εισαγωγή στα  προγράμματα  γίνεται 2 φορές το χρόνο (Χειμερινό, Εαρινό τετράμηνο).  Οι υποψήφιοι αναμένονται να κατέχουν πτυχίο με βαθμολογία πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Κατεβάστε την αίτηση εισδοχής :  

Κατεβάστε δείγμα συστατικής επιστολής :  

(για το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ)

Συμπληρώστε την αίτηση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αποστείλετε τα σε μορφή pdf στο e-mail: info@usdl.gr 

Για τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το:

Γραφείο Ελλάδος – Τμήμα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  

Τηλ. 801-700-7177, (Αστική Χρέωση), τηλ.  6970 524 400 (από κινητό) e-mail: info@usdl.gr